คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หากว่าเราไม่คิดถึงกัน - ส้ม มารี (Zom Marie) feat. The Parkinson คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
B
F#m
Gm
G#m
C#7
B7
E7


ให้เวลGาค่อยๆ ทบGmทวนเรื่องระF#mหว่างเรา

ว่ารักยังB7อยู่ไหม หากต้องEmห่างกันไป

หากE7ต้องไกลกันจาAกนี้


Instru : / G / F#m B7 / Em / A /


D ห่างกันสักF#mพัก ก็คงจะEmดีกว่า Gให้เวAลาพิDสูจน์

ว่าคำว่าF#mรัก เหลือเพียงแค่Emคำพูด GหรือยังAจริงจากหัวใจ

D เผื่อวันเหF#mงาๆ ที่เราต้องEmร้างไกล จะGทำให้Aได้รู้

G ว่าเรายังF#mต้องการกันอยู่อีกEmไหม


* ให้Gเวลาค่อยๆ ทบGmทวน ว่าเธอF#mและฉันยังรักกันB7อยู่ไหม

หากต้องEmห่างกันไป จะE7เป็นอย่างไรจากAนี้


** แต่ถ้าหากว่าเธอไม่Gเหงา หากว่าAเราไม่คิดถึงF#mกัน

หากสุดBmท้ายแล้วที่เราEmห่างกัน ไม่Aทำให้รู้สึกเหDงาใจ

ก็ไม่ควรกลับมาอีกEmแล้ว แยกAทางชั่วคราว

ก็F#mคงเปลี่ยนเป็นชั่วB7นิรันดร์

อาจจะEmเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ

แต่อย่างAน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว


Instru : / G / F#m B7 / Em / A /


D หากว่ามีF#mใครซักคนที่Emเข้ามา แล้Gวทำให้AเธอไหวDหวั่น

ทำให้เธอF#mลืมฉันลงง่ายEmดาย ก็ขGอให้เลือกAเขาไป

D แต่ที่ของF#mฉันไม่คิดจะให้Emใคร มาGทำให้ใAจหวั่นGไหว

จะเฝ้าF#mรอ (จะเฝ้ารอ) เริ่มEmกันใหม่


* ให้Gเวลาค่อยๆ ทบGmทวน ว่าเธอF#mและฉันยังรักกันB7อยู่ไหม

หากต้องEmห่างกันไป จะE7เป็นอย่างไรจากAนี้


** แต่ถ้าหากว่าเธอไม่Gเหงา หากว่าAเราไม่คิดถึงF#mกัน

หากสุดBmท้ายแล้วที่เราEmห่างกัน ไม่Aทำให้รู้สึกเหDงาใจ

ก็ไม่ควรกลับมาอีกEmแล้ว แยกAทางชั่วคราว

ก็F#mคงเปลี่ยนเป็นชั่วB7นิรันดร์

อาจจะEmเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ

แต่อย่างAน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว


B  แต่ถ้าหากว่าเธอไม่Aเหงา หากว่Bาเราไม่คิดถึงG#mกัน

หากสุดC#mท้ายแล้วที่เราห่างF#mกัน ไม่Bทำให้รู้สึกเหEงาใจ

ก็ไม่ควรกลับมาอีกF#mแล้ว แยกBทางชั่วคราว

G#mก็คงเปลี่ยนเป็นC#7ชั่วนิรันดร์

อาจจะเหF#mลือแค่เพียงภาพทรงจำ

แต่อย่างBน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดEแล้ว

อาจจะเหF#mลือแค่เพียงภาพทรงจำ
(อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ)

แต่อย่างBน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดEแล้ว

เนื้อเพลง หากว่าเราไม่คิดถึงกัน - ส้ม มารี (Zom Marie) feat. The Parkinson

ให้เวลาค่อยๆ ทบทวนเรื่องระหว่างเรา ว่ารักยังอยู่ไหม
หากต้องห่างกันไป หากต้องไกลกันจากนี้

ห่างกันสักพัก ก็คงจะดีกว่า ให้เวลาพิสูจน์
ว่าคำว่ารัก เหลือเพียงแค่คำพูด หรือยังจริงจากหัวใจ
เผื่อวันเหงาๆ ที่เราต้องร้างไกล จะทำให้ได้รู้
ว่าเรายังต้องการกันอยู่อีกไหม

* ให้เวลาค่อยๆ ทบทวน
ว่าเธอและฉันยังรักกันอยู่ไหม
หากต้องห่างกันไป จะเป็นอย่างไรจากนี้

** แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหงา หากว่าเราไม่คิดถึงกัน
หากสุดท้ายแล้วที่เราห่างกัน ไม่ทำให้รู้สึกเหงาใจ
ก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้ว แยกทางชั่วคราว
ก็คงเปลี่ยนเป็นชั่วนิรันดร์
อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ
แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว

หากว่ามีใครซักคนที่เข้ามา แล้วทำให้เธอไหวหวั่น
ทำให้เธอลืมฉันลงง่ายดาย ก็ขอให้เลือกเขาไป
แต่ที่ของฉันไม่คิดจะให้ใคร มาทำให้ใจหวั่นไหว
จะเฝ้ารอ (จะเฝ้ารอ) เริ่มกันใหม่

* ให้เวลาค่อยๆ ทบทวน
ว่าเธอและฉันยังรักกันอยู่ไหม
หากต้องห่างกันไป จะเป็นอย่างไรจากนี้

** แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหงา หากว่าเราไม่คิดถึงกัน
หากสุดท้ายแล้วที่เราห่างกัน ไม่ทำให้รู้สึกเหงาใจ
ก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้ว แยกทางชั่วคราว
ก็คงเปลี่ยนเป็นชั่วนิรันดร์
อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ
แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว

** แต่ถ้าหากว่าเธอไม่เหงา หากว่าเราไม่คิดถึงกัน
หากสุดท้ายแล้วที่เราห่างกัน ไม่ทำให้รู้สึกเหงาใจ
ก็ไม่ควรกลับมาอีกแล้ว แยกทางชั่วคราว
ก็คงเปลี่ยนเป็นชั่วนิรันดร์
อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ
แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว

อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ
(อาจจะเหลือแค่เพียงภาพทรงจำ)
แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว

comment facebook...