คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 2 ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
C#m
F#m

Intro : / A E / F#m E / D / E /


Aนมขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างC#mป่าวบ่มีหยัง

บ่F#mเป็นคือจั่ง ตอนที่เDฮาอยู่นำกัน

เหลียวเAบิ่งรอบๆข้าง คือบ่สวยC#mงามคือจั่งมื้อนั้น

บ่F#mเป็นคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เDธออยู่ข้างกาย


* จักแม่นเป็นจั่งC#mได๋

อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักF#mไปย่านเป็นประเด็น

คนเก่าจั่งเDฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใE


** หน้าหนาวปีAนี้ เธอบ่C#mอยู่ บ่ฮู้สิกF#mอดไผ

อากาศหEนาวบ่ได้เฮ็ดให้Dคนตาย

แต่อาการใEจของเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยAผิง ข้าวจี่ทาC#mไข่ที่เธอเคF#mยท้วง

ผ้าห่มผืนเEก่า ที่เธอนั้นDหวง

กลับมาEห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจไAด้บ่..   E


Instru : / A C#m / F#m E / D / E / (2Time)


* จักแม่นเป็นจั่งC#mได๋

อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักF#mไปย่านเป็นประเด็น

คนเก่าจั่งเDฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใE


** หน้าหนาวปีAนี้ เธอบ่C#mอยู่ บ่ฮู้สิกF#mอดไผ

อากาศหEนาวบ่ได้เฮ็ดให้Dคนตาย

แต่อาการใEจของเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยAผิง ข้าวจี่ทาC#mไข่ที่เธอเคF#mยท้วง

ผ้าห่มผืนเEก่า ที่เธอนั้นDหวง

กลับมาEห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจไAด้บ่..   E


** หน้าหนาวปีAนี้ เธอบ่C#mอยู่ บ่ฮู้สิกF#mอดไผ

อากาศหEนาวบ่ได้เฮ็ดให้Dคนตาย

แต่อาการใEจของเฮาน่าเป็นห่วง

กองไฟที่เคยAผิง ข้าวจี่ทาC#mไข่ที่เธอเคF#mยท้วง

ผ้าห่มผืนเEก่า ที่เธอนั้นDหวง

กลับมาEห่มมันใหม่ แล้วกอดไว้คือกอดใจไAด้บ่..   E

กลับมาEห่มมันใหม่ แล้วกอดไEว้คือกอดใจไAด้บ่..

เนื้อเพลง หน้าหนาวปีนี้ - เฟิร์น กัญญารัตน์

แนมขึ้นเบิ่งเทิงฟ้า คือว่างป่าวบ่มีหยัง
บ่เป็นคือจั่ง ตอนที่เฮาอยู่นำกัน
เหลียวเบิ่งรอบๆข้าง คือบ่สวยงามคือจั่งมื้อนั้น
บ่เป็นคือจั่งฝัน เมื่อครั้งที่เธออยู่ข้างกาย

* จักแม่นเป็นจั่งได๋
อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักไปย่านเป็นประเด็น
คนเก่าจั่งเฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใจ

** หน้าหนาวปีนี้ เธอบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดไผ
อากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตาย
แต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วง
กองไฟที่เคยผิง ข้าวจี่ทาไข่ที่เธอเคยท้วง
ผ้าห่มผืนเก่าที่เธอนั้นหวง
กลับมาห่มมันใหม่แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่

* จักแม่นเป็นจั่งได๋
อยากถามไถ่กะบ่กล้าทักไปย่านเป็นประเด็น
คนเก่าจั่งเฮาคงบ่จำเป็น เธอคงบ่สนใจ

** หน้าหนาวปีนี้ เธอบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดไผ
อากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตาย
แต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วง
กองไฟที่เคยผิง ข้าวจี่ทาไข่ที่เธอเคยท้วง
ผ้าห่มผืนเก่าที่เธอนั้นหวง
กลับมาห่มมันใหม่แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่

** หน้าหนาวปีนี้ เธอบ่อยู่บ่ฮู้สิกอดไผ
อากาศหนาวบ่ได้เฮ็ดให้คนตาย
แต่อาการใจของเฮาน่าเป็นห่วง
กองไฟที่เคยผิง ข้าวจี่ทาไข่ที่เธอเคยท้วง
ผ้าห่มผืนเก่าที่เธอนั้นหวง
กลับมาห่มมันใหม่แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่

กลับมาห่มมันใหม่แล้วกอดไว้คือกอดใจได้บ่

comment facebook...