คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ยิ้มเธอคือทุกอย่าง (Always Here) - Tilly Birds ft. LULA คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
F
Bb
Eb
Gm
Cm
C7
D7

Intro : / Cm / F / Bb / Gm / (2Time)


Cmธอไม่สบายใจ

Fกับสิ่งไหน ให้เBbธอ.. บอกGmฉัน

Cmย่าคิดว่าไม่มีใคร

Fในวันที่ไม่Bbเป็น.. อย่างหGmวัง

Ebมีฉันอยู่ตC7รงนี้

ไม่Fว่าจะรD7้ายดี

ฉัCmนเป็นให้เธอได้ทุFกอย่าง

เพราะยิ้มเธอคือทุกBbอย่าง ขGmองฉัน


แค่Cmฉันได้ฟังเสียงเFธอหัวเราะ ฉันBbก็..สุขใGm

และหCmากว่ามีวันใดที่เธอเFศร้า ฉันก็Bbทน..ไม่ไGmหว

Ebมีฉันอยู่ตC7รงนี้

F ไม่ว่าจะD7ร้ายดี

Cmฉันเป็นให้เธอได้ทุFกอย่าง

เพราะยิ้มเธอคือทุกBbอย่าง


* หากว่าเธอนั้นไCmม่..สบFายใจ

Bbาหาฉันได้เGmสมอ

อยากให้เธอไCmด้..ระบFายใจ

จะBbรับฟังเธอเสGmมอ


** จะไม่ปล่อEbยมือ

แม้ทC7้องฟ้าจะไม่เหมือนดังเFดิม

อยู่ข้างเD7คียงเธอเสมอ

ฉันพร้อมจะCm เป็นให้เธอได้ทุกอFย่าง

เพราะยิ้มเธอคือทุกอBbย่างของฉัน


Instru : / Gm / Gm / Eb / C / (2Time)


Cmม่ว่าเหนื่อยแค่ไหน

จะเFป็นที่พักใBbจ ให้เGmธอ

Cmม่ว่าเบื่ออะไร อะไF

จะเป็นสีสBbันให้เธอเสGmมอ


เพราะเธอยัง มีEbฉันอยู่ตรงC7นี้

Fม่ว่าจD7ะร้ายดี

ฉันเCmป็นให้เธอได้ทุกอย่าง

Fเพราะยิ้มเธอคือทุกอBbย่างของฉัน


Instru : / Cm / F / Eb / Eb /
            / F / F / Gm / Gm /


นานานานานานานานานานานานานา
นานานานานานานานานานานานานา


* หากว่าเธอนั้นไCmม่..สบFายใจ

Bbาหาฉันได้เGmสมอ

อยากให้เธอไCmด้..ระบFายใจ

จะBbรับฟังเธอเสGmมอ


** จะไม่ปล่อEbยมือ

แม้ทC7้องฟ้าจะไม่เหมือนดังเFดิม

อยู่ข้างเD7คียงเธอเสมอ

ฉันพร้อมจะCm เป็นให้เธอได้ทุกอFย่าง

เพราะยิ้มเธอคือทุกอBbย่างของฉัน


** จะไม่ปล่อEbยมือ

แม้ทC7้องฟ้าจะไม่เหมือนดังเFดิม

อยู่ข้างเD7คียงเธอเสมอ

ฉันพร้อมจะCm เป็นให้เธอได้ทุกอFย่าง

เพราะยิ้มเธอคือทุกอBbย่างของฉัน


Outro : / Gm / Gm / Eb / C / (4Time) / Gm /

นานานานานานานานานานานานานา
นานานานานานานานานานานานานา

เนื้อเพลง ยิ้มเธอคือทุกอย่าง (Always Here) - Tilly Birds ft. LULA

เธอไม่สบายใจ กับสิ่งไหน
ให้เธอ บอกฉัน
อย่าคิดว่าไม่มีใคร
ในวันที่ไม่เป็น..อย่างหวัง

มีฉันอยู่ตรงนี้
ไม่ว่าจะร้ายดี
ฉันเป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
เพราะยิ้มเธอคือทุกอย่างของฉัน

แค่ฉันได้ฟังเสียงเธอหัวเราะ ฉันก็สุขใจ
และหากว่ามีวันใดที่เธอเศร้า ฉันก็ทนไม่ไหว

มีฉันอยู่ตรงนี้
ไม่ว่าจะร้ายดี
ฉันเป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
เพราะยิ้มเธอคือทุกอย่าง

หากว่าเธอนั้นไม่..สบายใจ
มาหาฉันได้เสมอ
อยากให้เธอได้..ระบายใจ
จะรับฟังเธอเสมอ
จะไม่ปล่อยมือ แม้ท้องฟ้าจะไม่เหมือนดังเดิม
อยู่ข้างเคียงเธอเสมอ
ฉันพร้อมจะ เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
เพราะยิ้มเธอคือทุกอย่างของฉัน

ไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหน
จะเป็นที่พักใจให้เธอ
ไม่ว่าเบื่ออะไร อะไร
จะเป็นสีสันให้เธอเสมอ

เพราะเธอยัง มีฉันอยู่ตรงนี้
ไม่ว่าจะร้ายดี
ฉันเป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
เพราะยิ้มเธอคือทุกอย่างของฉัน

นานานานานานานานานานานานานา
นานานานานานานานานานานานานา

หากว่าเธอนั้นไม่สบายใจ
มาหาฉันได้เสมอ

อยากให้เธอได้ระบายใจ
จะรับฟังเธอเสมอ

จะไม่ปล่อยมือ แม้ท้องฟ้าจะไม่เหมือนดังเดิม
อยู่ข้างเคียงเธอเสมอ ฉันพร้อมจะ
เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
เพราะยิ้มเธอคือทุกอย่าง

จะไม่ปล่อยมือ แม้ท้องฟ้าจะไม่เหมือนดังเดิม
อยู่ข้างเคียงเธอเสมอ ฉันพร้อมจะ
เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง
เพราะยิ้มเธอคือทุกอย่าง

นานานานานานานานานานานานานา
นานานานานานานานานานานานานา

comment facebook...