คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง อยู่บ่ได้ - เต้ย อภิวัฒน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Fmaj7
Em
Dm
Am


หากได้Fmaj7ฟังเพลงนี้ กลับมาก่Emอนได้บ่ 

ฮู้บ่หDmนอลมหายGใจของอ้ายคือเCจ้า

ขาดเจ้าFmaj7ไปหนาวนี้ เบิดลมหายใEmจคือจั่งสิตAmาย

ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย.. 


  Am  คิดฮอดเจ้าแท้แEmด้..   Am  คิดฮอดเจ้าสิตEmาย

  Am  ใจอ้ายฮ้างสEmลาย คือสิตDmาย เจ็บGหลาย ฮู้Amบ่.. 

 
*F เจ้าบ่หวนคืนGมา แต่น้ำEmตาอ้ายไหลย้อAmยๆ 

ได้แต่ถ่าแต่Fคอย ฮื้อGฮื้อ..


** หากได้Fฟังเพลงนี้ กลับมาก่Emอนได้บ่

    ฮู้บ่หDmนอลมหายGใจของอ้ายคือเCจ้า

    ขาดเจ้าไFปหนาวนี้ เบิดลมหายใEmจคือจั่งสิตAmาย

    ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย..


  Am  คือมาหรอยแท้แEmด้     Am  เทกันแล้วหัวEmใจ

  Am  จักสิอยู่จั่งไEmด๋ คือสิตDmาย เจ็บGหลาย ฮู้Amบ่.. 


 F  เจ้าบ่หวนคืนGมา แต่น้ำEmตาอ้ายไหลย้อAmยๆ 

ได้แต่ถ่าแต่Fคอย ฮื้อGฮื้อ..

Instru : / F / G / Em / Am / F / G / G /


หากได้Fmaj7ฟังเพลงนี้ กลับมาก่Emอนได้บ่ 

ฮู้บ่หDmนอลมหายGใจของอ้ายคือเCจ้า

ขาดเจ้าไFปหนาวนี้ เบิดลมหายใEmจคือจั่งสิตAmาย

ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย..

ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย..

Outro : / Am / Em / Am / Em /

เนื้อเพลง อยู่บ่ได้ - เต้ย อภิวัฒน์

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์
เนื้อร้อง : อภิวัฒน์ บุญเอนก

หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอ้ายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ฮักเจ้าหลาย..

คิดฮอดเจ้าแท้แด้.. คิดฮอดเจ้าสิตาย
ใจอ้ายฮ้างสลาย คือสิตาย เจ็บหลาย ฮู้บ่..

* เจ้าบ่หวนคืนมา แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยๆ
ได้แต่ถ่าแต่คอย ฮื้อฮื้อ..

** หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอ้ายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ฮักเจ้าหลาย..

คือมาหรอยแท้แด้ เทกันแล้วหัวใจ
จักสิอยู่จั่งได๋ คือสิตาย เจ็บหลาย ฮู้บ่..

เจ้าบ่หวนคืนมา แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยๆ
ได้แต่ถ่าแต่คอย ฮื้อฮื้อ..

หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ฮักเจ้าหลาย..
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้ ฮักเจ้าหลาย..

comment facebook...