คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หุบปาก - ก้อง ห้วยไร่ X ฐา ขนิษ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Em
Am

Intro : / C / F / C / G /


* คำบอกCลาที่ดีที่Emสุด คือไม่ต้องAmพูดอะไร

ไม่ต้องแหFลงไอไหรแล้วเGดินจากไปอย่างCช้าๆ

ไม่ต้องFหันหลังหลบมา

ไม่ต้องทำเหEmมือนฉันมีค่า

ถ้าจะไFปก็ไปเถิดหGนา

ไม่ต้องมาFทำเป็นบีบน้ำGตา

สุดท้ายเธอCก็ทิ้งกัน


Instru : / C Em / Am Em / F Em / F G / G /


Cทำไมต้องพูดให้มากมEmาย

จะทิ้งAmกันใช่ไหม ทำไมไม่แหEmลงตรงๆ

Cมื่อเธอเจอคนที่พร้อมที่เหมEmาะสม

กับเFธอ มากกว่าGฉัน


ทุกเรื่องรFาวฉันพอเข้าใจ

ว่าเธอคงEmทำต่อไม่ไหว

เธอจะFมาบอกลาใช่ไหม ฟังฉันก่Gอน


* คำบอกCลาที่ดีที่Emสุด คือไม่ต้องAmพูดอะไร

ไม่ต้องแหFลงไอไหร แล้วเGดินจากไปอย่างCช้าๆ

ไม่ต้องAmหันหลังหลบมา

ไม่ต้องทำเหมืEmอนฉันมีค่า

ถ้าจะไFปก็ไปเถิดหGนา

ไม่ต้องมาFทำเป็นบีบน้ำGตา

สุดท้ายเธอCก็ทิ้งกัน


ฉันรAmู้ขึ้นเข้าใจทุกการกระEmทำของเธอ

Amธอมีสิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่Emสุดในตัวเอง

ปล่อยให้Gฉันลงตรงนี้ไปดีเถอะหEmนาคนดี

เรื่องรFาวจบลงแค่นี้ พอแGล้ว..


ถ้าหAmนังทุกเรื่องมีตอนEmจบ

รักFเราคงเดินมาถึงฉากสุดทG้าย


Instru : / C Em / Am Em / F Em / F G / (2Time)


* คำบอกCลาที่ดีที่Emสุด คือไม่ต้องAmพูดอะไร

ไม่ต้องแหFลงไอไหร แล้วเGดินจากไปอย่างCช้าๆ

ไม่ต้องAmหันหลังหลบมา

ไม่ต้องทำเหมืEmอนฉันมีค่า

ถ้าจะไFปก็ไปเถิดหGนา

ไม่ต้องมาFทำเป็นบีบน้ำGตา

สุดท้ายเธอCก็ทิ้งกัน


ถ้าเธอจะไFปก็ไปเถิดหGนา..

ไม่ต้องมาFทำเป็นบีบน้ำGตา..

มันถึงเวลาที่เราต้องแยกกัน


Instru : / C

เนื้อเพลง หุบปาก - ก้อง ห้วยไร่ X ฐา ขนิษ

* คำบอกลาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องพูดอะไร
ไม่ต้องแหลงไอไหรแล้วเดินจากไปอย่างช้าๆ
ไม่ต้องหันหลังหลบมา
ไม่ต้องทำเหมือนฉันมีค่า
ถ้าจะไปก็ไปเถิดหนา
ไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตา
สุดท้ายเธอก็ทิ้งกัน

ทำไมต้องพูดให้มากมาย
จะทิ้งกันใช่ไหม ทำไมไม่แหลงตรงๆ
เมื่อเธอเจอคนที่พร้อมที่เหมาะสม
กับเธอ มากกว่าฉัน

ทุกเรื่องราวฉันพอเข้าใจ
ว่าเธอคงทำต่อไม่ไหว
เธอจะมาบอกลาใช่ไหม ฟังฉันก่อน

* คำบอกลาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องพูดอะไร
ไม่ต้องแหลงไอไหร แล้วเดินจากไปอย่างช้าๆ
ไม่ต้องหันหลังหลบมา
ไม่ต้องทำเหมือนฉันมีค่า
ถ้าจะไปก็ไปเถิดหนา
ไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตา
สุดท้ายเธอก็ทิ้งกัน

ฉันรู้ขึ้นเข้าใจทุกการกระทำของเธอ
เธอมีสิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเอง
ปล่อยฉันลงตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดี
เรื่องเราจบลงแค่นี้ พอแล้ว..

ถ้าหนังทุกเรื่องมีตอนจบ
เรื่องเราคงเดินมาถึงฉากสุดท้าย

* คำบอกลาที่ดีที่สุดคือไม่ต้องพูดอะไร
ไม่ต้องแหลงไอไหรแล้วเดินจากไปอย่างช้าๆ
ไม่ต้องหันหลังหลบมา
ไม่ต้องทำเหมือนฉันมีค่า
ถ้าจะไปก็ไปเถิดหนา
ไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตา
สุดท้ายเธอก็ทิ้งกัน

ถ้าเธอจะไปก็ไปเถิดหนา..
ไม่ต้องมาทำเป็นบีบน้ำตา..
มันถึงเวลาที่เราต้องแยกกัน

comment facebook...