คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง วัดใจ - Silly Fools ซิลลี่ ฟูลส์ คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 3 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
F
G
Cmaj7
Em
Dm
Am

Intro : / C / Cmaj7 / Am / F G /
          / C / Cmaj7 / F / G /
          / C / Cmaj7 / Am / F G /
          / C / Cmaj7 / F / G / AmมีคนมากมCาย ต้องการจะหFยุดฉัน

 Amเพราะสิ่งที่เขาCฝัน มันดันไม่ได้ดั่งFใจหวัง

 Amแต่ถึงมือไม่Cพาย แถมให้เท้าเธอFราน้ำ

 Amแต่คิดดูให้Cดี หากคิดว่าจะหFยุดฉัน จะหยุดฉัน..


* ไม่ว่าจะสูC Cmaj7ง..     แค่ไหนก็Am  F Gไปถึง

   ไม่มีคำว่าสูC Cmaj7ง..    วัดได้ถ้าAm  F Gใจถึง..


** จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไป

     จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไป..


 Amเป็นเรื่องที่น่าCอาย ที่มันกลายเป็นเกFลียดฉัน

 Amความอิจฉาคือสิ่งCใด ขึ้นอยู่ที่ใครจะFใช้มัน

 Amคงอยากให้ฉันฟูมCฟาย ร้องไห้ให้เFธอมั้ง

 Amแต่คิดดูให้Cดี หากคิดว่าจะหFยุดฉัน จะหยุดฉัน..


* ไม่ว่าจะสูC Cmaj7ง..     แค่ไหนก็Am  F Gไปถึง

   ไม่มีคำว่าสูC Cmaj7ง..    วัดได้ถ้าAm  F Gใจถึง..


** จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไป

     จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไป..


 Fล้มลงแล้Emว ก็ไม่แคล้วDm สิ่งหนึ่งคือCฉันไม่ยอมแพ้

 Fจะฝ่าฟันEm แม้เธอนั้นDm จะกีดกัน

 Gฉันไม่เหมือนกัน ไม่มีวันยอมแพ้..

Instru : / C / Cmaj7 / Am / F G /
            / C / Cmaj7 / F / G /
            / C / Cmaj7 / Am / F G /
            / C / Cmaj7 / F / G /* ไม่ว่าจะสูC Cmaj7ง..     แค่ไหนก็Am  F Gไปถึง

   ไม่มีคำว่าสูC Cmaj7ง..    วัดได้ถ้าAm  F Gใจถึง..

   จะสูC Cmaj7ง..     แค่ไหนก็Am  F Gไปถึง

   ไม่มีคำว่าสูC Cmaj7ง..    วัดได้ถ้าAm  F Gใจถึง..


** จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไป

     จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไป..

     จะหCนาวเหน็บCmaj7หนาว เพียงAmไหน จะฝ่F Gาไป

     Cร้อน เป็Cmaj7นฟืน เป็นFไฟ จะGฝ่าไปC..

เนื้อเพลง วัดใจ - Silly Fools ซิลลี่ ฟูลส์

คำร้อง : ณัฐพล พุทธภาวนา
ทำนอง : ณัฐพล พุทธภาวนา;เทวฤทธิ์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เทวฤทธิ์+SILLY FOOLS

มีคนมากมาย ต้องการจะหยุดฉัน
เพราะสิ่งที่เขาฝัน มันดันไม่ได้ดั่งใจหวัง
แต่ถึงมือไม่พาย แถมให้เท้าเธอราน้ำ
แต่คิดดูให้ดี หากคิดว่าจะหยุดฉัน จะหยุดฉัน..

* ไม่ว่าจะสูง.. แค่ไหนก็ไปถึง
ไม่มีคำว่าสูง.. วัดได้ถ้าใจถึง..

** จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป
จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป..

เป็นเรื่องที่น่าอาย ที่มันกลายเป็นเกลียดฉัน
ความอิจฉาคือสิ่งใด ขึ้นอยู่ที่ใครจะใช้มัน
คงอยากให้ฉันฟูมฟาย ร้องไห้ให้เธอมั้ง
แต่คิดดูให้ดี หากคิดว่าจะหยุดฉัน จะหยุดฉัน..

* ไม่ว่าจะสูง.. แค่ไหนก็ไปถึง
ไม่มีคำว่าสูง.. วัดได้ถ้าใจถึง..

** จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป
จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป..

ล้มลงแล้ว ก็ไม่แคล้ว สิ่งหนึ่งคือฉันไม่ยอมแพ้
จะฝ่าฟัน แม้เธอนั้น จะกีดกัน
ฉันไม่เหมือนกัน ไม่มีวันยอมแพ้..

* ไม่ว่าจะสูง.. แค่ไหนก็ไปถึง
ไม่มีคำว่าสูง.. วัดได้ถ้าใจถึง..
จะสูง.. แค่ไหนก็ไปถึง
ไม่มีคำว่าสูง.. วัดได้ถ้าใจถึง..

** จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป
จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป..
จะหนาวเหน็บหนาว เพียงไหน จะฝ่าไป
ร้อน เป็นฟืน เป็นไฟ จะฝ่าไป..

comment facebook...