คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฟ้าหลังฝน - เนสกาแฟ ศรีนคร คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


G
A
D
F#
Em7
Bm7


อย่าปล่อยให้Gท่า ไม่รักไม่Aว่า อย่าทำพรรค์Bm7นี้

หัวใจดวงน้อยดวงGนี้ บอบช้ำชีAวี พี่ปล่อยให้Dรอ

คอยแล้วเงียบBm7หาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนEm7ดี

ทีหลังอย่าทำพรรค์Dนี้ เจ็บปวดทุกEm7ทีที่หัวF#ใจ..    Bm7


สายฝนโปรยBm7ปราย พี่บ่าวรู้Aหม้ายน้องคิดถึงBm7จัง

ยามฟ้ามืดฝนBm7พรำ น้องยังAจำคำพี่ไDด้ดี

จะรักแต่Bm7น้อง หมายเป็นคู่ครอง

กับน้องคนEm7นี้สัญญาออกจากปากAพี่

จะรักน้องนี้ ตลอดBm7ไป


รอคอยเวBm7ลา พี่บ่าวบอกAว่าจะมาขอBm7น้อง

จะจัดขันหมากเงินBm7ทอง มาขอAน้องตาม ประเพDณี

คอยแล้วคอยBm7เล่า วันนี้ตอนเช้าก็ไม่เห็นEm7มี

ข่าวคราวเงียบหายเป็นAปี ให้บอกมาF#นิ ว่าพี่เปลี่ยนBm7ใจ


* อย่าปล่อยให้Gท่า ไม่รักไม่Aว่า อย่าทำพรรค์Bm7นี้

หัวใจดวงน้อยดวงGนี้ บอบช้ำชีAวี พี่ปล่อยให้Dรอ

คอยแล้วเงียบBm7หาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนEm7ดี

ทีหลังอย่าทำพรรค์Dนี้ เจ็บปวดทุกEm7ทีที่หัวF#ใจ..    Bm7


** สายฝนโรยBm7ลา อยากให้ลมAพาพัดใจของBm7พี่

ฟ้าหลังฝน เปลี่ยนBm7สี หัวใจน้องAนี้ยังมีคDวามหวัง

น้องนั่งครวญBm7คิด ถึงชีวิตเรื่องราวความEm7หลัง

ตัดใจไม่ได้สักAครั้งเพราะใจน้องF#ยัง คิดถึงแต่Bm7พี่


Instru : / G / Bm7 / G / Bm7 /
            / Em7 / D / A / F# / F# / Bm7 /* อย่าปล่อยให้Gท่า ไม่รักไม่Aว่า อย่าทำพรรค์Bm7นี้

หัวใจดวงน้อยดวงGนี้ บอบช้ำชีAวี พี่ปล่อยให้Dรอ

คอยแล้วเงียบBm7หาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนEm7ดี

ทีหลังอย่าทำพรรค์Dนี้ เจ็บปวดทุกEm7ทีที่หัวF#ใจ..    Bm7


** สายฝนโรยBm7ลา อยากให้ลมAพาพัดใจของBm7พี่

ฟ้าหลังฝน เปลี่ยนBm7สี หัวใจน้องAนี้ยังมีคDวามหวัง

น้องนั่งครวญBm7คิด ถึงชีวิตเรื่องราวความEm7หลัง

ตัดใจไม่ได้สักAครั้งเพราะใจน้องF#ยัง คิดถึงแต่Bm7พี่


Outro : / Bm7 / A / G / Bm7 /

เนื้อเพลง ฟ้าหลังฝน - เนสกาแฟ ศรีนคร

อย่าปล่อยให้ท่าไม่รักไม่ว่าอย่าทำพรรค์นี้
หัวใจดวงน้อยดวงนี้ บอบช้ำชีวีพี่ปล่อยให้รอ
คอยแล้วเงียบหาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนดี
ทีหลังอย่าทำพรรค์นี้ เจ็บปวดทุกทีที่หัวใจ..

สายฝนโปรยปราย พี่บ่าวรู้หม้ายน้องคิดถึงจัง
ยามฟ้ามืดฝนพรำน้องยังจำคำพี่ได้ดี

จะรักแต่น้อง หมายเป็นคู่ครอง
กับน้องคนนี้สัญญาออกจากปากพี่
จะรักน้องนี้ ตลอดไป

รอคอยเวลา พี่บ่าวบอกว่าจะมาขอน้อง
จะจัดขันหมากเงินทอง มาขอน้องตาม ประเพณี
คอยแล้วคอยเล่า วันนี้ตอนเช้าก็ไม่เห็นมี
ข่าวคราวเงียบหายเป็นปี ให้บอกมานิ ว่าพี่เปลี่ยนใจ

* อย่าปล่อยให้ท่า ไม่รักไม่ว่าอย่าทำพรรค์นี้
หัวใจดวงน้อยดวงนี้ บอบช้ำชีวีพี่ปล่อยให้รอ
คอยแล้วเงียบหาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนดี
ทีหลังอย่าทำพรรค์นี้ เจ็บปวดทุกทีที่หัวใจ..

** สายฝนโรยลา อยากให้ลมพาพัดใจของพี่
ฟ้าหลังฝน เปลี่ยนสี หัวใจน้องนี้ยังมีความหวัง
น้องนั่งครวญคิด ถึงชีวิตเรื่องราวความหลัง
ตัดใจไม่ได้สักครั้งเพราะใจน้องยัง คิดถึงแต่พี่

* อย่าปล่อยให้ท่า ไม่รักไม่ว่าอย่าทำพรรค์นี้
หัวใจดวงน้อยดวงนี้ บอบช้ำชีวีพี่ปล่อยให้รอ
คอยแล้วเงียบหาย พี่บ่าวรู้หม้ายละพี่คนดี
ทีหลังอย่าทำพรรค์นี้ เจ็บปวดทุกทีที่หัวใจ..

** สายฝนโรยลา อยากให้ลมพาพัดใจของพี่
ฟ้าหลังฝน เปลี่ยนสี หัวใจน้องนี้ยังมีความหวัง
น้องนั่งครวญคิด ถึงชีวิตเรื่องราวความหลัง
ตัดใจไม่ได้สักครั้งเพราะใจน้องยัง คิดถึงแต่พี่

comment facebook...