คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

hanakoskin hanakoskin
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง พิพิธภัณฑ์ - ILLSLICK คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Cmaj7
G
Am
Bm

Intro : / Cmaj7 / Bm / Am / G /


ยังวางไว้อยู่Cmaj7ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นขBmองเธอ

ฉันมันได้แต่เAmพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนGกลับมา

ยังเก็บไว้อCmaj7ยู่ที่เดิม หากมีใครที่Bmถามมา

มาดูเองกับAmตา พิพิธภัณฑ์สำหGรับเธอ


Cmaj7ันเปิดตรงเวลาทุกๆวัน

Bmพร้อมคำพรรณนาทุกๆคำ

Amเพื่อนก็เตือนว่าฉันต้องทุกข์ซ้ำ

แต่ว่าGฉันก็ยังจะรอทุกคืนทุกค่ำ

Cmaj7Look How Beautiful You Are

Bmฉันไม่เชื่อคำใคร ถ้าไม่เห็นกับตา

Amเธอทำให้ฉันเดินตามกว่าจะGหาเจอ


* ฉันเคยทำ Cmaj7Mixtape ใBmห้เธอ Mixtape ใBmห้เธอ

และฉันยังเก็บเอาAmไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เGจอ


** ยังวางไว้อยู่Cmaj7ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นขBmองเธอ

ฉันมันได้แต่เAmพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนGกลับมา

ยังเก็บไว้อCmaj7ยู่ที่เดิม หากมีใครที่Bmถามมา

มาดูเองกับAmตา พิพิธภัณฑ์สำหGรับเธอ


ฉันยังจำCmaj7ได้ดี แม้ว่าจะผ่านกี่ปี.. ปี.. ปี..

Girl, You KBmnow What It Is

มันเป็นเวลาที่ดี.. ดี.. ดี..

เธอโทรมAmาไม่ได้รับ

เลยต้องขับมาฟรี.. ฟรี.. ฟรี..

Gฉันแค่ยังไม่พร้อม ขอโทษที โทษที

Cmaj7ุกทีที่ฉันโทรไปหา แค่อยากได้ยินเสียงหายใจ

Bmถ้าหากว่าฉันยังไม่มา ได้โปรดอย่าคิดว่าหายไป

Amถ้าปราศจากซึ่งศรัทธา แล้วมันจะเหลือความหมายใG


* ฉันเคยทำ Cmaj7Mixtape ใBmห้เธอ Mixtape ใBmห้เธอ

และฉันยังเก็บเอาAmไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เGจอ


** ยังวางไว้อยู่Cmaj7ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นขBmองเธอ

ฉันมันได้แต่เAmพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนGกลับมา

ยังเก็บไว้อCmaj7ยู่ที่เดิม หากมีใครที่Bmถามมา

มาดูเองกับAmตา พิพิธภัณฑ์สำหGรับเธอ


** ยังวางไว้อยู่Cmaj7ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นขBmองเธอ

ฉันมันได้แต่เAmพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนGกลับมา

ยังเก็บไว้อCmaj7ยู่ที่เดิม หากมีใครที่Bmถามมา

มาดูเองกับAmตา พิพิธภัณฑ์สำหGรับเธอ


Outro : / Cmaj7 / Bm / Am / G /

เนื้อเพลง พิพิธภัณฑ์ - ILLSLICK

ยังวางไว้อยู่ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นของเธอ
ฉันมันได้แต่เพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนกลับมา
ยังเก็บไว้อยู่ที่เดิม หากมีใครที่ถามมา
มาดูเองกับตา พิพิธภัณฑ์สำหรับเธอ

ฉันเปิดตรงเวลาทุกๆวัน
พร้อมคำพรรณนาทุกๆคำ
เพื่อนก็เตือนว่าฉันต้องทุกข์ซ้ำ
แต่ว่าฉันก็ยังจะรอทุกคืนทุกค่ำ

Look How Beautiful You Are
ฉันไม่เชื่อคำใคร ถ้าไม่เห็นกับตา
เธอทำให้ฉันเดินตามกว่าจะหาเจอ

ฉันเคยทำ Mixtape ให้เธอ
Mixtape ให้เธอ
และฉันยังเก็บเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอ

* ยังวางไว้อยู่ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นของเธอ
ฉันมันได้แต่เพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนกลับมา
ยังเก็บไว้อยู่ที่เดิม หากมีใครที่ถามมา
มาดูเองกับตา พิพิธภัณฑ์สำหรับเธอ

ฉันยังจำได้ดี แม้ว่าจะผ่านกี่ปี.. ปี.. ปี..
Girl, You Know What It Is
มันเป็นเวลาที่ดี.. ดี.. ดี..
เธอโทรมาไม่ได้รับ
เลยต้องขับมาฟรี.. ฟรี.. ฟรี..
ฉันแค่ยังไม่พร้อม ขอโทษที โทษที

ทุกทีที่ฉันโทรไปหา แค่อยากได้ยินเสียงหายใจ
ถ้าหากว่าฉันยังไม่มา ได้โปรดอย่าคิดว่าหายไป
ถ้าปราศจากซึ่งศรัทธา แล้วมันจะเหลือความหมายใด

เพราะฉันเคยทำ Mixtape ให้เธอ
Mixtape ให้เธอ
และฉันยังเก็บเอาไว้ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอ
* ยังวางไว้อยู่ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นของเธอ
ฉันมันได้แต่เพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนกลับมา
ยังเก็บไว้อยู่ที่เดิม หากมีใครที่ถามมา
มาดูเองกับตา พิพิธภัณฑ์สำหรับเธอ

* ยังวางไว้อยู่ที่เดิม ทุกอย่างที่เป็นของเธอ
ฉันมันได้แต่เพ้อ เพราะคิดว่าเธอจะคืนกลับมา
ยังเก็บไว้อยู่ที่เดิม หากมีใครที่ถามมา
มาดูเองกับตา พิพิธภัณฑ์สำหรับเธอ

comment facebook...