คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง วนิดา - Getsunova คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Am

Intro : / C / D / G / Em / (3Time)


CธอขาวสวD่างจนใครก็หมายปอง

Gลิ่นหอมแค่ผEm่านก็ชวนให้ลิ้มลอง

CทำหลงรักเDธอไปโดยไม่อ้อมค้อม

Gอมทุกอย่างจนไEmด้เธอมาในครอบครอง


Cต่แล้วความสุขที่เราDมีก็เพียงแค่ชั่วคราว

เปรีGยบดังรสชาติที่ผEm่านมาแล้วก็จืดจาง

Cป็นเพราะอะไรที่Dทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไป

Gมาทิ้งฉันเอาไEmว้กับใจที่ปวดร้าว


C*  วนิDดา อย่าเย็นGชากับใจของEmฉันด้วยคำลา

C    วนิDดา โอ้ความงGามของเธอยังEmฝังยังตรึงตา

ไม่เลือนลCาง ช่วยกลับDมา

ต่อเวGลาที่เรามีEmกันอีกสักนิดก็ยัAmงดี

อย่าเพิ่งหDนีมลายหายไGป..   Em


Cก็ไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะDทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำ

Gก็ไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะEmทำให้ฉันนั้นร้องไห้

Cม่รู้จริงจริงว่าเDธอเป็นงี้กับทุกคนหรือเปGล่า

มาทำให้หEmลง ประเดี๋ยวก็จากไป


เพCราะว่าความสุขที่Dมีเป็นเพียงแค่ชั่วคราว

เหGมือนลมที่พัด ที่ผEm่านมาแล้วก็ปลิวไป

อยCากรู้จริงจริงที่เDธอมอบให้กับฉันมา

DมันคือความรักหรือเปEmล่า หรือเพียงแค่มารยา


C*  วนิDดา อย่าเย็นGชากับใจของEmฉันด้วยคำลา

C    วนิDดา โอ้ความงGามของเธอยังEmฝังยังตรึงตา

ไม่เลือนลCาง ช่วยกลับDมา

ต่อเวGลาที่เรามีEmกันอีกสักนิดก็ยัAmงดี

อย่าเพิ่งหDนีมลายหายไGป..   Em


Instru : / Am / D / G / Em /


CธอขาวสวD่างจนใครก็หมายปอง

Gลิ่นหอมแค่ผEm่านก็ชวนให้ลิ้มลอง

CทำหลงรักเDธอไปโดยไม่อ้อมค้อม

Gอมทุกอย่างจนไEmด้เธอมาในครอบครอง


Instru : / C / D / G / Em / (2Time)
(วนิดา วนิดา)


CธอขาวสวD่างจนใครก็หมายปอง

Gลิ่นหอมแค่ผEm่านก็ชวนให้ลิ้มลอง

CทำหลงรักเDธอไปโดยไม่อ้อมค้อม

Gอมทุกอย่างจนไEmด้เธอมาในครอบครอง

C    (วนิDดา วนิดGา)

อยEmากได้เธอมาครอบครอง

C    (วนิDดา วนิดGา)      Em

เนื้อเพลง วนิดา - Getsunova

เธอขาวสว่างจนใครก็หมายปอง
กลิ่นหอมแค่ผ่านก็ชวนให้ลิ้มลอง
ทำหลงรักเธอไปโดยไม่อ้อมค้อม
ยอมทุกอย่างจนได้เธอมาในครอบครอง

แต่แล้วความสุขที่เรามีก็เพียงแค่ชั่วคราว
เปรียบดังรสชาติที่ผ่านมาแล้วก็จืดจาง
เป็นเพราะอะไรที่ทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไป
มาทิ้งฉันเอาไว้กับใจที่ปวดร้าว

* วนิดา อย่าเย็นชากับใจของฉันด้วยคำลา
วนิดา โอ้ความงามของเธอยังฝังยังตรึงตา ไม่เลือนลาง
ช่วยกลับมา ต่อเวลาที่เรามีกันอีกสักนิดก็ยังดี
อย่าเพิ่งหนีมลายหายไป

ก็ไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำ
ก็ไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะทำให้ฉันนั้นร้องไห้
ไม่รู้จริงจริงว่าเธอเป็นงี้กับทุกคนหรือเปล่า
มาทำให้หลง ประเดี๋ยวก็จากไป

เพราะว่าความสุขที่มีเป็นเพียงแค่ชั่วคราว
เหมือนลมที่พัด ที่ผ่านมาแล้วก็ปลิวไป
อยากรู้จริงจริงที่เธอมอบให้กับฉันมา
มันคือความรักหรือเปล่า หรือเพียงแค่มารยา

* วนิดา อย่าเย็นชากับใจของฉันด้วยคำลา
วนิดา โอ้ความงามของเธอยังฝังยังตรึงตา ไม่เลือนลาง
ช่วยกลับมา ต่อเวลาที่เรามีกันอีกสักนิดก็ยังดี
อย่าเพิ่งหนีมลายหายไป

เธอขาวสว่างจนใครก็หมายปอง
กลิ่นหอมแค่ผ่านก็ชวนให้ลิ้มลอง
ทำหลงรักเธอไปโดยไม่อ้อมค้อม
ยอมทุกอย่างจนได้เธอมาในครอบครอง
(วนิดา วนิดา)

เธอขาวสว่างจนใครก็หมายปอง
กลิ่นหอมแค่ผ่านก็ชวนให้ลิ้มลอง
ทำหลงรักเธอไปโดยไม่อ้อมค้อม
ยอมทุกอย่างจนได้เธอมาในครอบครอง
(วนิดา วนิดา)
อยากได้เธอมาครอบครอง
(วนิดา วนิดา)

comment facebook...