คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ลูกอม - วัชราวลี คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 2 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Cmaj7
Fmaj7
Em
Dm
Am
Gm

Intro : / C / Em / Am / G /
           / F / Em Am / Dm / G / Cmaj7 /  Cmaj7  ในคืนที่Emฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงAmไฟ

  เราโอบกอดGmกันและมองไปบนฟ้า

  Fmaj7ไกลสุดหัวEmใจ สุดสDmายตา มีแGต่เรา

  Cmaj7 ดวงจันทร์ล่องEmลอยและมอบความรักใAmห้กัน

  ขอบคุณวันGmนี้ที่คอยดูแลรัFmaj7กฉัน จากหัวEmใจ จากนี้Dmไป มีแGต่เธอ..


Fmaj7ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน

   Emฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งAmนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่Dmนไร

   แต่ฉันก็Fรู้หัวใจของGฉัน..


** จะมีเพียงเCธอ รักเพียงแต่Emเธอ

     โอบกอดเธอด้วยAmรัก รักที่ห่วงGmใย

     ใจฉันให้เFธอ มันเป็นของเEmธอรู้ไAmหม

     ทุกDmคำมันกลั่นออกมาจากGหัวใจ

     เราจะลอยข้ามCฟ้า ท่ามกลางหมู่Emดาว

     จะไม่มีความเAmหงา เข้ามากล้ำกGmลาย

     เพลงนี้เพื่อเFธอ มันเป็นของเEmธอรู้ไAmหม

     สัญDmญาจะดูแลเธอจากGนี้ ตลอดไป..

Instru : / C Dm Em / F /
             / C Dm Em / F /  Cmaj7  แม้มีบางEmครั้งฉันทำให้เธอเAmสียใจ

แต่ทุกๆคGmรั้งเธอพร้อมจะมองข้ามFไป

เธอเข้าEmใจ ให้อDmภัย คนอGย่างฉัน..


Fmaj7ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน

   Emฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งAmนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่Dmนไร

   แต่ฉันก็Fรู้หัวใจของGฉัน..


** จะมีเพียงเCธอ รักเพียงแต่Emเธอ

     โอบกอดเธอด้วยAmรัก รักที่ห่วงGmใย

     ใจฉันให้เFธอ มันเป็นของเEmธอรู้ไAmหม

     ทุกDmคำมันกลั่นออกมาจากGหัวใจ

     เราจะลอยข้ามCฟ้า ท่ามกลางหมู่Emดาว

     จะไม่มีความเAmหงา เข้ามากล้ำกGmลาย

     เพลงนี้เพื่อเFธอ มันเป็นของเEmธอรู้ไAmหม

     สัญDmญาจะดูแลเธอจากGนี้ ตลอดไป..

Instru : / C Dm Em / F /
             / C Dm Em / F /** ต่อให้โลกสCลาย หายไปกับEmตา

     ต่อให้ดาวบนAmฟ้า ลบเลือนห่างไGmกล

     ใจฉันให้เFธอ มันเป็นของเEmธอรู้ไAmหม

     ทุกDmคำมันกลั่นออกมาจากGหัวใจ

     เราจะลอยข้ามCฟ้า ท่ามกลางหมู่Emดาว

     จะไม่มีความเAmหงา เข้ามากล้ำกGmลาย

     เพลงนี้เพื่อเFธอ มันเป็นของเEmธอรู้ไAmหม

     สัญDmญาจะดูแลเธอจากGนี้ ตลอดFไป..

เนื้อเพลง ลูกอม - วัชราวลี

ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟ
เราโอบกอดกันและมองไปบนฟ้า
ไกลสุดหัวใจ สุดสายตา มีแต่เรา
ดวงจันทร์ล่องลอยและมอบความรักให้กัน
ขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉัน
จากหัวใจ จากนี้ไป มีแต่เธอ..

* ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน..

** จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ
เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกลาย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไป..

แม้มีบางครั้งฉันทำให้เธอเสียใจ
แต่ทุกๆครั้งเธอพร้อมจะมองข้ามไป
เธอเข้าใจ ให้อภัย คนอย่างฉัน..

* ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ดวงดาวจะหายไปไหน
ฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไร
แต่ฉันก็รู้หัวใจของฉัน..

** จะมีเพียงเธอ รักเพียงแต่เธอ
โอบกอดเธอด้วยรัก รักที่ห่วงใย
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ
เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกลาย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไป..

** ต่อให้โลกสลาย หายไปกับตา
ต่อให้ดาวบนฟ้า ลบเลือนห่างไกล
ใจฉันให้เธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
ทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจ
เราจะลอยข้ามฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาว
จะไม่มีความเหงา เข้ามากล้ำกลาย
เพลงนี้เพื่อเธอ มันเป็นของเธอรู้ไหม
สัญญาจะดูแลเธอจากนี้ ตลอดไป..

comment facebook...