คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อีกนิดเดียว - POLYCAT คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am
Gm
Fm
G7
A7
G/B


Cคนอย่างเราก็ไม่AmเบาเหมือนG/Bกัน

ที่ได้EmความสำAmคัญ

นั้นจากDmเธอและเธอยอมGให้เราใกล้ชิด

Cก็บอกแล้วคนทุ่มAmเท ทั้งG/Bใจ

ย่อมจะEmอยู่ ไม่Amไกล

กันจากDmรักที่เราไขว่Gคว้ามั่นใจว่า

FmในสักวันใจGmเธอต้องเป็นของG#ฉัน

แค่เพียงFmเหลือบางสิ่งและGmเหลือบางอย่าง

ที่G#ฉันนั้นต้องG7ทำ..


* อีกนิดCเดียว แค่DmเอาสายEmตาที่Fมองเหม่อ

ของEmเธอ ออกAmไปจากความรักDmครั้งก่อน   G

อีกนิดCเดียว แค่Bbทำให้ในทุกAmคืนที่เธอเข้าA7นอน

ไม่ละDmเมอและEmเอ่ยชื่อเขFาพร้อมรอยน้ำCตา


Instru : / Bb A G /


Cแค่ทำให้เธอทิ้งรูปAmเขา ทุกG/Bใบ

จะยากอะEmไร ใช่Amไหม

รูปที่Dmเธอบอกว่ายอมGตายถ้ามันหาย

Amตัวอะไรก็ตามที่เคยGmเลี้ยงร่วมCกัน

หวังให้Emมัน ไม่Amจำ

ว่าเจ้าDmนายเก่ามันเป็นGใคร

แค่ทำให้Fmเขาและเธอหยุด

Gmใช้อีเมลเดียวG#กัน (ใช้อีเมลเดียวกัน)

ทำให้Fmรอยที่สักตรงGmนั้นเป็นคำ

ที่G#ไม่มีความG7หมาย..


* อีกนิดCเดียว แค่DmเอาสายEmตาที่Fมองเหม่อ

ของEmเธอ ออกAmไปจากความรักDmครั้งก่อน   G

อีกนิดCเดียว แค่Bbทำให้ในทุกAmคืนที่เธอเข้าA7นอน

ไม่ละDmเมอและEmเอ่ยชื่อFเขา

อีกไม่Dmนานก็เปEmลี่ยนใจFแล้ว

อีกนิดGเดียว (นิดเดียว) นิดเดียว (นิดเดียว)

เธอจะDmมา รักEmฉันใช่Fmไหม..   Bb


Instru : / Eb / Fm Gm / G# /
           / Eb / Fm Gm / G# G7 /
           / Cm Bb/D / Eb C/E /
           / Fm Gm / G# Bb / C /แค่DmเอาสายEmตา ที่Fมองเหม่อ

ของEmเธอ ออกAmไปจากความรักDmครั้งก่อG

อีกนิดCเดียว (นิดเดียว)

แค่Bbทำให้ในทุกAmคืนที่เธอเข้าA7นอน

ไม่ละDmเมอและEmเอ่ยชื่อเขFาพร้อมรอยน้ำCตา


Outro : / C /

เนื้อเพลง อีกนิดเดียว - POLYCAT

คนอย่างเราก็ไม่เบาเหมือนกัน
ที่ได้ความสำคัญนั้นจากเธอและเธอยอมให้เราใกล้ชิด

ก็บอกแล้วคนทุ่มเททั้งใจ
ย่อมจะอยู่ไม่ไกลกันจากรักที่เราไขว่คว้ามั่นใจว่า

ในสักวันใจเธอต้องเป็นของฉัน
แค่เพียงเหลือบางสิ่งและเหลือบางอย่าง
ที่ฉันนั้นต้องทำ

* อีกนิดเดียว แค่เอาสายตาที่มองเหม่อ
ของเธอ ออกไปจากความรักครั้งก่อน
อีกนิดเดียว แค่ทำให้ในทุกคืนที่เธอเข้านอน
ไม่ละเมอและเอ่ยชื่อเขาพร้อมรอยน้ำตา

แค่ทำให้เธอทิ้งรูปเขาทุกใบ จะยากอะไรใช่ไหม
รูปที่เธอบอกว่ายอมตายถ้ามันหาย

ตัวอะไรก็ตามที่เคยเลี้ยงร่วมกัน
หวังให้มันไม่จำ ว่าเจ้านายเก่ามันเป็นใคร

แค่ทำให้เขาและเธอหยุดใช้อีเมลเดียวกัน
ทำให้รอยที่สักตรงนั้นเป็นคำที่ไม่มีความหมาย

* อีกนิดเดียว แค่เอาสายตาที่มองเหม่อ
ของเธอ ออกไปจากความรักครั้งก่อน
อีกนิดเดียว แค่ทำให้ในทุกคืนที่เธอเข้านอน
ไม่ละเมอและเอ่ยชื่อเขา

อีกไม่นานก็เปลี่ยนใจแล้ว
อีกนิดเดียว นิดเดียว เธอจะมารักฉันใช่ไหม

แค่เอาสายตาที่มองเหม่อ
ของเธอ ออกไปจากความรักครั้งก่อน
อีกนิดเดียว แค่ทำให้ในทุกคืนที่เธอเข้านอน
ไม่ละเมอและเอ่ยชื่อเขาพร้อมรอยน้ำตา

comment facebook...