คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฮักสุดท้าย - ยศ ภิญโญ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 3 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Em
Bm

Intro : / C D / Bm Em / C D / G D /


บ่ต้องGถามว่าอ้าย ซำบายดีบ่ บ่ต้องBmส่อ ว่าอ้ายมีไผแล่วไป่

Cอแต่ได้ยินเสียงกะเข้าใจ บ่Dต้องเว้าหลายยายต่อ

คืGนมาสาเขาบ่ฮักกะส่าง ให้เจ้าBmฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ

Cปิดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ บ่Dต้อง เว้าหลาย


* มื้Emอเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้ ส่ำหBmมาขี้มูกย่อยตาโป

   Cมื้อเจ้ากลับมา บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต แต่อ้ายยังDฮักหลาย


** อย่าสุมีแนวCกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งDต้าว

     ใจประสงค์ฮักเBmจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไEm

     ขั่นผุนกกระแดดเCด้า บ่ไลลืมซู้เDก่า

     อ้ายบ่ลืมฮักเBmค้า คือด้ามดอกดั่งกัEm

     อีตะเว้นกะยังCขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าDค่ำ

     อ้ายสิบ่ลืมBmคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้Emาย

     คั่นฟ้าสิCปิ้นกะสิบ่ไลลืมDง่าย ฮักสุดท้าย Gกะคือเจ้า..


Gผสิว่าเป็นบ้ากะส่าง อ้ายกะBmยังสิฮักคือเก่า

Cบ่ออนซอน เอาแต่ไผสิเว้า ขอเพียงDอ้ายได้ฮักเจ้ากะพอ

Gลับมาสาเซาสาอย่าไห้ ให้เจ้าBmฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ

Cปิดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ บ่Dต้องเว้าหลาย


* มื้Emอเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้ ส่ำหBmมาขี้มูกย่อยตาโป

   Cมื้อเจ้ากลับมา บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต แต่อ้ายยังDฮักหลาย


** อย่าสุมีแนวCกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งDต้าว

     ใจประสงค์ฮักเBmจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไEm

     ขั่นผุนกกระแดดเCด้า บ่ไลลืมซู้เDก่า

     อ้ายบ่ลืมฮักเBmค้า คือด้ามดอกดั่งกัEm

     อีตะเว้นกะยังCขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าDค่ำ

     อ้ายสิบ่ลืมBmคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้Emาย

     คั่นฟ้าสิCปิ้นกะสิบ่ไลลืมDง่าย ฮักสุดท้าย Gกะคือเจ้า..

Instru : / Em / Bm Em / C D / G /
             / C D / Bm Em / C D / G /** อย่าสุมีแนวCกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งDต้าว

     ใจประสงค์ฮักเBmจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไEm

     ขั่นผุนกกระแดดเCด้า บ่ไลลืมซู้เDก่า

     อ้ายบ่ลืมฮักเBmค้า คือด้ามดอกดั่งกัEm

     อีตะเว้นกะยังCขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าDค่ำ

     อ้ายสิบ่ลืมBmคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้Emาย

     คั่นฟ้าสิCปิ้นกะสิบ่ไลลืมDง่าย ฮักสุดท้าย กGะคือเจ้า..

     อีตะเว้นกะยังCขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าDค่ำ

     อ้ายสิบ่ลืมBmคำ.. ให้จื่อให้จำเด้อแฟนอ้ายEm..

     คั่นฟ้าสิCปิ้นกะสิบ่ไลลืมDง่าย ฮักสุดท้าย กะGคือ เจ้D  Gา..

เนื้อเพลง ฮักสุดท้าย - ยศ ภิญโญ

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียงดนตรี : อ.วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียง

บ่ต้องถามว่าอ้าย ซำบายดีบ่
บ่ต้องส่อ ว่าอ้ายมีไผแล่วไป่
พอแต่ได้ยินเสียงกะเข้าใจ บ่ต้องเว้าหลายยายต่อ
คืนมาสาเขาบ่ฮักกะส่าง ให้เจ้าฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ
เปิดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ บ่ต้อง เว้าหลาย

* มื้อเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้ ส่ำหมาขี้มูกย่อยตาโป
มื้อเจ้ากลับมา บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต
แต่อ้ายยังฮักหลาย

** อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว
ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป
ขั่นผุนกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า
อ้ายบ่ลืมฮักเค้า คือด้ามดอกดั่งกัน
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย ฮักสุดท้าย กะคือเจ้า..

ไผสิว่าเป็นบ้ากะส่าง อ้ายกะยังสิฮักคือเก่า

บ่ออนซอน เอาแต่ไผสิเว้า
ขอเพียงอ้ายได้ฮักเจ้ากะพอ
กลับมาสาเซาสาอย่าไห้ ให้เจ้าฮู้ว่าอ้ายยังฮักกะพอ
เปิดผ้ากั้ง อ้ายสิพาย่างต่อ บ่ต้องเว้าหลาย

* มื้อเจ้าบอกลา อ้ายฮ้องไห้ ส่ำหมาขี้มูกย่อยตาโป
มื้อเจ้ากลับมา บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้สึกโต
แต่อ้ายยังฮักหลาย

** อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว
ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป
ขั่นผุนกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า
อ้ายบ่ลืมฮักเค้า คือด้ามดอกดั่งกัน
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย ฮักสุดท้าย กะคือเจ้า..

** อย่าสุมีแนวกั้น ขั่นหม่อมพระนางสิโค้งต้าว
ใจประสงค์ฮักเจ้า บ่มีปี้นเปลี่ยนไป
ขั่นผุนกกระแดดเด้า บ่ไลลืมซู้เก่า
อ้ายบ่ลืมฮักเค้า คือด้ามดอกดั่งกัน
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำ ให้จื่อจำเด้อแฟนอ้าย
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย ฮักสุดท้าย กะคือเจ้า..
อีตะเว้นกะยังขึ้น อีเกิ้งยังงามสิบห้าค่ำ
อ้ายสิบ่ลืมคำ.. ให้จื่อให้จำเด้อแฟนอ้าย..
คั่นฟ้าสิปิ้นกะสิบ่ไลลืมง่าย ฮักสุดท้าย กะคือ เจ้า..

comment facebook...