คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง พูดในใจ - Bodyslam คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
A
Cmaj7
Em
Bm
Am
A7

Intro : / G / D /


ยังทรGมาน อย่างDนี้ เจอะเEmธอทุกที ต้องคอยข่มDใจ

ต้องทำเป็นEmคุย ทักDทาย

ต้องทำเหCมือนไม่เป็นไร ทั้งที่ข้างDในใจ นั้นไม่ใช่เลย


*G อยากบอกว่าฉันBmยังรักเธอเสEmมอ

   มันยังคิดถึงเCธอ ไม่Cmaj7เคยเปลี่ยนไBm

   เจ็บปวดที่ฉันเEmอง พูดได้แค่ในA  A7ใจ

   ก็Aรู้ถ้าพูดออกไA7ป เธอCคงจะไม่ย้Dอน กลับมา..

Instru : / G / C /


มันคงจะGดี กว่าDนี้ หากEmฉันเลิกจำว่าเคยผูกDพัน

ยังพยายEmาม ทุกDวัน แต่ทุกคCรั้ง ที่เจอกัน

ในใจก็Dยังสั่น ฉันยังเหมือนเดิม


*G อยากบอกว่าฉันBmยังรักเธอเสEmมอ

   มันยังคิดถึงเCธอ ไม่Cmaj7เคยเปลี่ยนไBm

   เจ็บปวดที่ฉันเEmอง พูดได้แค่ในA  A7ใจ

   ก็Aรู้ถ้าพูดออกไA7ป เธอCคงจะไม่ย้Dอน กลับมา..


C  เมื่อฉันไม่ใEmช่คนที่เธอฝันC  ชีวิตของGฉันเป็นได้แค่นี้

C  จะรักเท่าไEmหร่แต่ก็เข้าใจดีAm  วันCนี้ไม่Dมีเธอแล้ว..


*G อยากบอกว่าฉันBmยังรักเธอเสEmมอ

   มันยังคิดถึงเCธอ ไม่Cmaj7เคยเปลี่ยนไBm

   เจ็บปวดที่ฉันเEmอง พูดได้แค่ในA  A7ใจ

   ก็Aรู้ถ้าพูดออกไA7ป เธอCนั้นคงไม่Dย้อนมา..


*G อยากบอกว่าฉันBmยังคงรักแต่Emเธอ

   มันยังคิดถึงเCธอ ทุกCmaj7ลม  หายBmใจ

   เจ็บปวดที่ฉันเEmอง พูดได้แค่ในA  A7ใจ

   ก็Aรู้ถ้าพูดออกไA7ป เธอCคงจะไม่Dย้อนคืนGมา..

   ก็Aรู้ถ้าพูดออกไA7ป ความCรักคงไม่Dย้อน กลับมา..

Outro : / G / C / G / C /

เนื้อเพลง พูดในใจ - Bodyslam

คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : อาทิวราห์ คงมาลัย, พูนศักดิ์ จตุระบุล
เรียบเรียง : BODYSLAM, พูนศักดิ์ จตุระบุล

ยังทรมาน อย่างนี้ เจอะเธอทุกที ต้องคอยข่มใจ
ต้องทำเป็นคุย ทักทาย
ต้องทำเหมือนไม่เป็นไร
ทั้งที่ข้างในใจ นั้นไม่ใช่เลย

* อยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอ
มันยังคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยนไป
เจ็บปวดที่ฉันเอง พูดได้แค่ในใจ
ก็รู้ถ้าพูดออกไป เธอคงจะไม่ย้อน กลับมา..

มันคงจะดี กว่านี้ หากฉันเลิกจำว่าเคยผูกพัน
ยังพยายาม ทุกวัน แต่ทุกครั้ง ที่เจอกัน
ในใจก็ยังสั่น ฉันยังเหมือนเดิม

* อยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอ
มันยังคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยนไป
เจ็บปวดที่ฉันเอง พูดได้แค่ในใจ
ก็รู้ถ้าพูดออกไป เธอคงจะไม่ย้อน กลับมา..

เมื่อฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน ชีวิตของฉันเป็นได้แค่นี้
จะรักเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจดี วันนี้ไม่มีเธอแล้ว..

* อยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอ
มันยังคิดถึงเธอ ไม่เคยเปลี่ยนไป
เจ็บปวดที่ฉันเอง พูดได้แค่ในใจ
ก็รู้ถ้าพูดออกไป เธอนั้นคงไม่ย้อนมา..

* อยากบอกว่าฉันยังคงรักแต่เธอ
มันยังคิดถึงเธอ ทุกลม หายใจ
เจ็บปวดที่ฉันเอง พูดได้แค่ในใจ
ก็รู้ถ้าพูดออกไป เธอคงจะไม่ย้อนคืนมา..
ก็รู้ถ้าพูดออกไป ความรักคงไม่ย้อน กลับมา..

comment facebook...