คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง มีความสุขมากๆ นะ - BIG ASS คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
E
Em
Am
D/F#

Intro : / F / F / C / C / (2Time)


F เธอเป็นเช่นไร หวังว่าจะสCบาย

F ฉันก็เป็นเช่นเดิม คิดถึงเธอCมากมาย


* ยังรักและเป็นห่วงเFธอเหมือนเก่า

แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำไCด้เท่านี้

ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหFมือนเมื่อก่อน

รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็แAmอบ    Gยิน     D/F#ดี       F


** ยินดีที่เธCอและเขารักกัน จากAmฉันผู้ไม่มีความหมาย

(ทEm่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (Gคนที่เธอไม่ต้องการ)

ไม่ว่าเCขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่Amาเธอคงสุขมากมาย

(ยEmิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตGามที่ใจเธอต้องการ)

ให้เAmธอมีความGสุขมากD/F#ๆเถอะFนะ


F ความดีของเธอ นั้นไม่เคยจาCงหาย

F อะไรที่ทำพลาดไป ฉันก็ยังเCสียดาย


* ยังรักและเป็นห่วงเFธอเหมือนเก่า

แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำไCด้เท่านี้

ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหFมือนเมื่อก่อน

รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็แAmอบ    Gยิน     D/F#ดี       F


** ยินดีที่เCธอและเขารักกัน จากAmฉันผู้ไม่มีความหมาย

(ทEm่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (Gคนที่เธอไม่ต้องการ)

ไม่ว่าเCขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าAmเธอคงสุขมากมาย

(ยEmิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตGามที่ใจเธอต้องการ)

ยินดีที่ฉันCได้ใช้หัวใจ วันนั้นมันAmช่างมีความหมาย

(Emจำเอาไว้ จำเอาไว้) (เธGอเคยรักกันมากมาย)

เก็บรอยCยิ้มเธอไว้ในใจ แค่Amนี้ฉันก็สุขหัวใจ

(Emไม่เป็นไร ไม่เป็นไร) (ไGด้เท่าไรก็เท่านั้น)

ให้เAmธอมีความGสุขมากD/F#ๆเถอะFนะ


Instru : / Am / Am / (3Time)
           / Am / G F E /ให้เCธอและเขารักกัน จากAmฉันผู้ไม่มีความหมาย

(Emท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) G(คนที่เธอไม่ต้องการ)

ไม่ว่Cาเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้Amว่าเธอคงสุขมากมาย

(Emยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตGามที่ใจเธอต้องการ)

ยินดีที่ฉันCได้ใช้หัวใจ วันนั้นมันAmช่างมีความหมาย

(Emจำเอาไว้ จำเอาไว้) (เธGอเคยรักกันมากมาย)

เก็บรอยCยิ้มเธอไว้ในใจ แค่Amนี้ฉันก็สุขหัวใจ

(Emไม่เป็นไร ไม่เป็นไร) (ไGด้เท่าไรก็เท่านั้น)

ให้เAmธอมีความGสุขมากD/F#ๆเถอะFนะ

เนื้อเพลง มีความสุขมากๆ นะ - BIG ASS

เธอเป็นเช่นไร หวังว่าจะสบาย
ฉันก็เป็นเช่นเดิม คิดถึงเธอมากมาย

* ยังรักและเป็นห่วงเธอเหมือนเก่า
แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำได้เท่านี้
ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหมือนเมื่อก่อน
รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็แอบยินดี

** ยินดีที่เธอและเขารักกัน จากฉันผู้ไม่มีความหมาย
(ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (คนที่เธอไม่ต้องการ)
ไม่ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
(ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตามที่ใจเธอต้องการ)
ให้เธอมีความสุขมากๆเถอะนะ

ความดีของเธอ นั้นไม่เคยจางหาย
อะไรที่ทำพลาดไป ฉันก็ยังเสียดาย

* ยังรักและเป็นห่วงเธอเหมือนเก่า
แม้ว่าเรา ไม่เหมือนเก่า ทำได้เท่านี้
ก็ฉันไม่มีสิทธิ์เหมือนเมื่อก่อน
รักเท่าไร ได้แค่มอง แต่ก็แอบยินดี

** ยินดีที่เธอและเขารักกัน จากฉันผู้ไม่มีความหมาย
(ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (คนที่เธอไม่ต้องการ)
ไม่ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
(ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตามที่ใจเธอต้องการ)
ยินดีที่ฉันได้ใช้หัวใจ วันนั้นมันช่างมีความหมาย
(จำเอาไว้ จำเอาไว้) (เธอเคยรักกันมากมาย)
เก็บรอยยิ้มเธอไว้ในใจ แค่นี้ฉันก็สุขหัวใจ
(ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร) (ได้เท่าไรก็เท่านั้น)
ให้เธอมีความสุขมากๆเถอะนะ

ให้เธอและเขารักกัน จากฉันผู้ไม่มีความหมาย
(ท่องเอาไว้ ท่องเอาไว้) (คนที่เธอไม่ต้องการ)
ไม่ว่าเขานั้นดีเท่าไร แต่รู้ว่าเธอคงสุขมากมาย
(ยิ้มเอาไว้ ยิ้มเอาไว้) (ตามที่ใจเธอต้องการ)
ยินดีที่ฉันได้ใช้หัวใจ วันนั้นมันช่างมีความหมาย
(จำเอาไว้ จำเอาไว้) (เธอเคยรักกันมากมาย)
เก็บรอยยิ้มเธอไว้ข้างใน แค่นี้ฉันก็สุขหัวใจ
(ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร) (ได้เท่าไรก็เท่านั้น)
ให้เธอมีความสุขมากๆเถอะนะ

comment facebook...