คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หลงรัก - Newery คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


D
Cmaj7
Gmaj7
Cm
Am
Em7
Dm7
Am7
Bm7
D7
E7
G7

Intro : / Am7 / D9 / Bm7 /
          / Am7 / D9 / Gmaj7 / Gmaj7 /แค่เAm7พียงสบตา

D7วงตานั้นก็พาใจเปลี่ยนแปลGmaj7งไป

ภายในใจมันไหวสEm7ั่น

ทุกวAm7ันเวลา D7ยังเฝ้าคิดถึงเธอที่อยู่ตรGmaj7งนั้น

แม้เAm7ธอช่างไกล D7ดาวบนฟ้าหรือไรก็ไม่มีทBm7าง

จะห้ามใจไม่ไหวหEm7วั่น

หลงรักเAm7ธอหมดใจ D7กี่เหตุผลใดๆก็ไม่สำGmaj7คัญ


* E7ยังมีความรักให้เธอผู้เAm7ดียวตั้งแต่แรกเจอ

D7ในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเBm7ธอ ทุกคืนหลับฝัน

Em7แค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาAm7บางทุกทีที่เจอ

D7ฉันมีแต่เธอไม่อาจเปGmaj7ลี่ยนผัน

Dm7ยังมีความรG7ักให้เธอผู้เดีAm7ยว แม้นานเท่าใด

D7ไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นเช่นBm7ไรก็ไม่เปลี่ยนฉัน

Em7และยังคงหวังว่ามีสักAm7วัน ที่เธอเปิดใจ

D7แม้จะวันใดฉันรอเพีGmaj7ยงเธอ


แม้ยCmaj7ากเพียงไหน

ที่เGmaj7ธอจะเปลี่ยนความสัมพันธ์

แม้Cmaj7จะอย่างไร แต่E7ใจเจ้ากรรมไม่รับฟัง

Amฉันขอดิ้นD7รนมันต่อไBm7

ตราบที่หัวEm7ใจยังคงไหวAm7หวั่น

D7จะทำทุกทางด้วยใจจริง


Instru : / Am7 / D7 / Bm7 / Em7 /
            / Am7 / Bm7 / Cm / D /* E7ยังมีความรักให้เธอผู้เAm7ดียวตั้งแต่แรกเจอ

D7ในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเBm7ธอ ทุกคืนหลับฝัน

Em7แค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาAm7บางทุกทีที่เจอ

D7ฉันมีแต่เธอไม่อาจเปGmaj7ลี่ยนผัน

Dm7ยังมีความรG7ักให้เธอผู้เดีAm7ยว แม้นานเท่าใด

D7ไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นเช่นBm7ไรก็ไม่เปลี่ยนฉัน

Em7และยังคงหวังว่ามีสักAm7วัน ที่เธอเปิดใจ

D7แม้จะวันใดฉันรอเพีGmaj7ยงเธอ


* Dm7ยังมีความรG7ักให้เธอผู้เดียว ตั้งแต่แรกเจอ

D7นใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเBm7ธอ ทุกคืนหลับฝัน

Em7แค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาAm7บางทุกทีที่เจอ

D7ฉันมีแต่เธอไม่อาจเปGmaj7ลี่ยนผัน

Dm7ยังมีความรG7ักให้เธอผู้เดีAm7ยว แม้นานเท่าใด

D7ไม่ว่าเวลาจะเวียนหมุนไBm7ป ก็ไม่เปลี่ยนฉัน

Em7และยังคงหวังว่ามีสักAm7วัน ที่เธอเปิดใจ

D7แม้จะวันใดฉันรอเพีGmaj7ยงเธอ

เนื้อเพลง หลงรัก - Newery

แค่เพียงสบตาดวงตานั้น
ก็พาใจเปลี่ยนแปลงไป
ภายในใจมันไหวสั่น
ทุกวันเวลายังเฝ้าคิดถึงเธอที่อยู่ตรงนั้น
แม้เธอช่างไกลดาวบนฟ้าหรือไร
ก็ไม่มีทางจะห้ามใจไม่ไหวหวั่น
หลงรักเธอหมดใจกี่เหตุผลใดๆก็ไม่สำคัญ

* ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอ
ในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนหลับฝัน
แค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาบางทุกทีที่เจอ
ฉันมีแต่เธอไม่อาจเปลี่ยนผัน
ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวแม้นานเท่าใด
ไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรก็ไม่เปลี่ยนฉัน
และยังคงหวังว่ามีสักวันที่เธอเปิดใจ
แม้จะวันใดฉันรอเพียงเธอ

แม้ยากเพียงไหน
ที่เธอจะเปลี่ยนความสัมพันธ์
แม้จะอย่างไร
แต่ใจเจ้ากรรมไม่รับฟัง
ฉันขอดิ้นรนมันต่อไป
ตราบที่หัวใจยังคงไหวหวั่น
จะทำทุกทางด้วยใจจริง

* ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอ
ในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนหลับฝัน
แค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาบางทุกทีที่เจอ
ฉันมีแต่เธอไม่อาจเปลี่ยนผัน
ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวแม้นานเท่าใด
ไม่ว่าท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรก็ไม่เปลี่ยนฉัน
และยังคงหวังว่ามีสักวันที่เธอเปิดใจ
แม้จะวันใดฉันรอเพียงเธอ

* ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอ
ในใจพร่ำเพ้อละเมอถึงเธอทุกคืนหลับฝัน
แค่เพียงรอยยิ้มที่มันเบาบางทุกทีที่เจอ
ฉันมีแต่เธอไม่อาจเปลี่ยนผัน
ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวแม้นานเท่าใด
ไม่ว่าเวลาจะเวียนหมุนไปก็ไม่เปลี่ยนฉัน
และยังคงหวังว่ามีสักวันที่เธอเปิดใจ

แม้จะวันใดฉันรอเพียงเธอ

comment facebook...