คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อีกไม่นาน นานแค่ไหน - Getsunova x Three Man Down feat. พระมหาไพรวัลย์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
Dm
Am

Intro : / Am Dm / G C /


อีกไม่นAmาน นี้อีกนDmานเท่าไร

โปรดเGธอบอกมาให้ฉันเข้าใC

ว่าอีกไม่นAmาน นี้ยาวนDmานแค่ไหน

มันทGรมาน รู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล

Am         Dm     มันทGรมาน

รู้Cสึกเหมือนว่านานตลอดกาล


Instru : / Am Dm / G C /


เราจะAmมี เราจะมี ค่ำคืนDmวันที่ดี

เราจะGมี เราจะมี ความCรักที่สดใส

ร่วมAmกัน เธอขอเวDmลาปรับปรุงตัวเGอง

ข้อเสียทุกอย่าง แค่ขอเวลาไม่นาน


Amธอสัญญา เธอสัญDmญา จะทำตามอย่างว่าGมา

ฉันก็รอ ฉันก็Cรอ อดทนอย่างไม่Amท้อ

ยอมให้โอกDmาส ปล่อยเธอทำผิดGซ้ำๆ

ให้ฉันต้องเจ็บและCช้ำ จนใจมันเริ่มหมดหวัง


* Amเพราะผ่านมานDmานแสนนGาน

กลับเหมือนไม่Cมีวี่แวว

AmปรดบอกกับDmฉันได้ไGหม จริงๆ แล้ว


** อีกไม่นAmาน นี้อีกนDmานเท่าไร

โปรดเGธอบอกมาให้ฉันเข้าใC

ว่าอีกไม่นAmาน นี้ยาวนDmานแค่ไหน

มันทGรมาน รู้Cสึกเหมือนว่านานตลอดกาล

Am         Dm     มันทGรมาน

รู้Cสึกเหมือนว่านานตลอดกาล

Am         Dm     (อันนี้ผมร้องได้ยังคGรับ)


โปรดเธอช่วยAmรู้ตัวหน่อยได้ไDmหม

ว่าคนที่Gรอเขาท้อใC

ถ้าหากมันAmฝืนไปต่อไม่ไDmหว ก็หยุดGสักที

เริ่มใหม่ตอนAmนี้มันก็ยังDmทัน

ดีกว่าเGราถอยไปข้างหCลัง

มันคงจะAmดีกว่าที่ต้องDmจมกันอยู่ตGรงนี้


* Amเพราะผ่านมานDmานแสนนGาน

กลับเหมือนไม่Cมีวี่แวว

AmปรดบอกกับDmฉันได้ไGหม จริงๆ แล้ว


** อีกไม่นAmาน นี้อีกนDmานเท่าไร

โปรดเGธอบอกมาให้ฉันเข้าใC

ว่าอีกไม่นAmาน นี้ยาวนDmานแค่ไหน

มันGทรมานรู้Cสึกว่า

อีกไม่นAmาน นี้อีกนDmานเท่าไร

โปรดเGธอบอกมาให้ฉันเข้าใC

ว่าอีกไม่นAmาน นี้ยาวนDmานแค่ไหน

มันทGรมาน รู้Cสึกเหมือนว่านานตลอดกาล

Am     (นิมนต์ครับพDmส.)   G    สภCาพ...


Amทนเพื่ออะไร

Dmนุษย์หน่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นGคน

มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นCหิน

Amอ่อถ้ามันเป็นสภาพของDmหิน

คือมันแข็งแกร่งใช่ไGหม

มันแข็งแกร่ง มันทนทCาน

Amะไรที่ทนไม่ได้อย่าทน

Dmนเพื่อใคร โดยเฉพาะทนเพื่อคนGอื่น

อย่าCทน เกิดมาไม่ได้เAmพื่อ

เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับสDmร้างความพอใจ

ให้กับคนGอื่น อย่าหาCทำ


อีกไม่นAmาน นี้อีกนDmานเท่าไร

โปรดเGธอบอกมาให้ฉันเข้าใC

ว่าอีกไม่นAmาน นี้ยาวนDmานแค่ไหน

มันทGรมาน รู้Cสึกเหมือนว่านานตลอดกาล

Am         Dm     มันทGรมาน

รู้Cสึกเหมือนว่านานตลอดกAmาล    Dm

Gนาน่านา.. นาน่านา.. น๊านา..


Instru : / Am Dm / G C / (2Time)


เหมือนว่านานตลอดกาล

เนื้อเพลง อีกไม่นาน นานแค่ไหน - Getsunova x Three Man Down feat. พระมหาไพรวัลย์

คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ, พีรพล เอี่ยมจำรัส
ธรรมเทศนา : พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ, พีรพล เอี่ยมจำรัส
เรียบเรียง : Getsunova & Three Man Down

อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นานนี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
มันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล

เราจะมี เราจะมี ค่ำคืนวันที่ดี
เราจะมี เราจะมี ความรักที่สดใส
ร่วมกัน เธอขอเวลาปรับปรุงตัวเอง
ข้อเสียทุกอย่าง แค่ขอเวลาไม่นาน

เธอสัญญา เธอสัญญา จะทำตามอย่างว่ามา
ฉันก็รอ ฉันก็รอ อดทนอย่างไม่ท้อ
ยอมให้โอกาส ปล่อยเธอทำผิดซ้ำๆ
ให้ฉันต้องเจ็บและช้ำ จนใจมันเริ่มหมดหวัง

เพราะผ่านมานานแสนนาน
กลับเหมือนไม่มีวี่แวว
โปรดบอกกับฉันได้ไหม จริงๆ แล้ว

อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นาน นี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมาน รู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
มันทรมานรู้ สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
(อันนี้ผมร้องได้ยังครับ)

โปรดเธอช่วยรู้ตัวหน่อยได้ไหม
ว่าคนที่รอเขาท้อใจ
ถ้าหากมันฝืนไปต่อไม่ไหว ก็หยุดสักที
เริ่มใหม่ตอนนี้มันก็ยังทัน
ดีกว่าเราถอยไปข้างหลัง
มันคงจะดีกว่าที่ต้องจมกันอยู่ตรงนี้

เพราะผ่านมานานแสนนาน
กลับเหมือนไม่มีวี่แวว
โปรดบอกกับฉันได้ไหม จริงๆ แล้ว

อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นาน นี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมานรู้สึกว่า
อีกไม่นาน นี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นาน นี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมาน รู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
(นิมนต์ครับพส.) สภาพ...

ทนเพื่ออะไร
มนุษย์หน่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นคน
มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหิน
เอ่อถ้ามันเป็นสภาพของหิน
คือมันแข็งแกร่งใช่ไหม
มันแข็งแกร่ง มันทนทาน
อะไรที่ทนไม่ได้อย่าทน
ทนเพื่อใคร โดยเฉพาะทนเพื่อคนอื่น
อย่าทน เกิดมาไม่ได้เพื่อ
เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับสร้างความพอใจ
ให้กับคนอื่น อย่าหาทำ

อีกไม่นานนี้อีกนานเท่าไร
โปรดเธอบอกมาให้ฉันเข้าใจ
ว่าอีกไม่นาน นี้ยาวนานแค่ไหน
มันทรมาน รู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
มันทรมาน
รู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาล
นาน่านา.. นาน่านา.. น๊านา..

เหมือนว่านานตลอดกาล

comment facebook...