คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ยังคงดอย - สิงโต นำโชค คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 5 ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am
C7

Intro : / F / Em / Dm G / C C7 /
          / F / Em / Dm G / C /หน้าหนาวปีDmนี้พี่รอเธอGอยู่บนCดอย

พี่แอบใจนDm้อย คอยเGธอกลับCมา

บนC7ดอยปีFนี้เขาบอกว่า Gสี่องCศา

พี่คอยเAmธอกลับDmมา..  GกินหมูกระทะกันบนCดอยC7..


* Fรอ.. คEmอย..

รออยู่บนดDmอย คอยเGธอกลับCมา

ถ้าC7นานกว่าFนี้พี่ใจไม่Gดีแล้วCนะ

พี่คอยเAmธอกลับDmมา..  GมาบอกรักกันบนCดอย


หน้าหนาวทุกDmปีพี่มีเธอGอยู่ใกCล้ๆ

จะหนาวแค่ไDmหนก็อุ่นไGด้เพราะเCธอ

นั่งชมแC7ม่คะFนิ้งกระหนุงกระหGนิงจนแม่เCขิน

นั่งชมหAmมอกเพลิDmนๆ..  Gแอบคิดถึงเธออยู่บนCดอยC7..


* Fรอ.. คEmอย..

รออยู่บนดDmอย คอยเGธอกลับCมา

ถ้าC7นานกว่าFนี้พี่ใจไม่Gดีแล้วCนะ

พี่คอยเAmธอกลับDmมา..  GมาบอกรักกันบนCดอยC7..


Instru : / F / Em / Dm G / C C7 /
            / F / Em / Dm G / C /หนาวกายยังดีDmยังมีผ้าGห่มห่มใCห้

แต่พี่หนาวDmใจใครจะGห่มให้หCนอ

หน้าหC7นาวปีFนี้พี่คงต้องเGศร้าหนาวหCงอย

คงหนาวตAmายบนดDmอย..  GรอคอยคอยเธอกCลับมาC7..


* Fรอ.. คEmอย..

รออยู่บนดDmอย คอยเGธอกลับCมา

ถ้าC7นานกว่าFนี้พี่ใจไม่Gดีแล้วCนะ

พี่คอยเAmธอกลับDmมา..  GมาบอกรักกันบนCดอยC7..


Fรอ.. คEmอย รออยู่บนดDmอย คอยเGธอกลับCมาC7..

Fรอ.. คEmอย รออยู่บนดDmอย คอยเGธอกลับCมาC7..

เนื้อเพลง ยังคงดอย - สิงโต นำโชค

หน้าหนาวปีนี้พี่รอเธออยู่บนดอย
พี่แอบใจน้อย คอยเธอกลับมา
บนดอยปีนี้เขาบอกว่า สี่องศา
พี่คอยเธอกลับมา กินหมูกระทะกันบนดอย

* รอ คอย
รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา
ถ้านานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะ
พี่คอยเธอกลับมา มาบอกรักกันบนดอย

หน้าหนาวทุกปีพี่มีเธออยู่ใกล้ๆ
จะหนาวแค่ไหนก็อุ่นได้เพราะเธอ
นั่งชมแม่คะนิ้งกระหนุงกระหนิงจนแม่เขิน
นั่งชมหมอกเพลินๆ แอบคิดถึงเธออยู่บนดอย

* รอ คอย
รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา
ถ้านานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะ
พี่คอยเธอกลับมา มาบอกรักกันบนดอย

หนาวกายยังดียังมีผ้าห่มห่มให้
แต่พี่หนาวใจใครจะห่มให้หนอ
หน้าหนาวปีนี้พี่คงต้องเศร้าหนาวหงอย
คงหนาวตายบนดอย รอคอยคอยเธอกลับมา

* รอ คอย
รออยู่บนดอย คอยน้องกลับมา
ถ้านานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะ
เมื่อไหร่น้องจะมา มาบอกรักกันอยู่บนดอย

รอ คอย รออยู่บนดอย คอยเธอกลับมา
รอ คอย รออยู่บนดอย คอยน้องกลับมา

comment facebook...