คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง สถานีดวงจันทร์ - วัชราวลี คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
D
A
E
Amaj7
Bm
Dm
C#m
F#m
A7

Intro : / D / C#m / Bm / Dm /


Aฉันก้าวเดินขึ้นAmaj7ไป บนขบวนสุดAท้าย

และหาที่นั่งA7ดีๆ เผื่อจะมีคนข้างDกาย

เวลาDmนี้ก็มีเพียง ฟ้าC#mที่เปลี่ยน F#mสี     ไBm

EทอดยาวเหลือเC#mกิน     F#mหัว    ใBm Eจ..


*A รถเคลื่อนไปบนAmaj7ทาง จนใครบางคนผ่านAมา

   เขาขึ้นและเดินเA7ขยิบจนติด เกือบชิดหน้าDตา

   เวลาDmนี้ก็มีเพียง เราที่C#mอยู่    ใF#mกล้    กัBm

   เกือบEชิดจนสัมC#mผัส    เF#mธอ    นั้Bm Eน..


** ฉันAคิดว่ามันคงดีถ้าC#mเราได้ยืนห่างๆ

     โดยไม่F#mชิดจนเกินไป อาจEทำให้ใจลอย

     ไDปถึงไหน ถึงแดนดินC#mใด ที่ไหน

      F#mก็ไม่ได้เตBmรียมดวงใจ Eกับเหตุการณ์นี้

     ฉันAคิดว่าคงดีถ้าC#mเราได้ลองรู้จัก

     พูดF#mทักและทายกัน เบEาๆข้างกายเธอ

     Dคนที่ไหน เธอไม่มีC#mแฟนใช่ไหม

      F#mมันคงพูดBmยากเกินไป โEอวโวว เธอ เธอ..


Dสวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงC#mดาว

นับตลอดวินาทีนี้ คงใกล้จะเข้าหน้าหBmนาว

สิ่งที่สัมผัสได้ จะเกิดขึ้นในตอนเDmช้า

ความสุขทุกขณะ จะติดตัวไปกับเรา..


*A รถเคลื่อนไปบนAmaj7ทาง จนใครบางคนผ่านAมา

   เขาขึ้นและเดินเA7ขยิบจนติด เกือบชิดหน้าDตา

   เวลาDmนี้ก็มีเพียง เราที่C#mอยู่    ใF#mกล้    กัBm

   เกือบEชิดจนสัมC#mผัส    เF#mธอ    นั้Bm Eน..


** ฉันAคิดว่ามันคงดีถ้าC#mเราได้ยืนห่างๆ

     โดยไม่F#mชิดจนเกินไป อาจEทำให้ใจลอย

     ไDปถึงไหน ถึงแดนดินC#mใด ที่ไหน

      F#mก็ไม่ได้เตBmรียมดวงใจ Eกับเหตุการณ์นี้

     ฉันAคิดว่าคงดีถ้าC#mเราได้ลองรู้จัก

     พูดF#mทักและทายกัน เบEาๆข้างกายเธอ

     Dคนที่ไหน เธอไม่มีC#mแฟนใช่ไหม

      F#mมันคงพูดBmยากเกินไป โEอวโวว เธอ เธอ..


Gสวัสดีครับ ผมกัปDตันสัญชัย

ขณะนี้Gท่านกำลังเดินทางไปกับ รถไDฟสายวัชราวลี

Gกลับมาอีกครั้งนะครับ ขอใช้เวลาอีกไม่Dนาน

ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์

G ขอให้ทุกท่านเดินทาง ด้วยความสบายใจมั่น

E รถไฟพิเศษขบวนนี้  มีวัชราวลีนำทาง..


** ฉันAคิดว่ามันคงดีถ้าC#mเราได้ยืนห่างๆ

     โดยไม่F#mชิดจนเกินไป อาจEทำให้ใจลอย

     ไDปถึงไหน ถึงแดนดินC#mใด ที่ไหน

      F#mก็ไม่ได้เตBmรียมดวงใจ Eกับเหตุการณ์นี้

     ฉันAคิดว่าคงดีถ้าC#mเราได้ลองรู้จัก

     พูดF#mทักและทายกัน เบEาๆข้างกายเธอ

     Dคนที่ไหน เธอมาเป็นC#mแฟนฉันไหม

      F#mมันคงพูดBmยากเกินไป โEอวโวว เธอ เธอD..

เนื้อเพลง สถานีดวงจันทร์ - วัชราวลี

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ป๋ำวัชราวลี

ฉันก้าวเดินขึ้นไป บนขบวนสุดท้าย
และหาที่นั่งดีๆ เผื่อจะมีคนข้างกาย
เวลานี้ก็มีเพียง ฟ้าที่เปลี่ยนสีไป
ทอดยาวเหลือเกินหัวใจ..

* รถเคลื่อนไปบนทาง จนใครบางคนผ่านมา
เขาขึ้นและเดินเขยิบจนติด เกือบชิดหน้าตา
เวลานี้ก็มีเพียง เราที่อยู่ใกล้กัน
เกือบชิดจนสัมผัสเธอนั้น..

** ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆ
โดยไม่ชิดจนเกินไป อาจทำให้ใจลอย
ไปถึงไหน ถึงแดนดินใด ที่ไหน
ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจ กับเหตุการณ์นี้
ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก
พูดทักและทายกัน เบาๆข้างกายเธอ
คนที่ไหน เธอไม่มีแฟนใช่ไหม
มันคงพูดยากเกินไป โอวโวว เธอ เธอ..

สวัสดีครับทุกท่าน มองตรงไปจะเห็นดวงดาว
นับตลอดวินาทีนี้ คงใกล้จะเข้าหน้าหนาว
สิ่งที่สัมผัสได้ จะเกิดขึ้นในตอนเช้า
ความสุขทุกขณะ จะติดตัวไปกับเรา..
* รถเคลื่อนไปบนทาง จนใครบางคนผ่านมา
เขาขึ้นและเดินเขยิบจนติด เกือบชิดหน้าตา
เวลานี้ก็มีเพียง เราที่อยู่ใกล้กัน
เกือบชิดจนสัมผัสเธอนั้น..

** ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆ
โดยไม่ชิดจนเกินไป อาจทำให้ใจลอย
ไปถึงไหน ถึงแดนดินใด ที่ไหน
ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจ กับเหตุการณ์นี้
ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก
พูดทักและทายกัน เบาๆข้างกายเธอ
คนที่ไหน เธอไม่มีแฟนใช่ไหม
มันคงพูดยากเกินไป โอวโวว เธอ เธอ..

สวัสดีครับ ผมกัปตันสัญชัย
ขณะนี้ท่านกำลังเดินทางไปกับ รถไฟสายวัชราวลี
กลับมาอีกครั้งนะครับ ขอใช้เวลาอีกไม่นาน
ไม่เกิน 15 นาที จะร่อนจอดลงบนดวงจันทร์
ขอให้ทุกท่านเดินทาง ด้วยความสบายใจมั่น
รถไฟพิเศษขบวนนี้ มีวัชราวลีนำทาง..

** ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยืนห่างๆ
โดยไม่ชิดจนเกินไป อาจทำให้ใจลอย
ไปถึงไหน ถึงแดนดินใด ที่ไหน
ก็ไม่ได้เตรียมดวงใจ กับเหตุการณ์นี้
ฉันคิดว่าคงดีถ้าเราได้ลองรู้จัก
พูดทักและทายกัน เบาๆข้างกายเธอ
คนที่ไหน เธอมาเป็นแฟนฉันไหม
มันคงพูดยากเกินไป โอวโวว เธอ เธอ..

comment facebook...