คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง มีไม่พอ - วงกลม คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
A
F
Bb
Gm
Dm
Am

Intro : / Dm / Gm / A / Dm /


Dmันไม่มีเท่าใครหรอก

ฉันไGmม่มีเท่าเขา

รัAกยังคงมีเหมือนเก่า

รักเDmธอหมดใจ

ทุDmกๆวันที่เป็นอยู่ ดูGmลำบากใช่ไหม

เธAอถึงทนไม่ได้เขานั้นมีมDmากกว่า


* Gmมีตอนนี้ มันน้Cอยเกินไป

ไม่ยิ่งใFหญ่เหมือนที่เธอฝัDm

แต่ไม่นGmานต้องมีสักAวันเธอนั้นไม่รDm


** หากเธอBbคิดว่ายังไม่Cพอ

ไม่ต้องรAmอต่อไปหรอกหDmนา

ไปกับคGmนที่เขาดีกว่Cาฉันเข้าใFจ  A

อยากอวยพBbร ให้เธอรักเCขา

เหมือนที่เรารัAmกกันได้ไหDm

จากวันนี้ฉGmันต้องเข้าใA

ฉันดีไม่พDm


Instru : / Dm / Gm / A / Dm /


* Gmมีตอนนี้ มันน้Cอยเกินไป

ไม่ยิ่งใFหญ่เหมือนที่เธอฝัDm

แต่ไม่นGmานต้องมีสักAวันเธอนั้นไม่รDm


** หากเธอBbคิดว่ายังไม่Cพอ

ไม่ต้องรAmอต่อไปหรอกหDmนา

ไปกับคGmนที่เขาดีกว่Cาฉันเข้าใFจ  A

อยากอวยพBbร ให้เธอรักเCขา

เหมือนที่เรารัAmกกันได้ไหDm

จากวันนี้ฉGmันต้องเข้าใA

ฉันดีไม่พDm


** หากเธอBbคิดว่ายังไม่Cพอ

ไม่ต้องรAmอต่อไปหรอกหDmนา

ไปกับคGmนที่เขาดีกว่Cาฉันเข้าใFจ  A

อยากอวยพBbร ให้เธอรักเCขา

เหมือนที่เรารัAmกกันได้ไหDm

จากวันนี้ฉGmันต้องเข้าใA

ฉันดีไม่พDm

Gmากวันนี้ฉันยอมเขA้าใจ

ฉันดีไม่พDm


Outro : / Dm 

เนื้อเพลง มีไม่พอ - วงกลม

ฉันไม่มีเท่าใครหรอก
ฉันไม่มีเท่าเขา
รักยังคงมีเหมือนเก่า
รักเธอหมดใจ
ทุกๆวันที่เป็นอยู่ ดูลำบากใช่ไหม
เธอถึงทนไม่ได้เขานั้นมีมากกว่า

* มีตอนนี้ มันน้อยเกินไป
ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เธอฝัน
แต่ไม่นานต้องมีสักวันเธอนั้นไม่รอ

** หากเธอคิด ว่ายังไม่พอ
ไม่ต้องรอต่อไปหรอกหนา
ไปกับคนที่เขาดีกว่าฉันเข้าใจ
อยากอวยพร ให้เธอรักเขา
เหมือนที่เรารักกันได้ไหม
จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
ฉันดีไม่พอ

* มีตอนนี้ มันน้อยเกินไป
ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เธอฝัน
แต่ไม่นานต้องมีสักวันเธอนั้นไม่รอ

** หากเธอคิด ว่ายังไม่พอ
ไม่ต้องรอต่อไปหรอกหนา
ไปกับคนที่เขาดีกว่าฉันเข้าใจ
อยากอวยพร ให้เธอรักเขา
เหมือนที่เรารักกันได้ไหม
จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
ฉันดีไม่พอ

** หากเธอคิด ว่ายังไม่พอ
ไม่ต้องรอต่อไปหรอกหนา
ไปกับคนที่เขาดีกว่าฉันเข้าใจ
อยากอวยพร ให้เธอรักเขา
เหมือนที่เรารักกันได้ไหม
จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
ฉันดีไม่พอ

จากวันนี้ฉันยอมเข้าใจ
ฉันดีไม่พอ

comment facebook...