คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง สิขอฮัก - เฟิร์น กัญญารัตน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am
Cm
G7

Intro : / G / Em / C / D /


จักแGม่นเวรกรรมอิหBmยัง เฮ็ดให้เEmฮาสองคนได้Bmพ้อกัน

แต่Cว่าเบื้องบนหรือลิBmขิตสวรรค์ บ่ไAmด้เฮาฮ่วมกันในชDาตินี้

กะบ่ยGอมสิฝืนชะBmตากรรม ย้อนว่าEmคำสัญญาที่เGคยมี

แม่นสิCจมน้ำตา ย้อนBmว่าฮักพี่

ชาติหAน้าหรือชาติDนี้น้องกะสิGบืน    G7


* แม่นAmว่ามื้อหนึ่งสองเBmฮาต้องจากกัน

น้องกะCยังเชื่อมั่นว่าชาติหน้าวาสนาDยังมี


** แม่นสิเป็นจั่งไGด๋น้องสิขอฮักอBm้ายทุกชาติที่Emมี

ถึงต้องผิดหGวังในชาติCนี้..    Bm

บ่เป็นหAmยังน้องพร้อมสิDบืน

แม่นสิแหกกฎGฟ้าถึกต้องคำสBmาปน้องกะสิฝEmืน

ขอแค่ให้อ้Gายนั้นยังหยัดCยืน

ให้Dรอต้องมีชาตินึงเฮาได้ฮ่Gวมกัน


Instru : / C / Bm Em / C / D /


* แม่นAmว่ามื้อหนึ่งสองเBmฮาต้องจากกัน

น้องกะCยังเชื่อมั่นว่าชาติหน้าวาสนาDยังมี


** แม่นสิเป็นจั่งไGด๋น้องสิขอฮักอBm้ายทุกชาติที่Emมี

ถึงต้องผิดหGวังในชาติCนี้..    Bm

บ่เป็นหAmยังน้องพร้อมสิDบืน

แม่นสิแหกกฎGฟ้าถึกต้องคำสBmาปน้องกะสิฝEmืน

ขอแค่ให้อ้Gายนั้นยังหยัดCยืน

ให้Dรอต้องมีชาตินึงเฮาได้ฮ่Gวมกัน


** แม่นสิเป็นจั่งไGด๋น้องสิขอฮักอBm้ายทุกชาติที่Emมี

ถึงต้องผิดหGวังในชาติCนี้..    Bm

บ่เป็นหAmยังน้องพร้อมสิDบืน

แม่นสิแหกกฎEmฟ้าถึกต้องคำสDาปน้องกะสิฝCืน

ขอแค่ให้อ้ายนั้นยังหยัดAmยืน

ให้Dรอต้องมีชาตินึงเฮาได้ฮ่Gวมกัน..

ให้Amรอต้องมีชาตินึง.. Dที่เฮาสองได้ฮ่วมกัน..


Outro : / C / Cm / G / G /

เนื้อเพลง สิขอฮัก - เฟิร์น กัญญารัตน์

จักแม่นเวรกรรมอิหยัง เฮ็ดให้เฮาสองคนได้พ้อกัน
แต่ว่าเบื้องบนหรือลิขิตสวรรค์ บ่ได้เฮาฮ่วมกันในชาตินี้
กะบ่ยอมสิฝืนชะตากรรม ย้อนว่าคำสัญญาที่เคยมี
แม่นสิจมน้ำตา ย้อนว่าฮักพี่
ชาติหน้าหรือชาตินี้น้องกะสิบืน

* แม่นว่ามื้อหนึ่งสองเฮาต้องจากกัน
น้องกะยังเชื่อมั่นว่าชาติหน้าวาสนายังมี

** แม่นสิเป็นจั่งได๋น้องสิขอฮักอ้ายทุกชาติที่มี
ถึงต้องผิดหวังในชาตินี้.. บ่เป็นหยังน้องพร้อมสิบืน
แม่นสิแหกกฎฟ้าถึกต้องคำสาปน้องกะสิฝืน
ขอแค่ให้อ้ายนั้นยังหยัดยืน
ให้รอต้องมีชาตินึงเฮาได้ฮ่วมกัน

* แม่นว่ามื้อหนึ่งสองเฮาต้องจากกัน
น้องกะยังเชื่อมั่นว่าชาติหน้าวาสนายังมี

** แม่นสิเป็นจั่งได๋น้องสิขอฮักอ้ายทุกชาติที่มี
ถึงต้องผิดหวังในชาตินี้.. บ่เป็นหยังน้องพร้อมสิบืน
แม่นสิแหกกฎฟ้าถึกต้องคำสาปน้องกะสิฝืน
ขอแค่ให้อ้ายนั้นยังหยัดยืน
ให้รอต้องมีชาตินึงเฮาได้ฮ่วมกัน

** แม่นสิเป็นจั่งได๋น้องสิขอฮักอ้ายทุกชาติที่มี
ถึงต้องผิดหวังในชาตินี้.. บ่เป็นหยังน้องพร้อมสิบืน
แม่นสิแหกกฎฟ้าถึกต้องคำสาปน้องกะสิฝืน
ขอแค่ให้อ้ายนั้นยังหยัดยืน
ให้รอต้องมีชาตินึงเฮาได้ฮ่วมกัน
ให้รอต้องมีชาตินึง..ที่เฮาสองได้ฮ่วมกัน

comment facebook...