คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง รสหวาน - FREEHAND คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Fm
Am

Intro : / C / Cmaj7 / F / F / (2Time)


กลิ่นดอกไCม้ บอกฤดูกาล

ลมหน้าหFนาวพา ฉันย้อนไป

ที่เCธอนั้น โอบกอดฉัน ไว้Fข้างกาย

แววตาขCองเธอ ช่างงดงาม

จับมือFฉันอยู่ แค่มีเรา

เรื่องCวันนั้น เวลานั้น ที่ฉันFมีเธอ


คนที่เคยกอดEmฉันผ่าน เAmรื่องราวเลวGร้าย

ให้มันคอยบอกFฉันว่า ชีวิตที่เคยมีเธอมีFmค่า


* ให้มันยังคงสCวยงามอยู่เช่นเดิม

แม้มันจะเหลือแค่เพียงร่องรFอยจางๆ

รอยจูบเธอยังประCทับลง ในหัวใจ

ให้ฉันยัง ได้ชิมรสหวานที่ทFรมาน

ดั่งEmแผลเป็นที่ช่วยเตือน

ว่าAmครั้งหนึ่งฉันเคยพบเธอและGร่ำลา

ต่อให้เริ่มใFหม่ และจบด้วยน้ำตาอีกFmครั้ง


หากต้องย้CอนไปCลบทุกสิ่ง

อาจไม่เFข้าใจความสวยงาม

ในบCาดแผล และความรัก ไม่เFข้าใจ


ให้มันเป็นรอยEmแผลเก่า เก็บAmเรื่องราวเธอไGว้

ให้มันคอยบอกFฉันว่า ชีวิตที่เคยมีเธอFmมีค่า


* ให้มันยังคงสCวยงามอยู่เช่นเดิม

แม้มันจะเหลือแค่เพียงร่องรFอยจางๆ

รอยจูบเธอยังประCทับลง ในหัวใจ

ให้ฉันยัง ได้ชิมรสหวานที่ทFรมาน

ดั่งEmแผลเป็นที่ช่วยเตือน

ว่าAmครั้งหนึ่งฉันเคยพบเธอและGร่ำลา

ต่อให้เริ่มใFหม่ และจบด้วยน้ำตาอีกFmครั้ง..

ฉันยอม..


Outro : / C / Cmaj7 / F / F /
            / C / Em / F / F / (3Time)
            / C / Cmaj7 / F / F / C /

เนื้อเพลง รสหวาน - FREEHAND

กลิ่นดอกไม้บอกฤดูกาล
ลมหน้าหนาวพาฉันย้อนไป
ที่เธอนั้น โอบกอดฉัน ไว้ข้างกาย
แววตาของเธอช่างงดงาม
จับมือฉันอยู่แค่มีเรา
เรื่องวันนั้น เวลานั้น ที่ฉันมีเธอ

คนที่เคยกอดฉันผ่าน เรื่องราวเลวร้าย
ให้มันคอยบอกฉันว่า ชีวิตที่เคยมีเธอมีค่า

* ให้มันยังคงสวยงามอยู่เช่นเดิม
แม้มันจะเหลือแค่เพียงร่องรอยจางๆ
รอยจูบเธอยังประทับลงในหัวใจ
ให้ฉันยังได้ชิมรสหวานที่ทรมาน
ดั่งแผลเป็นที่ช่วยเตือน
ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยพบเธอและร่ำลา
ต่อให้เริ่มใหม่ และจบด้วยน้ำตาอีกครั้ง

หากต้องย้อนไปลบทุกสิ่ง
อาจไม่เข้าใจความสวยงาม
ในบาดแผล และความรัก ไม่เข้าใจ

ให้มันเป็นรอยแผลเก่า เก็บเรื่องราวเธอไว้
ให้มันคอยบอกฉันว่า ชีวิตที่เคยมีเธอมีค่า

ให้มันยังคงสวยงามอยู่เช่นเดิม
แม้มันจะเหลือแค่เพียงร่องรอยจางๆ
รอยจูบเธอยังประทับลงในหัวใจ
ให้ฉันยังได้ชิมรสหวานที่ทรมาน
ดั่งแผลเป็นที่ช่วยเตือน
ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยพบเธอและร่ำลา
ต่อให้เริ่มใหม่ และจบด้วยน้ำตาอีกครั้ง..
ฉันยอม..

comment facebook...