คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฟ้า - Tattoo Colour คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
A
D
E
Amaj7
Em
Dm
F#m
Bm7
Dm7
C#m7


คิAmaj7ดอยู่ ว่าต้องทC#m7นไหว

จะทุBm7กข์ จะทนเท่าไร

ความDm7รักจะพาหัวใจไป

คิAmaj7ดเอง ว่าต้องทC#m7นไหว

แต่ยิ่งBm7ทุกข์ ยิ่งทนเท่าไร

ควDm7ามรักที่มียิ่งหายไป


* จะโF#mทษดิน จะโC#m7ทษน้ำ

จะโBm7ทษเดือนและAดาว

กับเF#mรื่องราว ที่ปC#m7วดร้าว

ที่เธอBm7มาทำแล้วEหนีไป


** Amaj7ฟ้า ถ้าไม่สC#m7่งมา ให้เธอมีF#mใจ

Amaj7บอก      Bm7กัน      C#m7สัก      คDำเป็นไC#m7

Bm7ว่าเหตุใดต้องมาทำร้Eายกัน

จากAmaj7นี้ เรื่องราวที่C#m7มี

ก็ใF#mห้ลืมมันไป

Amaj7อย่า      Bm7จำ      C#m7ว่า      เDคยเป็นใC#m7คร

ว่ามีใBm7ครที่เคยทำร้Eาย

คนอย่างฉัน


Instru : / Bm7 / Amaj7 / (3Time)
           / Bm7 / D E /ทุAmaj7กวัน จวบจนวC#m7ันนี้

ชีวิตBm7ที่เราต้องมี

จากนี้Dm7ต้องทำตัวเช่นไร

Amaj7้ำตา ที่ยังรินC#m7ไหล

จากความรัBm7กที่มีทั้งใจ

สุดท้Dm7ายเขานั้นหายไป


* จะโF#mทษดิน จะโC#m7ทษน้ำ

จะโBm7ทษเดือนและAดาว

กับเF#mรื่องราว ที่ปC#m7วดร้าว

ที่เธอBm7มาทำแล้วEหนีไป


** Amaj7ฟ้า ถ้าไม่สC#m7่งมา ให้เธอมีF#mใจ

Amaj7บอก      Bm7กัน      C#m7สัก      คDำเป็นไC#m7

Bm7ว่าเหตุใดต้องมาทำร้Eายกัน

จากAmaj7นี้ เรื่องราวที่C#m7มี

ก็ใF#mห้ลืมมันไป

Amaj7อย่า      Bm7จำ      C#m7ว่า      เDคยเป็นใC#m7คร

ว่ามีใBm7ครที่เคยทำร้Eาย


Gจบกันสักที

จบกันแCค่นี้ ไม่มีใคร

มีแต่Emฟ้า ที่มAองมา

เห็นน้ำDmตา จากEนี้ไป


โปรดเถิดAmaj7ฟ้า

ถ้าไม่ส่งC#m7มา ให้เธอF#mมีใจ

ก็Amaj7บอก      Bm7กัน      C#m7ได้      ไDหม (โอโC#m7อ้วโอโอ)

เหตุใBm7ดต้องมาทำร้าEยกัน

จากAmaj7นี้ เรื่องราวที่C#m7มี

ก็ให้ลืF#mมมันไป

Amaj7อย่า      Bm7จำ      C#m7ได้      ไDหม  C#m7

ว่ามีใBm7ครที่เคยทำร้าE

ว่ามีใBm7ครที่มาทำร้าE

คนอย่างFฉัน  E      Amaj7

เนื้อเพลง ฟ้า - Tattoo Colour

คิดอยู่ ว่าต้องทนไหว
จะทุกข์ จะทนเท่าไร
ความรักจะพาหัวใจไป
คิดเอง ว่าต้องทนไหว
แต่ยิ่งทุกข์ ยิ่งทนเท่าไร
ความรักที่มียิ่งหายไป

* จะโทษดิน จะโทษน้ำ
จะโทษเดือนและดาว
กับเรื่องราว ที่ปวดร้าว
ที่เธอมาทำแล้วหนีไป

** ฟ้า ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ
บอกกันสักคำเป็นไร
ว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกัน
จากนี้ เรื่องราวที่มี
ก็ให้ลืมมันไป
อย่าจำว่าเคยเป็นใคร
ว่ามีใครที่เคยทำร้าย
คนอย่างฉัน

ทุกวัน จวบจนวันนี้
ชีวิตที่เราต้องมี
จากนี้ต้องทำตัวเช่นไร
น้ำตา ที่ยังรินไหล
จากความรักที่มีทั้งใจ
สุดท้ายเขานั้นหายไป

* จะโทษดิน จะโทษน้ำ
จะโทษเดือนและดาว
กับเรื่องราว ที่ปวดร้าว
ที่เธอมาทำแล้วหนีไป

** ฟ้า ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ
บอกกันสักคำเป็นไร
ว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกัน
จากนี้ เรื่องราวที่มี
ก็ให้ลืมมันไป
อย่าจำว่าเคยเป็นใคร
ว่ามีใครที่เคยทำร้าย

จบกันสักที
จบกันแค่นี้ ไม่มีใคร
มีแต่ฟ้า ที่มองมา
เห็นน้ำตา จากนี้ไป

โปรดเถิดฟ้า
ถ้าไม่ส่งมา ให้เธอมีใจ
ก็บอกกันได้ไหม (โอโอ้วโอโอ)
เหตุใดต้องมาทำร้ายกัน
จากนี้ เรื่องราวที่มี
ก็ให้ลืมมันไป
อย่าจำได้ไหม
ว่ามีใครที่เคยทำร้าย
ว่ามีใครที่มาทำร้าย
คนอย่างฉัน

comment facebook...