คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อะไรก็ได้ (Anything) | Dr.Fuu x B king คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am
D/F#

Intro : / G Bm / C / (2Time)


G คิดว่าฉันเBmฉยเฉยก็คงจะCไม่สำคัญ

G แต่ว่านั่BmนมันคือความจCริงจากใจDฉัน

C เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไBmปกว่าใครทั้งนEmั้น

ผิดที่ฉAmันมันรักเธอมากเDกิน


* อยากให้เCป็นอะไรก็ได้ใBmห้เป็นอะไรก็เป็น

Am ฉันจะทำให้เห็นว่าฉัGนนั้นรักเธอ

Cทำได้เพียงเท่านี้ Bmทำได้เพียงให้เธอ

Amม่ไปจากฉันเท่าDนั้นพอ


** หากวันGใดที่ฉันหายไDป บอกเธอเEmลยไม่ต้องเสียDใจ

เก็บความCรักเอาไว้ให้เขา

ส่วนฉBmันมันมีแค่เหงาเป็นเหมือนเAmงาที่เคียงข้างDเธอ

เก็บดวงGใจ เอาไว้ในกล่อD/F#

ตรงท่วงทำEmนองที่มันหายBmไป

หากวันCใดเธอเข้ามาค้น Bmฉันจะเป็นคนเดิมที่Amรักเธอ ทัD้งใจ

ไม่เหลือให้ใGครเลย


Instru : / Am D / Bm Em / (2Time)


ให้Amนับท้องฟ้าและดาวทุกดวงที่Dลอยอยู่บนนภา

ก็Bmยังไม่มากเท่าความรักของฉันที่แEmสดงออกมา

ได้Amเดินอยู่เคียงข้างกัน และDฉันได้นั่งมองตา

สักBmวันคงได้คุกเข่าใส่แหวน ขอเEmธอเป็นภรรยา

ก็ขAmอให้เป็นอย่างนั้น ก็Dขอให้เป็นอย่างฝัน

ก็Bmขอให้เราได้รักกันเถอะถ้าEmมันได้เป็นอย่างนั้น

ฝันว่Amาเธออยู่กับฉัน อยากDขอหลับอยู่อย่างนั้น

แม้เBmป็นแค่เพียงในฝัน ฉันก็คงEmทำได้แค่เพียงเท่านั้นเธอ


* อยากให้เCป็นอะไรก็ได้ใBmห้เป็นอะไรก็เป็น

Am ฉันจะทำให้เห็นว่าฉัGนนั้นรักเธอ

Cทำได้เพียงเท่านี้ Bmทำได้เพียงให้เธอ

Amม่ไปจากฉันเท่าDนั้นพอ


** หากวันGใดที่ฉันหายไDป บอกเธอเEmลยไม่ต้องเสียDใจ

เก็บความCรักเอาไว้ให้เขา

ส่วนฉBmันมันมีแค่เหงาเป็นเหมือนเAmงาที่เคียงข้างDเธอ

เก็บดวงGใจ เอาไว้ในกล่อD/F#

ตรงท่วงทำEmนองที่มันหายBmไป

หากวันCใดเธอเข้ามาค้น Bmฉันจะเป็นคนเดิมที่Amรักเธอ ทัD้งใจ

ไม่เหลือให้ใGครเลย


(เก็บดวGงใจ เอาไว้ในกล่D/F#อง

ตรงท่วงทEmำนองที่มันหาBmยไป)

หากวันCใดเธอเข้ามาค้น Bmฉันจะเป็นคนเดิมที่Amรักเธอ ทัD้งใจ

ไม่เหลือให้ใGครเลย


Outro : / C Bm / Am D / (2Time) / G /

เนื้อเพลง อะไรก็ได้ - Dr.Fuu x B king

คิดว่าฉันเฉยเฉยก็คงจะไม่สำคัญ
แต่ว่านั่นมันคือความจริงจากใจฉัน
เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไปกว่าใครทั้งนั้น
ผิดที่ฉันมันรักเธอมากเกิน

* อยากให้เป็นอะไรก็ได้ให้เป็นอะไรก็เป็น
ฉันจะทำให้เห็นว่าฉันนั้นรักเธอ
ทำได้เพียงเท่านี้ ทำได้เพียงให้เธอ
ไม่ไปจากฉันเท่านั้นพอ

** หากวันใดที่ฉันหายไป บอกเธอเลยไม่ต้องเสียใจ
เก็บความรักเอาไว้ให้เขา
ส่วนฉันมันมีแค่เหงาเป็นเหมือนเงาที่เคียงข้างเธอ
เก็บดวงใจ เอาไว้ในกล่อง
ตรงท่วงทำนองที่มันหายไป
หากวันใดเธอเข้ามาค้น ฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอ
ทั้งใจไม่เหลือให้ใครเลย

ให้นับท้องฟ้าและดาวทุกดวงที่ลอยอยู่บนนภา
ก็ยังไม่มากเท่าความรักของฉันที่แสดงออกมา
ได้เดินอยู่เคียงข้างกัน และฉันได้นั่งมองตา
สักวันคงได้คุกเข่าใส่แหวน ขอเธอเป็นภรรยา

ก็ขอให้เป็นอย่างนั้น ก็ขอให้เป็นอย่างฝัน
ก็ขอให้เราได้รักกันเถอะถ้ามันได้เป็นอย่างนั้น
ฝันว่าเธออยู่กับฉัน อยากขอหลับอยู่อย่างนั้น
แม้เป็นแค่เพียงในฝัน ฉันก็คงทำได้แค่เพียงเท่านั้นเธอ

( *, ** )

comment facebook...