คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง พี่ชาย - เบิ้ล ปทุมราช คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
F
Em
Dm
Am
G/B

Intro : / C G/B / Am G /
          / F Em / Dm G /Cฉันก็พอเข้าใจ ที่เธอต้องG/Bทนร้องไห้อย่างนี้

Emธอคนเดียวที่รู้ตัวดีกว่าAmคนที่อยู่ข้างกาย


* Cฉันก็เป็นอีกคนที่คอยถG/Bนอมทั้งกายและใจ

Emธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่Amชายที่คอยปลอบโยน

เมื่อยามเDmธอต้องเสียน้ำตา ผ้าเช็ดAmหน้าพี่ยื่นให้เจ้า

อยากให้เDmธอ Move On จากเขา

อยากให้เAmธอสนใจกันบ้าง

Fนที่อยู่ข้างๆ มันน้Gอยใจ..


** แค่ถอยออกCมา ตัดG/Bใจให้ได้สักคAmรั้ง

พี่จะร้องเพลงให้Dmฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหGน่เด้อ

บทเพลง เพลงCนี้ ฉันเขียนG/Bกวี ขึ้นมาเพราะAmเธอ

ตั้งใจฟังแหน่เDmด้อ.. Gหืม


* โอ้ ว่าโอ น้องสCาว เจ้าจงลืมเG/Bขาแล้วหยุดเสียAmใจ

เช็ดน้ำGตาแล้วหยุดร้องไFห้ มีพี่Emชายที่อยู่Dmข้างๆ

Gฟังแล้วนอนนะFคนดี..   G


Instru : / C G/B / Am G /
          / F Em / Dm G / (2Time)* Cฉันก็เป็นอีกคนที่คอยถG/Bนอมทั้งกายและใจ

Emธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่Amชายที่คอยปลอบโยน

เมื่อยามเDmธอต้องเสียน้ำตา ผ้าเช็ดAmหน้าพี่ยื่นให้เจ้า

อยากให้เDmธอ Move On จากเขา

อยากให้เAmธอสนใจกันบ้าง

Fนที่อยู่ข้างๆ มันน้Gอยใจ..


** แค่ถอยออกCมา ตัดG/Bใจให้ได้สักคAmรั้ง

พี่จะร้องเพลงให้Dmฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหGน่เด้อ

บทเพลง เพลงCนี้ ฉันเขียนG/Bกวี ขึ้นมาเพราะAmเธอ

ตั้งใจฟังแหน่เDmด้อ.. Gหืม


* โอ้ ว่าโอ น้องสCาว เจ้าจงลืมเG/Bขาแล้วหยุดเสียAmใจ

เช็ดน้ำGตาแล้วหยุดร้องไFห้ มีพี่Emชายที่อยู่Dmข้างๆ

Gฟังแล้วนอนนะFคนดี..   G


ในวันที่เCพ้อ เหมือนเธอไม่Gมีใคร

ให้จำเอาAmไว้ว่าเธอยังG/Bมีพี่ชาย... ที่รักเธอ..


Outro : / Em Am / Em Am / F / G /

ที่รักเCธอ..

เนื้อเพลง พี่ชาย - เบิ้ล ปทุมราช

ฉันก็พอเข้าใจ ที่เธอต้องทนร้องไห้อย่างนี้
เธอคนเดียวที่รู้ตัวดีกว่าคนที่อยู่ข้างกาย

* ฉันก็เป็นอีกคนที่คอยถนอมทั้งกายและใจ
เธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่ชายที่คอยปลอบโยน
เมื่อยามเธอต้องเสียน้ำตา ผ้าเช็ดหน้าพี่ยื่นให้เจ้า
อยากให้เธอ Move On จากเขา
อยากให้เธอสนใจกันบ้าง
คนที่อยู่ข้างๆ มันน้อยใจ..

** แค่ถอยออกมา ตัดใจให้ได้สักครั้ง
พี่จะร้องเพลงให้ฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหน่เด้อ
บทเพลง เพลงนี้ ฉันเขียนกวี ขึ้นมาเพราะเธอ
ตั้งใจฟังแหน่เด้อ

* โอ้ ว่าโอ น้องสาว เจ้าจงลืมเขาแล้วหยุดเสียใจ
เช็ดน้ำตาแล้วหยุดร้องไห้ มีพี่ชายที่อยู่ข้างๆ
ฟังแล้วนอนนะคนดี..

* ฉันก็เป็นอีกคนที่คอยถนอมทั้งกายและใจ
เธอคงเห็นฉันเป็นแค่เพียงพี่ชายที่คอยปลอบโยน
เมื่อยามเธอต้องเสียน้ำตา ผ้าเช็ดหน้าพี่ยื่นให้เจ้า
อยากให้เธอ Move On จากเขา
อยากให้เธอสนใจกันบ้าง
คนที่อยู่ข้างๆ มันน้อยใจ..

** แค่ถอยออกมา ตัดใจให้ได้สักครั้ง
พี่จะร้องเพลงให้ฟัง ตั้งใจฟังอ้ายแหน่เด้อ
บทเพลง เพลงนี้ ฉันเขียนกวี ขึ้นมาเพราะเธอ
ตั้งใจฟังแหน่เด้อ

* โอ้ ว่าโอ น้องสาว เจ้าจงลืมเขาแล้วหยุดเสียใจ
เช็ดน้ำตาแล้วหยุดร้องไห้ มีพี่ชายที่อยู่ข้างๆ
ฟังแล้วนอนนะคนดี..

ในวันที่เพ้อ เหมือนเธอไม่มีใคร
ให้จำเอาไว้ว่าเธอยังมีพี่ชาย...
ที่รักเธอ... ที่รักเธอ

comment facebook...