คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อ้ายมาส่งทาง - มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am

Intro : / G Bm / Em / G Bm / Em /
          / C / D /เส้นGทาง เBmพินให้เฮาหยุดEmฮักไว้ส่ำนี้

โชคGดีเด้อหBmล่า เมื่อเEmจ้าตัดสินใจ

อ้ายสิCคึดว่าเป็นDฝันร้าย เข้ามาแBmล้ว มันต้องผEm่านไป

เพราะว่าCฮักมันไปบ่ไDด้ สุดท้ายก็Gต้องจบ..


* บุญที่ฮAm่วมกันมาแต่ชาติก่อน

แค่มาพEmบกะเสียเจ้าไป

ต้องสCละคำว่าตลอดไปอ้Dายยอม..


** ให้จำGอ้ายในนาม ผูBm้มาส่งทาง

ได้มาCสู้เคียงข้างเพียงGแค่ผ่าน

สิบ่คึดEmต่อไปหลายกว่าBmนั้น ให้เจ้าพ้อทEmาง ใDหม่

ฮักเพินGสา เด้อนBmาง มื้อนี่เEmบิ่ดหน้าที่ของอ้าย

ส่งEทางยAm่างใหม่D กับคนใGหม่D ที่บ่แม่นGอ้าย..


Instru : / Em Bm / C Am /
            / Bm Em / Am D /
            / G Bm / C D /
            / Am Bm / Em /* บุญที่ฮAm่วมกันมาแต่ชาติก่อน

แค่มาพEmบกะเสียเจ้าไป

ต้องสCละคำว่าตลอดไปอ้Dายยอม..


** ให้จำGอ้ายในนาม ผูBm้มาส่งทาง

ได้มาCสู้เคียงข้างเพียงGแค่ผ่าน

สิบ่คึดEmต่อไปหลายกว่าBmนั้น ให้เจ้าพ้อทEmาง ใDหม่

ฮักเพินGสา เด้อนBmาง มื้อนี่เEmบิ่ดหน้าที่ของอ้าย

ส่งEทางยAm่างใหม่D กับคนใGหม่D ที่บ่แม่นGอ้าย..


** ให้จำGอ้ายในนาม ผูBm้มาส่งทาง

ได้มาCสู้เคียงข้างเพียงGแค่ผ่าน

สิบ่คึดEmต่อไปหลายกว่าBmนั้น ให้เจ้าพ้อทEmาง ใDหม่

ฮักเพินGสา เด้อนBmาง มื้อนี่เEmบิ่ดหน้าที่ของอ้าย

ส่งEทางยAm่างใหม่D กับคนใGหม่D ที่มัน.. บ่แม่นอ้าย..


Outro : / Em Bm / C Am / Bm Em E /
           / Am D / G C / G /

เนื้อเพลง อ้ายมาส่งทาง - มนต์แคน แก่นคูน

เส้นทาง เพินให้เฮาหยุดฮักไว้ส่ำนี้
โชคดีเด้อหล่า เมื่อเจ้าตัดสินใจ
อ้ายสิคึดว่าเป็นฝันร้าย เข้ามาแล้วมันต้องผ่านไป
เพราะว่าฮักมันไปบ่ได้ สุดท้ายก็ต้องจบ

* บุญที่ฮ่วมกันมาแต่ชาติก่อน
แค่มาพบกะเสียเจ้าไป
ต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอม..

** ให้จำอ้ายในนาม ผู้มาส่งทาง
ได้มาสู้เคียงข้างเพียงแค่ผ่าน
สิบ่คึดต่อไปหลายกว่านั้น ให้เจ้าพ้อทางใหม่
ฮักเพินสา เด้อนาง มื้อนี่เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางย่างใหม่ กับคนใหม่ ที่บ่แม่นอ้าย..

* บุญที่ฮ่วมกันมาแต่ชาติก่อน
แค่มาพบกะเสียเจ้าไป
ต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอม โอ...

** ให้จำอ้ายในนาม ผู้มาส่งทาง
ได้มาสู้เคียงข้างเพียงแค่ผ่าน
สิบ่คึดต่อไปหลายกว่านั้น ให้เจ้าพ้อทางใหม่
ฮักเพินสา เด้อนาง มื้อนี่เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางย่างใหม่ กับคนใหม่ ที่บ่แม่นอ้าย..

** ให้จำอ้ายในนาม ผู้มาส่งทาง
ได้มาสู้เคียงข้างเพียงแค่ผ่าน
สิบ่คึดต่อไปหลายกว่านั้น ให้เจ้าพ้อทางใหม่
ฮักเพินสา เด้อนาง มื้อนี่เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางย่างใหม่ กับคนใหม่ ที่มัน.. บ่แม่นอ้าย..

comment facebook...