คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ - บุ๊ค ศุภกาญจน์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Am

Intro : / F / C / F / C /
          / F / Em / F / G /Fองตากันก็พอเCข้าใจ

ว่าไFม่มีฉันอยู่ข้างใC

ยังFไงๆเธอเองก็คงEmต้องไป

ฉันพอเข้าFใจ พอเข้าใG


* เหตุFผลของฉันน้ำหนัก มันคงน้Cอยเกินไป

จะFอธิบาย ก็กลัวเธอนั้นCรำคาญ

แต่Fไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังEmได้ แม้ทรมFาน จิตใG


** ฉันจะเก็บเธอไCว้ในใจ ตลGอดกาล

แม้เธอไม่ต้องAmการ ฉันเลยสักFนิดเดียว

ละไว้ในฐานที่เGข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเGดียว

กับการที่ไม่มีAmเธอแล้ว.. ฉันเFข้าใจ   G

ฉันอยู่คนเดีCยว..   F    G


* เหตุFผลของฉันน้ำหนัก มันคงน้Cอยเกินไป

จะFอธิบาย ก็กลัวเธอนั้นCรำคาญ

แต่Fไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังEmได้ แม้ทรมFาน จิตใG


** ฉันจะเก็บเธอไCว้ในใจ ตลGอดกาล

แม้เธอไม่ต้องAmการ ฉันเลยสักFนิดเดียว

ละไว้ในฐานที่เGข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเGดียว

กับการที่ไม่มีAmเธอแล้ว.. ฉันเFข้าใจ   G

ฉันอยู่คนเดียว..


Instru : / C / G / Am / F /
            / C / G / Am / F / G / G /** ฉันจะเก็บเธอไCว้ในใจ ตลGอดกาล

แม้เธอไม่ต้องAmการ ฉันเลยสักFนิดเดียว

ละไว้ในฐานที่เGข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเGดียว

กับการที่ไม่มีAmเธอแล้ว.. ฉันเFข้าใจ โว้โG


** ฉันจะเก็บเธอไCว้ในใจ ตลGอดกาล

แม้เธอไม่ต้องAmการ ฉันเลยสักFนิดเดียว

ละไว้ในฐานที่เGข้าใจ ว่าฉันต้องอยู่คนเGดียว

กับการที่ไม่มีAmเธอแล้ว.. ฉันเFข้าใจ โว้โG

ฉันอยู่คนเดียว..


Outro : / C / C / C /

เนื้อเพลง ละไว้ในฐานที่เข้าใจ - บุ๊ค ศุภกาญจน์

มองตากันก็พอเข้าใจ ว่าไม่มีฉันอยู่ข้างใน
ยังไงๆเธอเองก็คงต้องไป
ฉันพอเข้าใจ พอเข้าใจ

* เหตุผลของฉันน้ำหนัก มันคงน้อยเกินไป
จะอธิบาย ก็กลัวเธอนั้นรำคาญ
แต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ แม้ทรมาน จิตใจ

** ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว กับการที่ไม่มีเธอแล้ว
ฉันเข้าใจฉันอยู่คนเดียว

* เหตุผลของฉันน้ำหนัก มันคงน้อยเกินไป
จะอธิบาย ก็กลัวเธอนั้นรำคาญ
แต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้ แม้ทรมาน จิตใจ

** ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว กับการที่ไม่มีเธอแล้ว
ฉันเข้าใจฉันอยู่คนเดียว

ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว กับการที่ไม่มีเธอแล้ว
ฉันเข้าใจ..

ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ ตลอดกาล
แม้เธอไม่ต้องการ ฉันเลยสักนิดเดียว
ละไว้ในฐานที่เข้าใจ
ว่าฉันต้องอยู่คนเดียว กับการที่ไม่มีเธอแล้ว
ฉันเข้าใจฉันอยู่คนเดียว

comment facebook...