คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง มึงกับกู - บิลลี่ อินทร OST. 4KINGS คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
G
F
Em
Am

Intro : / F / F / C / C /


Fมองเส้นทางทีเรากำลังเดิน

รับรู้ว่ามันยังไม่ไCกล

Fมองเส้นทางที่เรากำลังไป

ไม่ไกลจนแทบมองไม่เCห็น

Fมุ่งหน้าตรงฝ่าดง แห่งความเหยียดหยาม

คำถาCมมากมายที่เราต้องเผชิญ

บางคFรั้งก็เดินอย่างคนตาบอด

กอดคอให้เพื่อนช่วยนำทาC


Fวันที่ฉันอ่อนแอจนหมดแรง

หันหลังก้มหน้ายอมรับCมัน

มีใFครบางคนเดินมาบอกกับฉัน

นั่นมึงกำลังจะไปไCหน

Fฝันที่เรายังร่วมกันฝ่าฟัน

หากหยุดตรงCนั้นทิ้งมันและเดินหนีไป

เหนื่อยก็Fพักเอาแรงให้ดีเสียก่อG

หากมึงเดินไปกูเดินตาC


* แAmม้วันใดที่โGลกใบนี้ไม่มีFที่ยืน

Amม้วันใดที่ใGครคนอื่น ไม่แลเหลีFยว

Amม้สุดท้ายจะGมีแค่มึงตัวคนเดีFยว

โปรดมองมาทAmางนี้ จงมองมาทGางนี้

จดจำไว้ใFห้ดี.. G  มึงยังมีCกู


** F กอดคอร่วมเGป็นร่วมตายจนหัวหAmงอก

F แบ่งปันเรื่องGราวมากมายต่อจากAmนี้

F ร่วมสุขร่วมGทุกข์ร่วมฝัน Emหัวเราะร้องไAmห้ด้วยกัน

F ตราบจนถึงวันGนั้น จวบจนชีวาวCาย


** F กอดคอร่วมเGป็นร่วมตายจนหัวหAmงอก

F แบ่งปันเรื่องGราวมากมายต่อจากAmนี้

F ร่วมสุขร่วมGทุกข์ร่วมฝัน Emหัวเราะร้องไAmห้ด้วยกัน

F ตราบจนถึงวันGนั้น จวบจนชีวาวCาย


Instru : / F / F / C / C /


* แAmม้วันใดที่โGลกใบนี้ไม่มีFที่ยืน

Amม้วันใดที่ใGครคนอื่น ไม่แลเหลีFยว

Amม้สุดท้ายจะGมีแค่มึงตัวคนเดีFยว

โปรดมองมาทAmางนี้ จงมองมาทGางนี้

จดจำไว้ใFห้ดี.. G  มึงยังมีCกู

เนื้อเพลง มึงกับกู - บิลลี่ อินทร OST. 4KINGS

มองเส้นทางทีเรากำลังเดิน รับรู้ว่ามันยังไม่ไกล
เมื่อมองเส้นทางที่เรากำลังไป ไม่ไกลจนแทบมองไม่เห็น
มุ่งหน้าตรงฝ่าดง แห่งความเหยียดหยาม
คำถามมากมายที่เราต้องเผชิญ
บางครั้งก็เดินอย่างคนตาบอด กอดคอให้เพื่อนช่วยนำทาง

วันที่ฉันอ่อนแอจนหมดแรงหันหลังก้มหน้ายอมรับมัน
มีใครบางคนเดินมาบอกกับฉัน นั่นมึงกำลังจะไปไหน
ฝันที่เรายังร่วมกันฝ่าฟัน หากหยุดตรงนั้นทิ้งมันและเดินหนีไป
เหนื่อยก็พักเอาแรงให้ดีเสียก่อน หากมึงเดินไปกูเดินตาม

* แม้วันใดที่โลกใบนี้ไม่มีที่ยืน
แม้วันใดที่ใครคนอื่น ไม่แลเหลียว
แม้สุดท้ายจะมีแค่มึงตัวคนเดียว
โปรดมองมาทางนี้ จงมองมาทางนี้
จดจำไว้ให้ดี มึงยังมีกู

** กอดคอร่วมเป็นร่วมตายจนหัวหงอก
แบ่งปันเรื่องราวมากมายต่อจากนี้
ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฝัน หัวเราะร้องไห้ด้วยกัน
ตราบจนถึงวันนั้น จวบจนชีวาวาย

** กอดคอร่วมเป็นร่วมตายจนหัวหงอก
แบ่งปันเรื่องราวมากมายต่อจากนี้
ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฝัน หัวเราะร้องไห้ด้วยกัน
ตราบจนถึงวันนั้น จวบจนชีวาวาย

* แม้วันใดที่โลกใบนี้ไม่มีที่ยืน
แม้วันใดที่ใครคนอื่น ไม่แลเหลียว
แม้สุดท้ายจะมีแค่มึงตัวคนเดียว
โปรดมองมาทางนี้ จงมองมาทางนี้
จดจำไว้ให้ดี มึงยังมีกู

comment facebook...