คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฮักเขาหลายๆ - ศาล สานศิลป์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
D
A
F#
Em
Bm
F#m
E7
D7

Intro : / G A / Bm / G A /
          / F#m Bm / G A / D A /Dจบกะคือจบแล้วกะเข้าใF#mจอยู่

บ่แGม่นว่าอ้ายบ่ฮAู้ว่าน้องDฮักเขา

สิใGห้อ้ายเฮัดจั่งไAด๋

กะหัวใF#mจยังคิดฮBmอดเจ้าA..

เลยแEmวะ มาถE7ามข่าวใจบ่ไAด้ชั้นติ


ที่Dมาบ่แม่นอยากรื้อฟื้น เว้าเรื่องหF#mัวใจ

สถาGนะคนเก่าจั่งอ้าย อ้Aายฮู้โตDดี

ว่าสิคGวรไปต่อจั่งไAด๋

ที่หอบใF#mจมาพบเBmจ้ามื้อนี้

อยEmากยินดี

อยากเว้าหAยังจักอย่างก่อนอ้Dายสิไป..  D7


* ฮักเขาหลGายๆ ให้Aสมที่น้องเลืBmอกเขา

หนักเบาทนเGอา อย่าเอาแต่ใAจอย้านเขาไDล่เบื่อ

ฮักให้Gสมที่อ้ายยAอมเจ็บ

ยอมหลีกทF#mางให้เขาเข้าBmมา

ปล่อยBmมือคนฮักท่อGฟ้า แพงกว่าAลมหายใจ


บ่เคีDยดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเF#mขา

ถืงฮักแGท้แต่น้องบ่เAอากะต้องDทำใจ

โชคดีGที่รักของเAขา

ก้มหน้าเF#mจ็บยอมรับให้ไBmด้

สิEmลาไกลบ่ขวางทางใAจคนเขาDกำลังฮักกัน


Instru : / G A / F#m Bm /
            / G A / D F#m /
            / G A / F#m Bm / G A / D /* ฮักเขาหลGายๆ ให้Aสมที่น้องเลืBmอกเขา

หนักเบาทนเGอา อย่าเอาแต่ใAจอย้านเขาไDล่เบื่อ

ฮักให้Gสมที่อ้ายยAอมเจ็บ

ยอมหลีกทF#mางให้เขาเข้าBmมา

ปล่อยBmมือคนฮักท่อGฟ้า แพงกว่าAลมหายใจ


บ่เคีDยดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเF#mขา

ถืงฮักแGท้แต่น้องบ่เAอากะต้องDทำใจ

โชคดีGที่รักของเAขา

ก้มหน้าเF#mจ็บยอมรับให้ไBmด้

สิEmลาไกลบ่ขวางทางใAจคนเขาDกำลังฮักกัน

สิEmลาไกลบ่ขวางทางใAจ..

คนเขากำลังฮักกัน..


Instru : / G D/F# / Em / A / D /

เนื้อเพลง ฮักเขาหลายๆ - ศาล สานศิลป์

จบกะคือจบแล้วกะเข้าใจอยู่
บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้ว่าน้องฮักเขา
สิให้อ้ายเฮัดจั่งได๋
กะหัวใจยังคิดฮอดเจ้า..
เลยแวะ มาถามข่าวใจบ่ได้ชั้นติ

ที่มาบ่แม่นอยากรื้อฟื้น เว้าเรื่องหัวใจ
สถานะคนเก่าจั่งอ้าย อ้ายฮู้โตดี
ว่าสิควรไปต่อจั่งได๋
ที่หอบใจมาพบเจ้ามื้อนี้
อยากยินดี
อยากเว้าหยังจักอย่างก่อนอ้ายสิไป..

* ฮักเขาหลายๆ ให้สมที่น้องเลือกเขา
หนักเบาทนเอา อย่าเอาแต่ใจอย้านเขาไล่เบื่อ
ฮักให้สมที่อ้ายยอมเจ็บ
ยอมหลีกทางให้เขาเข้ามา
ปล่อยมือคนฮักท่อฟ้า แพงกว่าลมหายใจ

บ่เคียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเขา
ถืงฮักแท้แต่น้องบ่เอากะต้องทำใจ
โชคดีที่รักของเขา
ก้มหน้าเจ็บยอมรับให้ได้
สิลาไกลบ่ขวางทางใจคนเขากำลังฮักกัน

* ฮักเขาหลายๆ ให้สมที่น้องเลือกเขา
หนักเบาทนเอา อย่าเอาแต่ใจอย้านเขาไล่เบื่อ
ฮักให้สมที่อ้ายยอมเจ็บ
ยอมหลีกทางให้เขาเข้ามา
ปล่อยมือคนฮักท่อฟ้า แพงกว่าลมหายใจ

บ่เคียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเขา
ถืงฮักแท้แต่น้องบ่เอากะต้องทำใจ
โชคดีที่รักของเขา ก้มหน้าเจ็บยอมรับให้ได้
สิลาไกลบ่ขวางทางใจ คนเขากำลังฮักกัน

สิลาไกลบ่ขวางทางใจ..
คนเขากำลังฮักกัน..

comment facebook...