คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ลูกสบายดี ( ລູກສະບາຍດີ ) - ก้อง ห้วยไร่ X ฐา ขนิษ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Am

Intro : / C / Am / F / G /


Cบ่คิดบ่ฝันว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจเอาไว้

ว่าสิออกไAmปเฮ็ดการเฮ็ดงาน

หาเงินเลี้ยงดูอีพ่ออีแม่

แต่Fว่าสุดท้ายเฮานั่น กลับหย่าง

ออกบ้าน เพื่อค้นเพื่อหาความเจ็บปCวด เจ็บปวด

Fพื้นที่ตรงนี้มันบ่ได้มีสำหรับคนที่อยากจC

ชีวิตของเฮาเป็นหยังคือพบคือเจอแต่ความเสียใF

เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้ เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้

เกิดเCป็นคนบ้านเฮานี้มีแต่เจ็บ.. ในหัวใจ


* โอ้บักหล้าเFอ๊ย ใช้ชีวิตให้ม่Gวน บ่ต้องห่วงอีAmพ่อดอก

โอ้บักหล้าเFอ๊ย ต้องดูแลตัวเGอง อย่าลืมคำที่พ่อสAmอน

เมื่อโลกมันโหดรF้าย ให้วางGลง และจงเข้าใจ

ถ้าหCากใครแคEmลนอย่าไปAmฟังซางเขG

ถ้าหFากเหงา..

ให้กลับมาGกินข้าวกันที่บ้านกันเฮา


Instru : / F / G / C / C /
            / F / G / C / F C /** บ่มีอีหFยัง บ่ต้องหC่วงเด้อแม่

ลูกอยู่Emสุขสบายบ่ได้ลำบAmาก

มีข้าวให้Fกิน มีบ้านให้อGยู่ มีเงินใCห้ใช้

แต่ว่าความจริงแFล้ว ลูกแค่อยGากให้พ่อกับแม่

บ่ต้องEmคึดและบ่ต้องห่วงลูกดAmอก

ลูกสบายFดี ว่าลูกสบายGดี แค่นั้นเCอง

ลูกสบายFดี ว่าลูกสบายGดี แค่นั้นเCอง


* โอ้อีหล้าเFอ๊ย ใช้ชีวิตให้ม่Gวน บ่ต้องห่วงอีแAmม่ดอก

โอ้อีหล้าเFอ๊ย ต้องดูแลตัวเGอง อย่าลืมคำที่แม่สAmอน

เมื่อโลกมันโหดร้Fาย ให้วางGลง และจงเข้าใจ

ถ้าหCากใครแคEmลนอย่าไปAmฟังซางเขG

ถ้าหFากเหงา..

ให้กลับมาGกินข้าวกันที่บ้านกันเฮา


Instru : / C / C / Am / Am /
            / F / F / G / G /** บ่มีอีหFยัง บ่ต้องหC่วงเด้อแม่

ลูกอยู่Emสุขสบายบ่ได้ลำบAmาก

มีข้าวให้Fกิน มีบ้านให้อGยู่ มีเงินใCห้ใช้

แต่ว่าความจริงแFล้ว ลูกแค่อยGากให้พ่อกับแม่

บ่ต้องEmคึดและบ่ต้องห่วงลูกดAmอก

ลูกสบายFดี ว่าลูกสบายGดี แค่นั้นเCอง

ลูกสบายFดี ว่าลูกสบายGดี แค่นั้นเCอง

เนื้อเพลง ลูกสบายดี ( ລູກສະບາຍດີ ) - ก้อง ห้วยไร่ X ฐา ขนิษ

บ่คิดบ่ฝันว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจเอาไว้
ว่าสิออกไปเฮ็ดการเฮ็ดงาน
หาเงินเลี้ยงดูอีพ่ออีแม่
แต่ว่าสุดท้ายเฮานั่น กลับหย่าง
ออกบ้าน เพื่อค้นเพื่อหาความเจ็บปวด เจ็บปวด

พื้นที่ตรงนี้มันบ่ได้มีสำหรับคนที่อยากจน
ชีวิตของเฮาเป็นหยังคือพบคือเจอแต่ความเสียใจ
เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้ เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้
เกิดเป็นคนบ้านเฮานี้มีแต่เจ็บ.. ในหัวใจ

* โอ้บักหล้าเอ๊ย ใช้ชีวิตให้ม่วนบ่ต้องห่วงอีพ่อดอก
โอ้อีหล้าเอ๊ย ต้องดูแลตัวเอง อย่าลืมคำที่แม่สอน
เมื่อโลกมันโหดร้าย ให้วางลง และจงเข้าใจ
ถ้าหากใครแคลนอย่าไปฟังซางเขา
ถ้าหากเหงา ให้กลับมากินข้าวกันที่บ้านกันเฮา

** บ่มีอีหยัง บ่ต้องห่วงเด้อแม่
ลูกอยู่สุขสบายบ่ได้ลำบาก มีบ้านให้อยู่
มีข้าวให้กิน มีเงินให้ใช้
แต่ว่าความจริงแล้ว ลูกแค่อยากให้พ่อกับแม่
บ่ต้องคึดและบ่ต้องห่วงลูกดอก
ลูกสบายดี ว่าลูกสบายดี แค่นั้นเอง
ลูกสบายดี โฮววววว แค่นั้นเอง

* โอ้บักหล้าเอ๊ย ใช้ชีวิตให้ม่วนบ่ต้องห่วงอีพ่อดอก
โอ้อีหล้าเอ๊ย ต้องดูแลตัวเอง อย่าลืมคำที่แม่สอน
เมื่อโลกมันโหดร้าย ให้วางลง และจงเข้าใจ
ถ้าหากใครแคลนอย่าไปฟังซางเขา
ถ้าหากเหงา ให้กลับมากินข้าวกันที่บ้านกันเฮา

** บ่มีอีหยัง บ่ต้องห่วงเด้อแม่
ลูกอยู่สุขสบายบ่ได้ลำบาก มีบ้านให้อยู่
มีข้าวให้กิน มีเงินให้ใช้
แต่ว่าความจริงแล้ว ลูกแค่อยากให้พ่อกับแม่
บ่ต้องคึดและบ่ต้องห่วงลูกดอก
ลูกสบายดี ว่าลูกสบายดี แค่นั้นเอง
ลูกสบายดี โฮววววว แค่นั้นเอง

comment facebook...