คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง รักร้าว - LONG Feat. แต๊ก สิงขร คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Am

Intro : / C G / Am / F G / C G /


เมื่อคCวามบังเอิญ มันGทำไมเธอหมางAmใจ

เมื่อคFวามเป็นไป มันGทำให้เธอคิดCว่าฉันหลอก

เมื่อคFวามทรงจำที่Gดี แต่เธอEmคิดว่าฉันลวงAmหลอก

แค่คำคนเFขาบอก ก็Gเชื่อว่านอกใจเCธอ   G


* Amและเธอไม่ยอมรับ เธอยังEmคิดว่าฉันโกหก

Amเชื่อใจกันอยู่ไหม เมื่อคนที่Emรักเธอน้ำตาตก

เหมือนฟ้าผ่ากFลางอก น้ำตามันออกเมื่อเGธอไม่เชื่อใจ


** เมื่อรักมีรอยร้Cาว ไม่แปGลก มันจะAmแตกเมื่อใด

ก็GรักของเธอCนั้น ไม่Gมี มันไม่เAmหลือซึ่งความไว้ใG

แล้วเธอจะFทนอยู่ทำไม

ให้รอยGรักมันบาดใจเมื่อแตกลง


Instru : / C G / Am / C G / Am /
            / F / G / C /* Amและเธอไม่ยอมรับ เธอยังEmคิดว่าฉันโกหก

Amเชื่อใจกันอยู่ไหม เมื่อคนที่Emรักเธอน้ำตาตก

เหมือนฟ้าผ่ากFลางอก น้ำตามันออกเมื่อเGธอไม่เชื่อใจ


** เมื่อรักมีรอยร้Cาว ไม่แปGลก มันจะAmแตกเมื่อใด

ก็GรักของเธอCนั้น ไม่Gมี มันไม่เAmหลือซึ่งความไว้ใG

แล้วเธอจะFทนอยู่ทำไม ให้รอยGรักมันบาดใจ


มีรอยร้Cาว ไม่แปGลก มันจะAmแตกเมื่อใดก็ได้

เมื่อGรักของเธอCนั้น ไม่Gมี มันไม่เAmหลือซึ่งความไว้ใG

แล้วเธอจะFทนอยู่ทำไม ให้รอยGรักมันบาดใจ


เมื่อรักมีรอยร้Cาว ไม่แปGลก มันจะAmแตกเมื่อใด

ก็GรักของเธอCนั้น ไม่Gมี มันไม่เAmหลือซึ่งความไว้ใG

แล้วเธอจะFทนอยู่ทำไม

ให้รอยGรักมันบาดใจ เมื่อแตกCลง

ให้รอยGรักมันบาดใจ เมื่อแตกCลง..

เนื้อเพลง รักร้าว - LONG Feat. แต๊ก สิงขร

เมื่อความบังเอิญมันทำไมเธอหมางใจ
เมื่อความเป็นไป มันทำให้เธอคิดว่าฉันหลอก
เมื่อความทรงจำที่ดี แต่เธอคิดว่าฉันลวงหลอก
แค่คำคนเขาบอก ก็เชื่อว่านอกใจเธอ

* และเธอไม่ยอมรับ เธอยังคิดว่าฉันโกหก
เชื่อใจกันอยู่ไหม เมื่อคนที่รักเธอน้ำตาตก
เหมือนฟ้าผ่ากลางอก น้ำตามันออกเมื่อเธอไม่เชื่อใจ

** เมื่อรักมีรอยร้าว ไม่แปลก มันจะแตกเมื่อใด
ก็รักของเธอนั้น ไม่มี มันไม่เหลือซึ่งความไว้ใจ
แล้วเธอจะทนอยู่ทำไม ให้รอยรักมันบาดใจเมื่อแตกลง

* และเธอไม่ยอมรับ เธอยังคิดว่าฉันโกหก
เชื่อใจกันอยู่ไหม เมื่อคนที่รักเธอน้ำตาตก
เหมือนฟ้าผ่ากลางอก น้ำตามันออกเมื่อเธอไม่เชื่อใจ

** เมื่อรักมีรอยร้าว ไม่แปลกมันจะแตกเมื่อใดก็ได้
เมื่อรักของเธอนั้น ไม่มี มันไม่เหลือซึ่งความไว้ใจ
แล้วเธอจะทนอยู่ทำไม ให้รอยรักมันบาดใจ

มีรอยร้าว ไม่แปลก มันจะแตกเมื่อใดก็ได้
เมื่อรักของเธอนั้น ไม่มี มันไม่เหลือซึ่งความไว้ใจ
แล้วเธอจะทนอยู่ทำไม ให้รอยรักมันบาดใจ

เมื่อรักร้าว ไม่แปลก มันจะแตกเมื่อใดก็ได้
ก็รักของเธอนั้น ไม่มี มันไม่เหลือซึ่งความไว้ใจ
แล้วเธอจะทนอยู่ทำไม
ให้รอยรักมันบาดใจ เมื่อแตกลง
ให้รอยรักมันบาดใจ เมื่อแตกลง

comment facebook...