คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดอก - เก่ง สยาม ft.อาร์ม กระนวน คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F#
Em
Bm
Am

Intro : / G / Em / D / C / (2Time)


เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดGอก

กะย้อนว่าBmมึงสู้คนเก่าเขาEmบ่ได้

เป็นตัวละครDลับ เป็นแฟCนแบบเข้าใจ

อย่าเรียกAmร้องให้เขารDำคาญ


โตเGห็นเฮาเป็นอีหยัง โตเEmห็นเฮาเป็นแฟนบ่

โตCฮักเฮาอีหลีบ่ หรือแค่Dคบเพื่อรอคนเก่า


เห็นเGพ้อหาเขาสุมื้อ

มักเอาเEmฮาไปเปรียบเทียบกับเขา

ว่าเฮาCดีบ่สู้คนเก่า แล้วสิDคบกับเฮาเพื่อหยัง


น้อยใCจแต่บ่อยากถDาม

กะอยากสิเBmว่าว่าคบกันได้เEmต็มปาก

Dสิเฮ็ดจั่งใCด๋กะเขาบ่อยาก เปิดโตให้Dคนฮู้..


* เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดGอก

กะย้อนว่าBmมึงบ่ดีคือแฟนเEmก่า

ที่เขาคบDมึงก็แค่แCก้เหงา

มึงAmควรเข้าใจข้อDนี้

ถึงมึงสิฮักเGขา

จนว่าสิตBmาย มึงก็เป็นได้แEmค่นี้

เขาบ่ฮักDมึง จำใส่สมอCงให้ดี

ถึงAmมึงสิฮักเขาอีหDลี กะบ่มีค่าหGยังดอก


Instru : / G D/F# / Em D / C / D /
            / G / Em / C / D /น้อยใCจแต่บ่อยากถDาม

กะอยากสิเBmว่าว่าคบกันได้เEmต็มปาก

Dสิเฮ็ดจั่งใCด๋กะเขาบ่อยาก เปิดโตให้Dคนฮู้..


* เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดGอก

กะย้อนว่าBmมึงบ่ดีคือแฟนเEmก่า

ที่เขาคบDมึงก็แค่แCก้เหงา

มึงAmควรเข้าใจข้อDนี้

ถึงมึงสิฮักเGขา

จนว่าสิตBmาย มึงก็เป็นได้แEmค่นี้

เขาบ่ฮักDมึง จำใส่สมอCงให้ดี

ถึงAmมึงสิฮักเขาอีหDลี กะบ่มีค่าหGยังดอก   D


* เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดGอก

กะย้อนว่าBmมึงบ่ดีคือแฟนเEmก่า

ที่เขาคบDมึงก็แค่แCก้เหงา

มึงAmควรเข้าใจข้อDนี้

ถึงมึงสิฮักเGขา

จนว่าสิตBmาย มึงก็เป็นได้แEmค่นี้

เขาบ่ฮักDมึง จำใส่สมอCงให้ดี

ถึงAmมึงสิฮักเขาอีหDลี กะบ่มีค่าหGยังดอก

ถึงCมึงสิฮักเขาอีหDลี.. โอ๊ย

เขาก็บ่ฮักมึงดGอก

เนื้อเพลง เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดอก - เก่ง สยาม ft.อาร์ม กระนวน

เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดอก
กะย้อนว่ามึงสู้คนเก่าเขาบ่ได้
เป็นตัวละครลับ เป็นแฟนแบบเข้าใจ
อย่าเรียกร้องให้เขารำคาญ

โตเห็นเฮาเป็นอีหยัง โตเห็นเฮาเป็นแฟนบ่
โตฮักเฮาอีหลีบ่ หรือแค่คบเพื่อรอคนเก่า

เห็นเพ้อหาเขาสุมื้อ
มักเอาเฮาไปเปรียบเทียบกับเขา
ว่าเฮาดีบ่สู้คนเก่า แล้วสิคบกับเฮาเพื่อหยัง

น้อยใจแต่บ่อยากถาม
กะอยากสิเว่าว่าคบกันได้เต็มปาก
สิเฮ็ดจั่งใด๋กะเขาบ่อยาก เปิดโตให้คนฮู้..

* เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดอก
กะย้อนว่ามึงบ่ดีคือแฟนเก่า
ที่เขาคบมึงก็แค่แก้เหงา
มึงควรเข้าใจข้อนี้
ถึงมึงสิฮักเขา
จนว่าสิตาย มึงก็เป็นได้แค่นี้
เขาบ่ฮักมึง จำใส่สมองให้ดี
ถึงมึงสิฮักเขาอีหลี กะบ่มีค่าหยังดอก

น้อยใจแต่บ่อยากถาม
กะอยากสิเว่าว่าคบกันได้เต็มปาก
สิเฮ็ดจั่งใด๋กะเขาบ่อยาก เปิดโตให้คนฮู้..

* เขาบ่กล้าเปิดโตมึงดอก
กะย้อนว่ามึงบ่ดีคือแฟนเก่า
ที่เขาคบมึงก็แค่แก้เหงา
มึงควรเข้าใจข้อนี้
ถึงมึงสิฮักเขา
จนว่าสิตาย มึงก็เป็นได้แค่นี้
เขาบ่ฮักมึง จำใส่สมองให้ดี
ถึงมึงสิฮักเขาอีหลี กะบ่มีค่าหยังดอก

* เพราะเขาบ่กล้าเปิดโตมึงดอก
กะย้อนว่ามึงบ่ดีคือแฟนเก่า
ที่เขาคบมึงก็แค่แก้เหงา
มึงก็ควรเข้าใจข้อนี้
ถึงมึงสิฮักเขา จนว่าสิตาย
มึงก็เป็นได้แค่นี้
เขาบ่ฮักมึง จำใส่สมองให้ดี
ถึงมึงสิฮักเขาอีหลี กะบ่มีค่าหยังดอก
ถึงมึงสิฮักเขาอีหลี.. โอ๊ย
เขาก็บ่ฮักมึงดอก

comment facebook...