คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ - ท๊อป ชีวิน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
B
E
F#m
C#m
G#m
Am

Intro : / E B / A E /
          / C#m B / A Am / B / B /สิบ่Eขอเหตุผลที่เซาBฮักกัน

อาจบ่Aมีมื้อนั้นอีกแมนEบ่

ถึงอ้C#mายสิฮักแต่ถ้าเจ้าบ่G#mฮักกันต่อ

บ่มีเหตุF#mผลที่อ้ายสิดึงเธอไBว้


ไปฮักกับเEขาให้มันแล้วมันBทั่ว

บ่ต้องมาAฝืนทำเป็นยังฮักกับอ้Eาย

ถึงอ้ายสิเF#mจ็บ เจ็บเบิ่ดหัวใG#m

แต่อ้ายยังไAหวเพราะอ้ายทำใBจมาดE


* อ้ายสิบ่C#mฝืน.. สิบ่G#mขวาง

สิเปิดทC#mางให้เจ้าฮG#mักเขา

อ้ายสิบ่C#mรั้ง.. สิอG#mดเอา

ถ้าเธอเลือกเF#mขาก็ขอแค่บอกกันBมา


** อ้ายทำใจไว้แล้วหC#mล่ะ

ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไE

อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหC#mล่ะ

แต่ที่อ้Aายยังบ่กล้าเว้าหBยัง

ย้อนว่าอ้Aายฮักเจ้าเบิ่ดใB

อ้ายทำใจไว้แล้วหC#mล่ะ

ตั้งแต่เจ้าเว้านำเEขา

อ้ายทำใจไว้แล้วหC#mล่ะ

บ่จำเAป็นต้องทนเว้าคำBฮัก

ถ้าหากว่าเAธอต้องการสิคบคนใBหม่

อ้ายสิบ่F#mฝืนถ้าเธอต้องการสิไG#m

จ๊บเลยกะไAด้เพราะอ้ายทำใBจ มาEดน   B


Instru : / E B / A E /
            / F#m G#m / A / B / B /ซ้ำ (*, **)


อ้ายสิบ่F#mฝืนถ้าเธอต้องการสิไG#m

จ๊บเลยกะไAด้.. Bเพราะอ้ายทำใจEตั้งนาน


Instru : / A Am / E /

เนื้อเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ - ท๊อป ชีวิน

คำร้อง/ทำนอง : เดชา กฤษสุวรรณ
เรียบเรียง : Phakin DL Studio
PRODUSER : ก้อง ห้วยไร่
PRODUCTION : ต้องเต ต้องเต
โปล๊กป๊ก : แบล็คกี้ อินดี้อีสาน

สิบ่ขอเหตุผลที่เซาฮักกัน
อาจบ่มีมื้อนั้นอีกแมนบ่
ถึงอ้ายสิฮักแต่ถ้าเจ้าบ่ฮักกันต่อ
บ่มีเหตุผลที่อ้ายสิดึงเธอไว้

ไปฮักกับเขาให้มันแล้วมันทั่ว
บ่ต้องมาฝืนทำเป็นยังฮักกับอ้าย
ถึงอ้ายสิเจ็บ เจ็บเบิ่ดหัวใจ
แต่อ้ายยังไหวเพราะอ้ายทำใจมาดน

* อ้ายสิบ่ฝืน.. สิบ่ขวาง
สิเปิดทางให้เจ้าอยู่นำเขา
อ้ายสิบ่รั้ง.. สิอดเอา
ถ้าเธอเลือกเขาก็ขอแค่บอกกันมา

** อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไป
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ
แต่ที่อ้ายยังบ่กล้าเว้าหยัง
ย้อนว่าอ้ายฮักเจ้าเบิ่ดใจ
อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
ตั้งแต่เจ้าเว้านำเขา
อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
บ่จำเป็นต้องทนเว้าคำฮัก
ถ้าหากว่าเธอต้องการสิคบคนใหม่
อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป
จ๊บเลยกะได้เพราะอ้ายทำใจมาดน

ซ้ำ */**

อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป
จ๊บเลยกะได้เพราะอ้ายทำใจตั้งนาน

comment facebook...