คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หลักกิโล – วงกางเกง คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G#
D
A
E
F#m
C#m
Bm

Intro : / A E/G# / F#m E / (2Time) / A /


ถ้าAฉันเป็นหลักกิโE

ก็ต้องบอกทF#mางคนผ่านไปC#mมา

แต่บังเอิBmญโชคดีเกิดมาเDป็นมนุษย์คนหนึ่Bm

ที่มีเEธอข้างกาย

Dนุษย์คนหนึ่ง ที่มีแค่ตัวกEับใจ


ก็เหAมือนจะดี แต่ก็มC#mาวันหนึ่ง

มีใคF#mรอีกคนผ่านเC#mข้ามา

จากคนสองคBmน ก็กลDายมาเป็นสามคBmนขึ้นมE

Dธอมีทาง มีคนให้เลือก ให้เEดินอีกทางหนึ่ง


D* แล้วแต่เธEอจะเลือกใF#mคร

D  ฉันก็พEร้อมยอมรับAมัน

C#mแต่ฉันนั้นเปรียบเธอ เหมือนF#mลมหายใจของฉัน

D ถ้าเธอจะทิ้งกันไปก็ให้คิดดEูเอง


** ถ้าเธอไปAดี ฉันก็พE/G#ร้อมยินดีด้วF#m

หากทEางนั้นไปได้สวDย ฉันก็พEร้อมจะตัดใC#m

ก็เพราะว่าเธอC#mนั้น เปรียบเหมือนF#mลมหายใจ

ถึงเDธอจะเป็นอย่างไร เBmพื่อนคนนี้ก็Eยังเหมือนเดิม


Instru : / A E/G# / F#m E /A E/G# / D E /
            / A E/G# / F#m E / (2Time)
            / D E / F#m / D E / A /
            / C#m / Bm / E / A /D* แล้วแต่เธEอจะเลือกใF#mคร

D  ฉันก็พEร้อมยอมรับAมัน

C#mแต่ฉันนั้นเปรียบเธอ เหมือนF#mลมหายใจของฉัน

D ถ้าเธอจะทิ้งกันไปก็ให้คิดดEูเอง


** ถ้าเธอไปAดี ฉันก็พE/G#ร้อมยินดีด้วF#m

หากทEางนั้นไปได้สวDย ฉันก็พEร้อมจะตัดใC#m

ก็เพราะว่าเธอC#mนั้น เปรียบเหมือนF#mลมหายใจ

ถึงเDธอจะเป็นอย่างไร เBmพื่อนคนนี้ก็Eยังเหมือนเดิม


Outro : / A E/G# / F#m E / (4Time) / A /

เนื้อเพลง หลักกิโล - วงกางเกง

ถ้าฉันเป็นหลักกิโล
ก็ต้องบอกทางคนผ่านไปมา
แต่บังเอิญโชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
ที่มีเธอข้างกาย
มนุษย์คนหนึ่ง ที่มีแค่ตัวกับใจ

ดูเหมือนจะดี แต่ก็มาวันหนึ่ง
มีใครอีกคนผ่านเข้ามา
จากคนสองคน ก็กลายมาเป็นสามคนขึ้นมา
เธอมีทาง มีคนให้เลือก ให้เดินอีกทางหนึ่ง

* แล้วแต่เธอจะเลือกใคร
ฉันก็พร้อมยอมรับมัน
แต่ฉันนั้นเปรียบเธอ เหมือนลมหายใจของฉัน
ถ้าเธอจะทิ้งกันไปก็ให้คิดดูเอง

** ถ้าเธอไปดี ฉันก็พร้อมยินดีด้วย
หากทางนั้นไปได้สวย ฉันก็พร้อมจะตัดใจ
ก็เพราะว่าเธอนั้น เปรียบเหมือนลมหายใจ
ถึงเธอจะเป็นอย่างไร เพื่อนคนนี้ก็ยังเหมือนเดิม

* แล้วแต่เธอจะเลือกใคร
ฉันก็พร้อมยอมรับมัน
แต่ฉันนั้นเปรียบเธอ เหมือนลมหายใจของฉัน
ถ้าเธอจะทิ้งกันไปก็ให้คิดดูเอง

** ถ้าเธอไปดี ฉันก็พร้อมยินดีด้วย
หากทางนั้นไปได้สวย ฉันก็พร้อมจะตัดใจ
ก็เพราะว่าเธอนั้น เปรียบเหมือนลมหายใจ
ถึงเธอจะเป็นอย่างไร เพื่อนคนนี้ก็ยังเหมือนเดิม

comment facebook...