คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม - NUM KALA Feat.ZOM MARIE คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
Em
Bm
F#m

Intro : / D / G /


บ่Dอยครั้งที่ฉันมองเAห็น เธอBmมีอาการ   F#m

บ่อยคGรั้งที่เหมือนสายF#mตาเธอนั้น

เหม่อลEmอยเหมือนคอยใAคร

Dม้ความจริงของเAธอกับเขาจบBmกันไปแล้ว ตั้งเF#mท่าไหร่

แต่เหมืGอนว่าใจของเF#mธอ ยังคงคิดEmถึงแต่เขานั้นเรื่Aอยมา


* Bmฉันก็กลัวตัวเองจะAท้อ

คนที่Emรอจะเป็นอย่างไร ถ้าใจเธอDยังไม่พร้อม

Bmากว่ายังมีหAวัง ฉันจะยอม

ขอแค่เEmธอบอก อะไGรหน่อยได้ไAหม


** เDธอลืมเขาได้จAริงใช่ไหม Bmทำใจได้จF#mริงหรือเปล่า

GธอยังนึกถF#mึงวัน เกBm่า    ใช่EmไหมเAธอ

Dล้วฉันควรต้องAรอไหม Bmรอเธอแล้วF#mคุ้มหรือเปล่า

Gลัวว่าฉันต้องF#mปวดร้าวBm

หากกEmารรอไม่Aทำให้เธอลืมไDด้จริงๆ  A


บ่อยคDรั้งที่ฉันมองเAห็น เธอBmมีอาการ  F#m

บ่อยคGรั้งที่เหมือนสายF#mตาเธอนั้น ไม่EmมีฉันในใA

Dม้ความจริงฉันเAองก็รู้ ว่าเBmธอไม่เคยลบเF#mขาไป

แต่Gฉันคนนี้ต้องF#mทำอย่างไร บอกEmฉันได้ไหมเAธอ


* ฮื้อBmฮือ.. ฉันก็กลัวตัวเองจะAท้อ

คนที่Emรอจะเป็นอย่างไร ถ้าใจเธอDยังไม่พร้อม

Bmนว.. หากว่ายังมีหAวัง ฉันจะยอม

ขอแค่เEmธอบอก อะไGรหน่อยได้ไAหม


** เDธอลืมเขาได้จAริงใช่ไหม Bmทำใจได้จF#mริงหรือเปล่า

GธอยังนึกถF#mึงวัน เกBm่า    ใช่EmไหมเAธอ

Dล้วฉันควรต้องAรอไหม Bmรอเธอแล้วF#mคุ้มหรือเปล่า

Gลัวว่าฉันต้องF#mปวดร้าวBm

หากกEmารรอไม่Aทำให้เธอลืมไDด้จริงๆ  A


** เDธอลืมเขาได้จAริงใช่ไหม Bmทำใจได้จF#mริงหรือเปล่า

GธอยังนึกถF#mึงวัน เกBm่า    ใช่EmไหมเAธอ

Dล้วฉันควรต้องAรอไหม Bmรอเธอแล้วF#mคุ้มหรือเปล่า

Gลัวว่าฉันต้องF#mปวดร้าวBm

หากกEmารรอไม่Aทำให้เธอลืมได้จริงๆ


** เDธอลืมเขาได้จAริงใช่ไหม Bmทำใจได้จF#mริงหรือเปล่า

GธอยังนึกถF#mึงวัน เกBm่า    ใช่EmไหมเAธอ

Dล้วฉันควรต้องAรอไหม Bmรอเธอแล้วF#mคุ้มหรือเปล่า

Gลัวว่าฉันต้องF#mปวดร้าวBm

หากกEmารรอไม่Aทำให้เธอลืมไDด้จริงๆ

เนื้อเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม - NUM KALA Feat.ZOM MARIE

บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ
บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น เหม่อลอยเหมือนคอยใคร
แม้ความจริงของเธอกับเขาจบกันไปแล้ว ตั้งเท่าไหร่
แต่เหมือนว่าใจของเธอ ยังคงคิดถึงแต่เขานั้นเรื่อยมา

* ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ
คนที่รอจะเป็นอย่างไร ถ้าใจเธอยังไม่พร้อม
หากว่ายังมีหวัง ฉันจะยอม
ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม

** เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริง จริง

บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ
บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น ไม่มีฉันในใจ
แม้ความจริงฉันเองก็รู้ ว่าเธอไม่เคยลบเขาไป
แต่ฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร บอกฉันได้ไหมเธอ

* ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ
คนที่รอจะเป็นอย่างไร ถ้าใจเธอยังไม่พร้อม
หากว่ายังมีหวัง ฉันจะยอม
ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม

** เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริง จริง

** เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริง จริง

** เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอไม่ทำให้เธอลืมได้จริง จริง

comment facebook...