คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อ้อมกอดของเรา - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Am

Intro : / Em / (5Time)


Em่านรองเท้าคู่เดิม กับGขาคู่เดิม

กับโAmลกใบเดิมๆ เติมแCต่งชีวิตพลิกDผัน

Em่านหนาวผ่านร้อน ซอกซGอนทุกข์สุขนิรันดร์

Am่านเดือนผ่านตะวัน เพื่อตCามความDฝันโชกโชน


Instru : / Em / (2Time)


Emต่ชีวิตดินฟ้าลิขิต ไม่เGคยซ้ำเดิม

Amระสบการณ์แต่งเติม ขวากหนCามซ้ำDๆ ให้จำ


Instru : / Em / (2Time)


* ในCทุกๆ เวลา คิดถึงเDธอเสมEm

จะเCนิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉันDยังคงมEmั่น

ฉันCรู้เธออยู่ที่ไหน คนไDกลอย่าได้ไหวหEmวั่น

บ้านAmเรายังอยู่ตรงนั้น C  หัวใจฉันอยู่ตรงDนั้น กับเEmธอ..  D


Instru : / Em / D / Em / D / (4Time)
            / D / D /* ในCทุกๆ เวลา คิดถึงเDธอเสมEm

จะเCนิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉันDยังคงมEmั่น

ฉันCรู้เธออยู่ที่ไหน คนไDกลอย่าได้ไหวหEmวั่น

บ้านAmเรายังอยู่ตรงนั้น C  หัวใจฉันอยู่ตรงDนั้น กับเEmธอ..  D


Emจผูกพันหัวใจ อ้อมแGขนอบอุ่นสุดท้าย

Am้านของเรา อ้อมกCอดของเDรา

Emจผูกพันหัวใจ อ้อมแGขนอบอุ่นสุดท้าย

Am้านของเรา อ้อมกCอดของเDรา

Am้านของเรา อ้อมกCอดของเDรา

เนื้อเพลง อ้อมกอดของเรา - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ผ่านรองเท้าคู่เดิม กับขาคู่เดิม
กับโลกใบเดิมๆ เติมแต่งชีวิตพลิกผัน
ผ่านหนาวผ่านร้อน ซอกซอนทุกข์สุขนิรันดร์
ผ่านเดือนผ่านตะวัน เพื่อตามความฝันโชกโชน

แต่ชีวิตดินฟ้าลิขิต ไม่เคยซ้ำเดิม
ประสบการณ์แต่งเติม ขวากหนามซ้ำๆ ให้จำ

* ในทุกๆ เวลา คิดถึงเธอเสมอ
จะเนิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉันยังคงมั่น
ฉันรู้เธออยู่ที่ไหน คนไกลอย่าได้ไหวหวั่น
บ้านเรายังอยู่ตรงนั้น หัวใจฉันอยู่ตรงนั้น กับเธอ

* ในทุกๆ เวลา คิดถึงเธอเสมอ
จะเนิ่นจะนานอย่างไร เพื่อเธอ ฉันยังคงมั่น
ฉันรู้เธออยู่ที่ไหน คนไกลอย่าได้ไหวหวั่น
บ้านเรายังอยู่ตรงนั้น หัวใจฉันอยู่ตรงนั้น กับเธอ

ใจผูกพันหัวใจ อ้อมแขนอบอุ่นสุดท้าย
บ้านของเรา อ้อมกอดของเรา
ใจผูกพันหัวใจ อ้อมแขนอบอุ่นสุดท้าย
บ้านของเรา อ้อมกอดของเรา

บ้านของเรา อ้อมกอดของเรา

comment facebook...