คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า - เนสกาแฟ ศรีนคร คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 4 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
Em
Bm
Am


อย่างน้อGยๆมันกะเป็นหนังเรื่องDนึง

ที่จะตราตรึงในใจน้Emอง แม้ว่าสิโดนปานBmใด๋

อย่างน้อCยๆน้องกะได้มีความทรงจำBmดีๆมากมาย

ขอขอบAmคุณหลายๆที่เขาDมา..

Instru : / G Bm / Em Bm / C Bm / Am D /


นั่งเบิ่งรูปเGก่า สองเฮาที่เก็บBmไว้

ความทรงจำหัวCใจตอนที่สองเฮายังมีGกัน

แต่กะฮู้Emดีบ่มีโอกาสไปถ่ายแBmล้วหม่องนั้น

เจ้าหย่างCไปไกลสุดDฝันเกินGตา..


น้องยังคิดGฮอด บางเวลากะยังคิดBmถึง

ความหลังครั้งหCนึ่งที่สองเฮาเคยผ่านGมา

แต่กะฮู้Emดี.. ว่าBmบ่มีค่า เจ้าคงCบ่กลับDมาน้องเข้าGใจ..


* ขอบCคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในBmชีวิต

   น้องบ่Amคิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงDง่ายดาย

   แAmม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเBmกินไป

   แต่คงเCฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแDล้ว..


** อย่างน้อGยๆมันก็เป็นหนังเรื่องBmนึง

     ที่จะตราตรึงในใจEmน้องแม้ว่าสิโดนปานDใด๋

     อย่างน้อCยๆน้องกะได้มีความทรงจำBmดีๆมากมาย

     ขอขอบAmคุณหลายๆที่เข้าDมา

     เป็นรอยGยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้Bmองบ่มีไผ

     อยู่ข้างEmกายในวันที่ใจอ่อนDล้า

     แม้มื้อCนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยBmการจากลา

     แต่มันเAmป็นเรื่องดีที่Dสุด ในชีGวิตน้องD..

Instru : / G Bm / Em D / C / D /


* ขอบCคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในBmชีวิต

   น้องบ่Amคิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงDง่ายดาย

   แAmม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเBmกินไป

   แต่คงเCฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแDล้ว..


** อย่างน้อGยๆมันก็เป็นหนังเรื่องBmนึง

     ที่จะตราตรึงในใจEmน้องแม้ว่าสิโดนปานDใด๋

     อย่างน้อCยๆน้องกะได้มีความทรงจำBmดีๆมากมาย

     ขอขอบAmคุณหลายๆที่เข้าDมา

     เป็นรอยGยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้Bmองบ่มีไผ

     อยู่ข้างEmกายในวันที่ใจอ่อนBmล้า

     แม้มื้อCนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยBmการจากลา

     แต่มันเAmป็นเรื่องดีที่Dสุด..


** อย่างน้อGยๆมันก็เป็นหนังเรื่องBmนึง

     ที่จะตราตรึงในใจEmน้องแม้ว่าสิโดนปานDใด๋

     อย่างน้อCยๆน้องกะได้มีความทรงจำBmดีๆมากมาย

     ขอขอบAmคุณหลายๆที่เข้าDมา

     เป็นรอยGยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้Bmองบ่มีไผ

     อยู่ข้างEmกายในวันที่ใจอ่อนDล้า

     แม้มื้อCนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยBmการจากลา

     แต่มันเAmป็นเรื่องดีที่Dสุด ในชีGวิตน้องD..

     แต่มันเAmป็นเรื่องดีที่Dสุด ในชีGวิตน้อง..

เนื้อเพลง หนังเรื่องเก่า - เนสกาแฟ ศรีนคร

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน / ยศดนัย ภู่ทอง

อย่างน้อยๆมันกะเป็นหนังเรื่องนึง
ที่จะตราตรึงในใจน้อง แม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆน้องกะได้มีความทรงจำดีๆมากมาย
ขอขอบคุณหลายๆที่เขามา..

นั่งเบิ่งรูปเก่า สองเฮาที่เก็บไว้
ความทรงจำหัวใจตอนที่สองเฮายังมีกัน
แต่กะฮู้ดีบ่มีโอกาสไปถ่ายแล้วหม่องนั้น
เจ้าหย่างไปไกลสุดฝันเกินตา..

น้องยังคิดฮอด บางเวลากะยังคิดถึง
ความหลังครั้งหนึ่งที่สองเฮาเคยผ่านมา
แต่กะฮู้ดี.. ว่าบ่มีค่า เจ้าคงบ่กลับมาน้องเข้าใจ..

* ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิต
น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย
แม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเกินไป
แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้ว..

** อย่างน้อยๆมันก็เป็นหนังเรื่องนึง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆน้องกะได้มีความทรงจำดีๆมากมาย
ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามา
เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด ในชีวิตน้อง..

* ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องราวในชีวิต
น้องบ่คิดว่าเรื่องของเฮาสิจบลงง่ายดาย
แม้สิฮู้สึกว่ามันเร็วเกินไป
แต่คงเฮ็ดอีหยังบ่ได้อีกแล้ว..

** อย่างน้อยๆมันก็เป็นหนังเรื่องนึง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆน้องกะได้มีความทรงจำดีๆมากมาย
ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามา
เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด..

** อย่างน้อยๆมันก็เป็นหนังเรื่องนึง
ที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใด๋
อย่างน้อยๆน้องกะได้มีความทรงจำดีๆมากมาย
ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามา
เป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีไผ
อยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้า
แม้มื้อนี้ฮักเฮาฮ้าง จบด้วยการจากลา
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด ในชีวิตน้อง..
แต่มันเป็นเรื่องดีที่สุด ในชีวิตน้อง..

comment facebook...