คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หนีบ่ม้ม - มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Bb
C
Dm
Am

Intro : / Dm / Bb / C / Dm /
          / Dm / Bb / C / Dm /
          / Dm / Bb / C / Dm / Dm / Dm /Dmคำว่าฮัก ปั้นBbมาด้วยใจบ่ได้Cใช้ดินเหนียวปั้นDmก่อ

ดึกDmถิ่มเข้าป่า แล้วเก็บBbมาแช่น้ำ

เอาตีนหCย่ำจนหนำใจปานขี้Dmตม


Dmมุ่นอุ้ยปุ้ย จนบ่Bbมีหม่องดี ยังมีหCน้ามาสัญญาลมDmลม

กลับDmมาคืนดี เพียงแค่Bbมาเชยชม

ของตCายสิเฮ็ดจังใด๋กะDmได้บ้อ


โอ้ยDmน้อ ให้มาคึดต่อBbตั้งให้ความหวังมื้อละหน่Cอย

แล้วมาป๋าถิ่มAmไว้ให้หายจ้อยบ่Dmต่าวคืน

โอ้ยDmน้อ ใจสะอื้นขื่นBbขมหนีบ่ม้มก้มบ่หCวิด

ฝากชีวิตไว้ผิดAmคน หลูโตนซาดเจ้าDmของเด้ โอ้ยน้อ


Instru : / Dm / Bb C /


* หDmนีบ่ม้ม ตัดBbเขาบ่ขาด จั๊กCว่าเป็นญาติทางDmใด๋

Dmฮู้อยู่ว่า เขาบ่Bbได้จริงจังกะตั้งหCน้าตั้งตาอDmภัย

Dmตั๋วทุกเทือ กะใจอ่Bbอนทุกครั้ง

จั๊กว่าเป็นหCยัง..  A   มาซั่วตาย


Instru : / Dm / Bb / C / Dm /
            / Dm / Bb / C / Dm /
            / Dm / Bb / C / Dm /
            / Dm / Bb / C / Dm / Dm / Dm /โอ้ยDmน้อ ให้มาคึดต่อBbตั้งให้ความหวังมื้อละหน่Cอย

แล้วมาป๋าถิ่มAmไว้ให้หายจ้อยบ่Dmต่าวคืน

โอ้ยDmน้อ ใจสะอื้นขื่นBbขมหนีบ่ม้มก้มบ่หCวิด

ฝากชีวิตไว้ผิดAmคน หลูโตนซาดเจ้าDmของเด้ โอ้ยน้อ


* หDmนีบ่ม้ม ตัดBbเขาบ่ขาด จั๊กCว่าเป็นญาติทางDmใด๋

Dmฮู้อยู่ว่า เขาบ่Bbได้จริงจังกะตั้งหCน้าตั้งตาอDmภัย

Dmตั๋วทุกเทือ กะใจอ่Bbอนทุกครั้ง

จั๊กว่าเป็นหCยัง..  A   มาซั่วตาย


Outro : / Dm / Bb / C / Dm /
           / Dm / Bb / C / Dm / Dm / Dm /

เนื้อเพลง หนีบ่ม้ม - มนต์แคน แก่นคูน

คำว่าฮักปั้นมาด้วยใจบ่ได้ใช้ดินเหนียวปั้นก่อ
ดึกถิ่มเข้าป่าแล้วเก็บมาแช่น้ำ
เอาตีนหย่ำจนหนำใจปานขี้ตม
มุ่นอุ้ยปุ้ยจนบ่มีหม่องดี ยังมีหน้ามาสัญญาลมลม
กลับมาคืนดีเพียงแค่มาเชยชม
ของตายสิเฮ็ดจังใด๋กะได้บ้อ

โอ้ยน้อ ให้มาคึดต่อตั้งให้ความหวังมื้อละหน่อย
แล้วมาป๋าถิ่มไว้ให้หายจ้อยบ่ต่าวคืน
โอ้ยน้อ ใจสะอื้นขื่นขมหนีบ่ม้มก้มบ่หวิด
ฝากชีวิตไว้ผิดคน หลูโตนซาดเจ้าของเด้ โอ้ยน้อ

* หนีบ่ม้มตัดเขาบ่ขาด จั๊กว่าเป็นญาติทางใด๋
ฮู้อยู่ว่าเขาบ่ได้จริงจังกะตั้งหน้าตั้งตาอภัย
ตั๋วทุกเทือกะใจอ่อนทุกครั้งจั๊กว่าเป็นหยัง มาซั่วตาย

โอ้ยน้อ ให้มาคึดต่อตั้งให้ความหวังมื้อละหน่อย
แล้วมาป๋าถิ่มไว้ให้หายจ้อยบ่ต่าวคืน
โอ้ยน้อ ใจสะอื้นขื่นขมหนีบ่ม้มก้มบ่หวิด
ฝากชีวิตไว้ผิดคนหลูโตนซาดเจ้าของเด้ โอ้ยน้อ

* หนีบ่ม้มตัดเขาบ่ขาด จั๊กว่าเป็นญาติทางใด๋
ฮู้อยู่ว่าเขาบ่ได้จริงจังกะตั้งหน้าตั้งตาอภัย
ตั๋วทุกเทือกะใจอ่อนทุกครั้งจั๊กว่าเป็นหยังมาซั่วตาย

comment facebook...