คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง รักควรมีสองคน - พร จันทพร vs เนย ภัสวรรณ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
B
F
Am
Em
Bm

Intro : / C D / Bm Em / C / Bm B /
           / Em D / C B / Em D / C / B /



Emธอ หรือเธอบ่Cฮู้จัก ว่าเขาคือคนGฮัก ของเฮา มาแต่Bดน

Emธอ คือจั่งหน้าCด้าน หน้าทน

แอบแGชท แอบคอล ขอเBบิ่งอีหยังกัน..


* ตบมือข้างเCดียวสิดังติ้ ถ้าแBmฟนเธอบ่มีใจ

   ถ้าฉันเAmล่น เขาปฏิเสธไป กะจบGส่ำนั้น

   แต่นี่เCขาบอกว่าเขาโสด อยู่ในโBmหมดแฟนตายไปหลายวัน

   แล้วเAmธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใDด๋..


** แต่ถ้าเธอBmฮู้แล้ว เธอสิเEmลิกยุเบาะ

     Bmบ่ เฮาเEmลิกบ่ได้ กะCคนมันฮักหมดใจ ไปแDล้ว..


*** ความCฮักมันควรสิมี สองคนท่อนั่น

      เธอกับเBmขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้

      แAmล้วสิให้เฮ็ดจังใDด๋ กะหัวGใจ มันFฮัก..

      ศีลข้อCสาม เคยท่องยุเบาะ

      ละอายใBmจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก

      กะหย่า ขอแค่Amฉันได้ฮัก บ่แDคร์อีหยัง Gทั้งนั้นEm..

Instru : / Em / C / G / B /


* ตบมือข้างเCดียวสิดังติ้ ถ้าแBmฟนเธอบ่มีใจ

   ถ้าฉันเAmล่น เขาปฏิเสธไป กะจบGส่ำนั้น

   แต่นี่เCขาบอกว่าเขาโสด อยู่ในโBmหมดแฟนตายไปหลายวัน

   แล้วเAmธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใDด๋..


** แต่ถ้าเธอBmฮู้แล้ว เธอสิเEmลิกยุเบาะ

     Bmบ่ เฮาเEmลิกบ่ได้ กะCคนมันฮักหมดใจ ไปแDล้ว..


*** ความCฮักมันควรสิมี สองคนท่อนั่น

      เธอกับเBmขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้

      แAmล้วสิให้เฮ็ดจังใDด๋ กะหัวGใจ มันFฮัก..

      ศีลข้อCสาม เคยท่องยุเบาะ

      ละอายใBmจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก

      กะหย่า ขอแค่Amฉันได้ฮัก บ่แDคร์อีหยัง ทั้งนั้น..

Instru : / C / Bm / Am D / G /
             / C / Bm / Am D / Em /



*** ความCฮักมันควรสิมี สองคนท่อนั่น

      เธอกับเBmขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้

      แAmล้วสิให้เฮ็ดจังใDด๋ กะหัวGใจ มันFฮัก..

      ศีลข้อCสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใBmจบ่..

      กะหย่า ขอแค่Amฉันได้ฮัก บ่แDคร์อีหยัง ทั้Emงนั้น..

      แต่ฉันAmบ่ให้ฮัก แต่Dฉันสิฮัก..Em

เนื้อเพลง รักควรมีสองคน - พร จันทพร vs เนย ภัสวรรณ

คำร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้/ใบกะเพา/อาร์มโน๊ต ผีบอก

เธอ หรือเธอบ่ฮู้จัก
ว่าเขาคือคนฮัก ของเฮา มาแต่ดน
เธอ คือจั่งหน้าด้าน หน้าทน
แอบแชท แอบคอล ขอเบิ่งอีหยังกัน..

* ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น
แต่นี่เขาบอกว่าเขาโสด
อยู่ในโหมดแฟนตายไปหลายวัน
แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใด๋..

** แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ
บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมันฮักหมดใจ ไปแล้ว..

*** ความฮักมันควรสิมี สองคนท่อนั่น
เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
แล้วสิให้เฮ็ดจังใด๋ กะหัวใจ มันฮัก..
ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ
ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
กะหย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น..

* ตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ
ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น
แต่นี่เขาบอกว่าเขาโสด
อยู่ในโหมดแฟนตายไปหลายวัน
แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใด๋..

** แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกยุเบาะ
บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมันฮักหมดใจ ไปแล้ว..

*** ความฮักมันควรสิมี สองคนท่อนั่น
เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
แล้วสิให้เฮ็ดจังใด๋ กะหัวใจ มันฮัก..
ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ
ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก
กะหย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น..

*** ความฮักมันควรสิมี สองคนท่อนั่น
เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้
แล้วสิให้เฮ็ดจังใด๋ กะหัวใจ มันฮัก..
ศีลข้อสาม เคยท่องยุเบาะ ละอายใจบ่..
กะหย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยัง ทั้งนั้น..
แต่ฉันบ่ให้ฮัก แต่ฉันสิฮัก..

comment facebook...