คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง วิธีบอกเลิก - ก้อง ห้วยไร่ คอร์ด ง่ายๆ

[ Capo on bar 4 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
E
Em
Am
Dm

Intro : / F / G / Am / Am /
           / F / Em / F G / Am /* วิธีบอกเFลิก ที่แนบเGนียนกะคือ อยู่ซื่Emอๆ บ่ต้องเว้าอีหAmยัง

   แค่เDmฮ็ดทุกอย่าง ให้ตGรงกันข้าม กับCตอนที่ฮักกันใหEม่ๆ

   วิธีบอกFว่า เซาGฮักกัน กะคือน้องอEmยากเฮ็ดหยัง กAmะได้

   ใส่Dmใจทุกคน บนโลกออนไลน์

   แต่Gคนที่อยู่ใกล้ๆ..Em  แทบลบออกจากชีAmวิต..


ถ้าCว่ามื้อหนึ่งบ่ไGหวแล้ว สิFไปเอง

ยอมAmรับว่าตอนนี้เGก่ง ที่ดื้อCอยู่เป็นหมา Emขอทาน

ที่เจ้าขDmองบ่ฮัก คือเก่า แลงเEmซ้าเกือขี้เป็นอาAmหาร

ได้หDmมาโตใหม่ โตเก่าไร้ค่า บ่ถึงกับGฆ่า

แค่เอาไปโEmผดเจ็บโพด ส่ำAmตาย.G.


 ผลักDmไสกันทางสายตา เฉยEmชาต่อการAmดูแล

 จั่งได้Fฮู้ว่าอ้าย มื้อนี้มันแค่ โตปัญGหาที่น้องอยากลืม..


* วิธีบอกเFลิก ที่แนบเGนียนกะคือ อยู่ซื่Emอๆ บ่ต้องเว้าอีหAmยัง

   แค่เDmฮ็ดทุกอย่าง ให้ตGรงกันข้าม กับCตอนที่ฮักกันใหEม่ๆ

   วิธีบอกFว่า เซาGฮักกัน กะคือน้องอEmยากเฮ็ดหยัง กAmะได้

   ใส่Dmใจทุกคน บนโลกออนไลน์

   แต่Gคนที่อยู่ใกล้ๆ..Em  แทบลบออกจากชีAmวิต..

Instru : / F D / G Am /
             / F G / C E / Dm Em / Am / ผลักDmไสกันทางสายตา เฉยEmชาต่อการAmดูแล

 จั่งได้Fฮู้ว่าอ้าย มื้อนี้มันแค่ โตปัญGหาที่น้องอยากลืม..


* วิธีบอกเFลิก ที่แนบเGนียนกะคือ อยู่ซื่Emอๆ บ่ต้องเว้าอีหAmยัง

   แค่เDmฮ็ดทุกอย่าง ให้ตGรงกันข้าม กับCตอนที่ฮักกันใหEม่ๆ

   วิธีบอกFว่า เซาGฮักกัน กะคือน้องอEmยากเฮ็ดหยัง กAmะได้

   ใส่Dmใจทุกคน บนโลกออนไลน์

   แต่Gคนที่อยู่ใกล้ๆ..Em  แทบลบออกจากชีAmวิต..

   ใส่Dmใจทุกคน บนโลกออนไลน์

   แต่Gคนที่อยู่ใกล้ๆ..Em  เจ้าลบออกจากชีAmวิต..

Outro : / F G / Em Am /
            / F G / Am / Am /

เนื้อเพลง วิธีบอกเลิก - ก้อง ห้วยไร่

เนื้อร้อง : ก้อง ห้วยไร่
ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : บุญหลง เสียงอิสาน

* วิธีบอกเลิก ที่แนบเนียนกะคือ
อยู่ซื่อๆ บ่ต้องเว้าอีหยัง
แค่เฮ็ดทุกอย่าง ให้ตรงกันข้าม
กับตอนที่ฮักกันใหม่ๆ
วิธีบอกว่า เซาฮักกัน
กะคือน้องอยากเฮ็ดหยัง กะได้
ใส่ใจทุกคน บนโลกออนไลน์
แต่คนที่อยู่ใกล้ๆ.. แทบลบออกจากชีวิต..

ถ้าว่ามื้อหนึ่งบ่ไหวแล้ว สิไปเอง
ยอมรับว่าตอนนี้เก่ง ที่ดื้ออยู่เป็นหมา ขอทาน
ที่เจ้าของบ่ฮัก คือเก่า แลงเซ้าเกือขี้เป็นอาหาร
ได้หมาโตใหม่ โตเก่าไร้ค่า บ่ถึงกับฆ่า
แค่เอาไปโผดเจ็บโพด ส่ำตาย..

ผลักไสกันทางสายตา เฉยชาต่อการดูแล
จั่งได้ฮู้ว่าอ้าย มื้อนี้มันแค่
โตปัญหาที่น้องอยากลืม..

* วิธีบอกเลิก ที่แนบเนียนกะคือ
อยู่ซื่อๆ บ่ต้องเว้าอีหยัง
แค่เฮ็ดทุกอย่าง ให้ตรงกันข้าม
กับตอนที่ฮักกันใหม่ๆ
วิธีบอกว่า เซาฮักกัน
กะคือน้องอยากเฮ็ดหยัง กะได้
ใส่ใจทุกคน บนโลกออนไลน์
แต่คนที่อยู่ใกล้ๆ.. แทบลบออกจากชีวิต..

ผลักไสกันทางสายตา เฉยชาต่อการดูแล
จั่งได้ฮู้ว่าอ้าย มื้อนี้มันแค่
โตปัญหาที่น้องอยากลืม..

* วิธีบอกเลิก ที่แนบเนียนกะคือ
อยู่ซื่อๆ บ่ต้องเว้าอีหยัง
แค่เฮ็ดทุกอย่าง ให้ตรงกันข้าม
กับตอนที่ฮักกันใหม่ๆ
วิธีบอกว่า เซาฮักกัน
กะคือน้องอยากเฮ็ดหยัง กะได้
ใส่ใจทุกคน บนโลกออนไลน์
แต่คนที่อยู่ใกล้ๆ.. แทบลบออกจากชีวิต..
ใส่ใจทุกคน บนโลกออนไลน์
แต่คนที่อยู่ใกล้ๆ.. เจ้าลบออกจากชีวิต..

comment facebook...