คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง มือปืน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
Bb
Gm
Dm

Intro : / Dm / F / Gm / Bb C / (2Time)


ฟางเส้นสุดDmท้าย

ตอนตะFวันบ่ายคล้อยลงมา

Gmนายสั่งให้ลงมือฆ่า Bbเด็กตาดำC

ศรัทธาสDmลาย

ความเป็นตFายไล่เรียงเป็นฉาก

Gmจากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไBbกปืน เหยียบศพCข้าม

ไปคว้าเอาDmเงิน

ข้ามความFจนที่ฉันหนีหน้า

Gmปากกัดตีนถีบเรื่อยมา ตีBbรันฟันแทงแกร่งกCล้า

หนุ่มกระDmทง

ไม่เคยFลี้หนีใจผู้ใด

Gmแรงมาเราก็แรงไป กัดBbแก่งแย่งชิงก้อนเCงิน

จนพบกับDmนาย

ผู้มากหลFายด้วยบารมีเงิน

Gmยิ่งใหญ่คับเมืองทุกคน ต้องBbก้มหัวมือกุมCต่ำ


* ฝากตัวรับDmใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเFดินนาย

ส่งไปสู่ความGmตาย ชื่อBbเสียงของCฉันเลื่องDmลือ

ศพแรกDmผ่านไป ศพสองศพสามค่อFยๆ ผ่านไป

หลงผิดคิดภาคภูGmมิใจ ก่อนBbเดินมาCถึงวันDmนี้


Instru : / Dm / F / Gm / Bb C / (2Time)             / C / Dm / F / Gm / Bb C /


เด็กโชคDmร้าย

เขาเห็นนFายซื้อขายกัญชา

Gmนายมองแล้วส่งสายตา ฉันBbผวาใจตกลงCตีน

ไปตายเสียDmเถิด

หันFปืนเข้าหาหัวนาย

Gmหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไBbอของความดีงCาม


* ฝากตัวรับDmใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเFดินนาย

ส่งไปสู่ความGmตาย ชื่อBbเสียงของCฉันเลื่องDmลือ

ศพแรกDmผ่านไป ศพสองศพสามค่อFยๆ ผ่านไป

หลงผิดคิดภาคภูGmมิใจ ก่อนBbเดินมาCถึงวันDmนี้


นี่Bbคือครั้งหนึ่งCที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมDmนุษย์

Bbหัวใจลอยล่องไCปแสนไกล ขอตกตาย ด้วยDmมือตัวเอง


Outro : / Dm / F / Gm / Bb C /

เนื้อเพลง มือปืน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ฟางเส้นสุดท้าย
ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา
นายสั่งให้ลงมือฆ่า เด็กตาดำๆ
ศรัทธาสลาย
ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก
จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไกปืน เหยียบศพข้ามไปคว้าเอาเงิน

ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า
ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา ตีรันฟันแทงแกร่งกล้าหนุ่มกระทง

ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด
แรงมาเราก็แรงไป กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย

ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน
ยิ่งใหญ่คับเมือง ทุกคนต้องก้มหัวมือกุมต่ำ

* ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้

เด็กโชคร้าย
เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา
นายมองแล้วส่งสายตา ฉันผวาใจตกลงตีน
ไปตายเสียเถิด
หันปืนเข้าหาหัวนาย
เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม

( ซ้ำ *)

นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์
หัวใจลอยล่องไปแสนไกล ขอตกตาย ด้วยมือตัวเอง

comment facebook...