คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง สุดใจ - MAIYARAP ft. TACHAYA คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Gm
Am

Intro : / F G / Am C /
          / F G / C / Gm C /
          / F G / Am / F G / C /



ใจนึงก็อยากอยู่Fต่อ แต่ว่าอีกใGจก็ท้อเหลือAmเกิน

ไม่รู้ว่าเราจะเFดินหน้าต่อไGปได้สักเท่าไC

ใจนึงก็อยากจะFพอ อีกใจนึงGขอจะอยู่Amต่อไป

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใF

ต้องเลือกแบบไGหนช่วยบอกCฉันที


แล้วฉันต้องเลือกแบบไFหนอันนี้ช่วยตอบCฉันที

ที่ฉันพูดAmมา นี่ไม่ได้แปลว่าฉันดี

ดีร้ายหลากหลายFมุมในเราทุกคนนั้นGมี

ทั้งที่ฉันก็เข้าใCจแต่ช่วยเอาคนมาย้ำที

หรืออาจจะเป็นเพราะเหFนื่อย

จึงทำให้ฉันนั้นสับGสน

ความสุขที่เคยAmมีทำไมวันนี้กลับล่องกลับหน

มีเพียงน้ำFตา ที่ตกมาไหลอย่างกับGฝน

หลายครั้งที่คิดจะเCลิก แต่หลายครั้งก็คิดจะทน


เราที่เก็บทุกรายละเอีFยด

แล้วเอามาเบียดข้างในสGมอง

แต่ความรู้สึกยังเก็บเAmงียบ พับไว้เพียบไม่ตอบสนอง

มันคงสะFสม จึงเป็นเหตุผลที่เศร้าที่หGมอง

ถ้าหากวันนี้เราเลิกCกัน เธอคงเป็นดั่งคุณครูที่สอน


Instru : / F G / Am / F G / C /


* ใจนึงก็อยากอยู่Fต่อ แต่ว่าอีกใGจก็ท้อเหลือAmเกิน

ไม่รู้ว่าเราจะเFดินหน้าต่อไGปได้สักเท่าไC

ใจนึงก็อยากจะFพอ อีกใจนึงGขอจะอยู่Amต่อไป

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใF

ต้องเลือกแบบไGหนช่วยบอกCฉันที


Instru : / F G / Am / F G / C /


ถ้าหากว่าเรายังไปFต่อนี่มันจะเรียกว่าฝืนGมั้ย

เหมือนกับของที่พังAmแล้ว แต่ว่าเรายังฝืนใช้

หรือว่าจริงๆ มันจบไปแFล้ว แต่ว่าเราเองยังขืนไGว้

ฉันยังหาคำตอบไม่ไCด้ ไม่ว่าจะผ่านกี่คืนไป


ทำไมเหมือนไกลมFาก ทั้งๆ ที่อยู่ข้างGกัน

คุยกันวันละAmคำ ทั้งๆ ที่เคยคุยข้ามวัน

ดูมันสูงขึ้นเรื่Fอยๆ กำแพงที่เธอสร้างGมัน

พอมีอะไรมาคั่นกCลาง เราจึงอยู่ตรงข้ามกัน


ฉันยังอยากจะไปFต่อ แต่มันก็ท้อเต็มGที

วิ่งตามเธอจนAmทรุดนั่งทำทรงเอ็มวี

ทั้งรักทั้งเหนื่Fอย อาการมันน่าเซ็งGดี

ปีนี้แม่งปีอะไCร เจอเรื่องแย่ๆ มาเต็มปี


FจนึงอยากGพัก แต่มันยังรักAmอยู่

ใจนึงอยากสู้ แต่กูก็เหนื่อยใจ

Fรมานแต่น้ำGตามันรินลึกอยู่สุดใC

จะพัก จะรัก จะมา จะไป

ต้องทำอย่างไรช่วยบอกที

เหFมือนจะหยุด แล้วสะGดุด ไร้ใครฉุด ลุกขึ้นAmจับ

เอื้อมมือคว้า เธอไม่รับ หลอกสลับว่ามีใF

จะวิ่งตาม แต่ความจGริง ปลายทางไม่มีเส้นCชัย

แล้วทางที่ถูก มันอยู่ตรงไหน สุดใจจะคิดในวิธี


* ใจนึงก็อยากอยู่Fต่อ แต่ว่าอีกใGจก็ท้อเหลือAmเกิน

ไม่รู้ว่าเราจะเFดินหน้าต่อไGปได้สักเท่าไC

ใจนึงก็อยากจะFพอ อีกใจนึงGขอจะอยู่Amต่อไป

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใF

ต้องเลือกแบบไGหนช่วยบอกCฉันที


* ใจนึงก็อยากอยู่Fต่อ แต่ว่าอีกใGจก็ท้อเหลือAmเกิน

ไม่รู้ว่าเราจะเFดินหน้าต่อไGปได้สักเท่าไC

ใจนึงก็อยากจะFพอ อีกใจนึงGขอจะอยู่Amต่อไป

ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใF

ต้องเลือกแบบไGหนช่วยบอกCฉันที


Outro : / F G / Am / (4Time)

เนื้อเพลง สุดใจ - MAIYARAP ft. TACHAYA

ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที

แล้วฉันต้องเลือกแบบไหนอันนี้ช่วยตอบฉันที
ที่ฉันพูดมา นี่ไม่ได้แปลว่าฉันดี
ดีร้ายหลากหลายมุมเนี่ยเราทุกคนนั้นมี
ทั้งที่ฉันก็เข้าใจแต่ช่วยเอาคนมาย้ำที

หรืออาจจะเป็นเพราะเหนื่อย
จึงทำให้ฉันนั้นสับสน
ความสุขที่เคยมีทำไมวันนี้กลับล่องกลับหน
มีเพียงน้ำตา ที่ตกมาไหลอย่างกับฝน
หลายครั้งที่คิดจะเลิก แต่หลายครั้งก็คิดจะทน

เราที่เก็บทุกรายละเอียด แล้วเอามาเบียดข้างในสมอง
แต่ความรู้สึกยังเก็บเงียบ พับไว้เพียบไม่ตอบสนอง
มันคงสะสม จึงเป็นเหตุผลที่เศร้าที่หมอง
ถ้าหากวันนี้เราเลิกกัน เธอคงเป็นดั่งคุณครูที่สอน

* ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที

ถ้าหากว่าเรายังไปต่อนี่มันจะเรียกว่าฝืนมั้ย
เหมือนกับของที่พังแล้ว แต่ว่าเรายังฝืนใช้
หรือว่าจริงๆ มันจบไปแล้ว แต่ว่าเราเองยังขืนไว้
ฉันยังหาคำตอบไม่ได้ ไม่ว่าจะผ่านกี่คืนไป

ทำไมเหมือนไกลมาก ทั้งๆ ที่อยู่ข้างกัน
คุยกันวันละคำ ทั้งๆ ที่เคยคุยข้ามวัน
ดูมันสูงขึ้นเรื่อยๆ กำแพงที่เธอสร้างมัน
พอมีอะไรมาคั่นกลาง เราจึงอยู่ตรงข้ามกัน

ฉันยังอยากจะไปต่อ แต่มันก็ท้อเต็มที
วิ่งตามเธอจนทรุดนั่งทำทรงเอ็มวี
ทั้งรักทั้งเหนื่อย อาการมันน่าเซ็งดี
ปีนี้แม่งปีอะไร เจอเรื่องแย่ๆ มาเต็มปี

ใจนึงอยากพัก แต่มันยังรักอยู่
ใจนึงอยากสู้ แต่กูก็เหนื่อยใจ
ทรมานแต่น้ำตามันรินลึกอยู่สุดใจ
จะพัก จะรัก จะมา จะไป
ต้องทำอย่างไรช่วยบอกที

เหมือนจะหยุด แล้วสะดุด ไร้ใครฉุด ลุกขึ้นจับ
เอื้อมมือคว้า เธอไม่รับ หลอกสลับว่ามีใจ
จะวิ่งตาม แต่ความจริง ปลายทางไม่มีเส้นชัย
แล้วทางที่ถูก มันอยู่ตรงไหน สุดใจจะคิดในวิธี

* ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที

* ใจนึงก็อยากอยู่ต่อ แต่ว่าอีกใจก็ท้อเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้สักเท่าไร
ใจนึงก็อยากจะพอ อีกใจนึงขอจะอยู่ต่อไป
ทั้งรักทั้งเหนื่อยสุดใจ
ต้องเลือกแบบไหนช่วยบอกฉันที

comment facebook...