คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ยินดีนำเด้อ - ท๊อป มอซอ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
E
D
F#m

Intro : / A / E / F#m / D /


Aมันบ่ควรคู่ กะEฮู้อยู่เต็มหัวใจ

F#mแต่ที่เฮ็ดบ่ได้คือห้ามDใจลืมเจ้าหนิEตี้

Aอ้ายแค่ทางผ่าน ให้เจ้าหEย่างไปพ้อคนดี

F#mเขาผู้เพิ่นมี มีให้Dเจ้าได้สุอย่Eาง


F#mเฮ็ดใจแล้วหนา เจ้าได้เลืEอกทางหย่างที่ดีกว่า

Dบ่ต้องมาหัวซา คนบ่มีAค่าคืออ้ายคนEนี้

F#mอ้ายบ่เป็นหยัง ดีใจหEลายที่เจ้าได้พ้อคนดี

Dอ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ ฝากคำEนี้ส่งทางเจ้าไป


* ว่ายินดีนำAเด้อ ที่เธEอได้เป็นของF#mเขา

ที่เEธอได้อยู่กับเDขา กะขอให้Eเจ้านั้นมีความสุขหลายๆ

ว่ายินดีนำAเด้อ แต่บ่ต้องEห่วงว่าอ้ายสิปวดหัวF#mใจ

อ้ายสิEเก็บสิเสื่องมันDไว้ สิบ่ให้Eไผได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักนาง


Instru : / A / E / F#m / D / E /


F#mเฮ็ดใจแล้วหนา เจ้าได้เลืEอกทางหย่างที่ดีกว่า

Dบ่ต้องมาหัวซา คนบ่มีAค่าคืออ้ายคนEนี้

F#mอ้ายบ่เป็นหยัง ดีใจหEลายที่เจ้าได้พ้อคนดี

Dอ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ ฝากคำEนี้ส่งทางเจ้าไป


* ว่ายินดีนำAเด้อ ที่เธEอได้เป็นของF#mเขา

ที่เEธอได้อยู่กับเDขา กะขอให้Eเจ้านั้นมีความสุขหลายๆ

ว่ายินดีนำAเด้อ แต่บ่ต้องEห่วงว่าอ้ายสิปวดหัวF#mใจ

อ้ายสิEเก็บสิเสื่องมันDไว้ สิบ่ให้Eไผได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักนาง


* ว่ายินดีนำAเด้อ ที่เธEอได้เป็นของF#mเขา

ที่เEธอได้อยู่กับเDขา กะขอให้Eเจ้านั้นมีความสุขหลายๆ

ว่ายินดีนำAเด้อ แต่บ่ต้องEห่วงว่าอ้ายสิปวดหัวF#mใจ

อ้ายสิEเก็บสิเสื่องมันDไว้ สิบ่ให้Eไผได้ฮู้.. ว่าอ้ายยังAฮักนาง

เนื้อเพลง ยินดีนำเด้อ - ท๊อป มอซอ

มันบ่ควรคู่ กะฮู้อยู่เต็มหัวใจ
แต่ที่เฮ็ดบ่ได้คือห้ามใจลืมเจ้าหนิตี้
อ้ายแค่ทางผ่าน ให้เจ้าหย่างไปพ้อคนดี
เขาผู้เพิ่นมี มีให้เจ้าได้สุอย่าง

เฮ็ดใจแล้วหนา เจ้าได้เลือกทางหย่างที่ดีกว่า
บ่ต้องมาหัวซา คนบ่มีค่าคืออ้ายคนนี้
อ้ายบ่เป็นหยัง ดีใจหลายที่เจ้าได้พ้อคนดี
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ ฝากคำนี้ส่งทางเจ้าไป

* ว่ายินดีนำเด้อที่เธอได้เป็นของเขา
ที่เธอได้อยู่กับเขา กะขอให้เจ้านั้นมีความสุขหลายๆ
ว่ายินดีนำเด้อ แต่บ่ต้องห่วงว่าอ้ายสิปวดหัวใจ
อ้ายสิเก็บ สิเสื่องมันไว้ สิบ่ให้ไผได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักนาง

เฮ็ดใจแล้วหนา เจ้าได้เลือกทางหย่างที่ดีกว่า
บ่ต้องมาหัวซา คนบ่มีค่าคืออ้ายคนนี้
อ้ายบ่เป็นหยัง ดีใจหลายที่เจ้าได้พ้อคนดี
อ้ายกะเฮ็ดได้ส่ำนี้ ฝากคำนี้ส่งทางเจ้าไป

* ว่ายินดีนำเด้อที่เธอได้เป็นของเขา
ที่เธอได้อยู่กับเขา กะขอให้เจ้านั้นมีความสุขหลายๆ
ว่ายินดีนำเด้อ แต่บ่ต้องห่วงว่าอ้ายสิปวดหัวใจ
อ้ายสิเก็บ สิเสื่องมันไว้ สิบ่ให้ไผได้ฮู้

* ว่ายินดีนำเด้อที่เธอได้เป็นของเขา
ที่เธอได้อยู่กับเขา กะขอให้เจ้านั้นมีความสุขหลายๆ
ว่ายินดีนำเด้อ แต่บ่ต้องห่วงว่าอ้ายสิปวดหัวใจ
อ้ายสิเก็บ สิเสื่องมันไว้ สิบ่ให้ไผได้ฮู้ ว่าอ้ายยังฮักนาง

comment facebook...