คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง มาเด้อฝันเอย - มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 1 ] | คอร์ดง่ายๆ


F
C
A
Bb
Gm
Dm
Am

Intro : / Dm / Bb / F / Gm Am / Dm /


Dm  ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนBbดี

ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนCดี..

Dm  โอโหะโอ โหะโอโหะโอ โหะโอ


Dm  เก็บเอาเศษความฝัน มาซ่อมมันขึ้นBbใหม่

ชีวิFตต้องย่างต่อไป ฟ้าวเช็ดCน้ำตา

ฝันDmเจ้าเหี่ยถิ่มไส อ้ายสิส่อBbยตามหา

เจ้ายัFงมีอ้ายเด้อหล้า อย่าฟ้าCวเบิดหวัง


* ยิ้มBbแนคนดี ผู้งามปานAmนี้หน้าเศร้าบ่คือดอกนDmาง

อ้ายสิห่อความBbฮัก เป็นเสบียงเคียงข้าC

บ่ว่าหนทBbาง.. สิไกลส่ำใAด๋..


** มาเดอ มาเDmด้อ มาเด้อฝันเอย

ฝันที่เพพังBbม้างไปหลงทCางอยู่Dmไส

เอิ้นเอาความหDmวังความกล้า กลับคืนBbมาไวไว

คืนCมาอยู่นำผู้สาวDmอ้าย

มาเดอ มาเDmด้อ มาเด้อฝันเอย

อย่าฟ้าวลบฝันBbโก้..ออกจCากหัวDmใจ

แนวใด๋มันDmฮ้ายกวดหนี แนวใด๋มันBbดีกวดใส่

ให้สองเฮาCลุกสู้ใหม่..A มาเด้อฝันDmเอ้ย


Dm  บ่มีหยังCได้มาดอกง่ายBbง่าย

ลุกขึ้นสู้Amต่อขอแค่เฮาบ่ถอดGmใจ

อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจนAmได้

โฮะ โอ..


Dm  ถิ่มสาความCเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป

Bb  เก็บฮักเก็บAmแฮงเก็บกำลังใจ

Gm  ความฝันที่วาดไว้.. กัดแข่วใส่อีกสักAครั้ง..


Instru : / Dm / Bb / F C /
           / Dm Bb / F C / C /
           / Dm / Dm / Bb C / Dm /
           / Dm / Bb / C / A /* ยิ้มBbแนคนดี ผู้งามปานAmนี้หน้าเศร้าบ่คือดอกนDmาง

อ้ายสิห่อความBbฮัก เป็นเสบียงเคียงข้าC

บ่ว่าหนทBbาง.. สิไกลส่ำใAด๋..


** มาเดอ มาเDmด้อ มาเด้อฝันเอย

ฝันที่เพพังBbม้างไปหลงทCางอยู่Dmไส

เอิ้นเอาความหDmวังความกล้า กลับคืนBbมาไวไว

คืนCมาอยู่นำผู้สาวDmอ้าย

มาเดอ มาเDmด้อ มาเด้อฝันเอย

อย่าฟ้าวลบฝันBbโก้..ออกจCากหัวDmใจ

แนวใด๋มันDmฮ้ายกวดหนี แนวใด๋มันBbดีกวดใส่

ให้สองเฮาCลุกสู้ใหม่..A มาเด้อฝันDmเอ้ย


Dm  บ่มีหยังCได้มาดอกง่ายBbง่าย

ลุกขึ้นสู้Amต่อขอแค่เฮาบ่ถอดGmใจ

อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจนAmได้

โฮะ โอ..


Dm  ถิ่มสาความCเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป

Bb  เก็บฮักเก็บAmแฮงเก็บกำลังใจ

Gm  ความฝันที่วาดไว้.. กัดแข่วใส่อีกสักAครั้ง..


Dm  ถิ่มสาความCเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป

Bb  เก็บฮักเก็บAmแฮงเก็บกำลังใจ

Gm  ความฝันที่วาดไว้.. กัดแข่วใส่อีกสักAครั้ง..


Dm  มาเด้อฝันเอ้ย

เนื้อเพลง มาเด้อฝันเอย - มนต์แคน แก่นคูน

ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนดี
ศรี ศรี มื้อนี้เป็นมื้อเอิ้นฝันคนดี

เก็บเอาเศษความฝัน มาซ่อมมันขึ้นใหม่
ชีวิตต้องย่างต่อไป ฟ้าวเช็ดน้ำตา
ฝันเจ้าเหี่ยถิ่มไส อ้ายสิส่อยตามหา
เจ้ายังมีอ้ายเด้อหล้า อย่าฟ้าวเบิดหวัง

* ยิ้มแนคนดี ผู้งามปานนี้หน้าเศร้าบ่คือดอกนาง
อ้ายสิห่อความฮัก เป็นเสบียงเคียงข้าง
บ่ว่าหนทาง สิไกลส่ำใด๋

** มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
ฝันที่เพพังม้างไปหลงทางอยู่ไส
เอิ้นเอาความหวังความกล้า กลับคืนมาไวไว
คืนมาอยู่นำผู้สาวอ้าย
มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
อย่าฟ้าวลบฝันโก้ออกจากหัวใจ
แนวใด๋มันฮ้ายกวดหนี แนวใด๋มันดีกวดใส่
ให้สองเฮาลุกสู้ใหม่ มาเด้อฝันเอ้ย

บ่มีหยังได้มาดอกง่ายง่าย
ลุกขึ้นสู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจนได้
โฮะ โอ..
ถิ่มสาความเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
เก็บฮักเก็บแฮงเก็บกำลังใจ
ความฝันที่วาดไว้ กัดแข่วใส่อีกสักครั้ง

* ยิ้มแนคนดี ผู้งามปานนี้หน้าเศร้าบ่คือดอกนาง
อ้ายสิห่อความฮัก เป็นเสบียงเคียงข้าง
บ่ว่าหนทาง สิไกลส่ำใด๋

** มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
ฝันที่เพพังม้างไปหลงทางอย่ไส
เอิ้นเอาความหวังความกล้า กลับคืนมาไวไว
คืนมาอยู่นำผู้สาวอ้าย
มาเดอ มาเด้อ มาเด้อฝันเอย
อย่าฟ้าวลบฝันโก้ออกจากหัวใจ
แนวใด๋มันฮ้ายกวดหนี แนวใด๋มันดีกวดใส่
ให้สองเฮาลุกสู้ใหม่ มาเด้อฝันเอ้ย

บ่มีหยังได้มาดอกง่ายง่าย
ลุกขึ้นสู้ต่อขอแค่เฮาบ่ถอดใจ
อ้ายเชื่อว่าความฝันต้องเป็นของเฮาจนได้
โฮะ โอ..
ถิ่มสาความเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
เก็บฮักเก็บแฮงเก็บกำลังใจ
ความฝันที่วาดไว้ กัดแข่วใส่อีกสักครั้ง

ถิ่มสาความเจ็บผ่านแล้วกะผ่านไป
เก็บฮักเก็บแฮงเก็บกำลังใจ
ความฝันที่วาดไว้ กัดแข่วใส่อีกสักครั้ง

มาเด้อฝันเอ้ย

comment facebook...