คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง พานภพ - ปู่จ๋าน ลองไมค์ feat. คิงส์ ชนาวิทย์ คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
F#m

Intro : / A / E / F#m / D /


ยังไม่เคยลืมคำสัญAญาที่เคยให้Eไว้

จะรอเพียงแค่เF#mธอไม่ว่าเป็นภพชาDติใด

ต่อให้โชคชะAตาจะกั้นเราไกลแค่ไEหน

ยังเป็นเธอเสF#mมอในทุกๆลมหายใจ

Dต่อให้ต้องตายก็ยอม


Instru : / A / E / F#m / D /


Aมื่อใจเราสองนั้นได้มาผูกพัน

มันจึงเหมืEอนเอาเชือกด้ายมามัดมือแล้วก็ผูกกัน

จิตตF#mกอยู่ในภวังค์ก็เหมือนกับการผูกกรรม

ดวงจิDตประภัสสร หรือว่าโทษที่รอลงทัณฑ์

Aแม้คืนวันได้ผันผ่านเป็นอสงไขย

Eใจยังยึดมั่นถือมั่นมันยังหลงใหล

เวียนF#mว่ายตายเกิดที่คฤหัสถ์ต่างก็สงสัย

จะเกิDดภพชาติใดจะตามเธอไปไม่ว่าหนไหน

Aมื่อเทียนไขได้โดนจุดขึ้นมันย่อมมีแสง

Eมื่อความรักได้เกิดขึ้นมันย่อมมีแผล

F#mเมื่อมีน้ำเป็นธรรมดามันย่อมมีแหน

Dาตรีย่ำมามีดวงดาราและก็มีแข

Aมื่อเราหว่านแห ลงในรักจิตก็ปรุงแต่ง

นำรัEกมาเชยชม แล้วใช้อารมณ์มาร่วมกินแบ่ง

มีกF#mรรมเป็นแดนเกิดและไม่ประเสริฐในทุกตำแหน่ง

จะเDกิดภพชาติใดฉันตามเธอไปในทุกหนแห่ง


* ยังไม่เคยลืมคำสัญAญาที่เคยให้Eไว้

จะรอเพียงแค่เF#mธอไม่ว่าเป็นภพชาDติใด

ต่อให้โชคชะAตาจะกั้นเราไกลแค่ไEหน

ยังเป็นเธอเสF#mมอในทุกๆลมหายใจ

Dต่อให้ต้องตายก็ยอม


Aหาได้มีญาณ มีเพียงรูปกายที่หลงในรัก

หลงEรูปกลิ่นเสียง ในใจมันจึงไม่มีมรรค

สมุทF#mัยนิโรธแต่ทำไมใจยังทุกข์นัก

หรือDว่าต้องนิพพานจะทำให้ใจเรานั้นได้พัก

Aใจไม่แกร่งพอ เพราะไม่ใช่ธาตุปฐวี

บางคEรั้งก็เจ็บแสบเหมือนโดนฟาดอัสนี

ผืนF#mดินกลบหน้าแล้วเน่าไปในปฐพี

จะวDนไปสักกี่กัป ฉันก็จะรักกับเธออยู่ดี

Aฉันยอมไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสาร

ฉันEยอมจำเจกับการได้ครองสังขาร

อาทF#mรและฟุ้งซ่านไม่อาจจะเข้ากรรมฐาน

เพราะDรักที่ให้ไปมันมากมายและก็ไพศาล

Aหลงในรักไม่ใช่ตะโจหรือว่ามังสัง

หลงEในเธอไม่ใช่เพียงรูปหรือว่าเนื้อหนัง

หากF#mต้องจากกันไปจะเจอกันใหม่อีกในภายหลัง

ไม่Dว่าภพชาติใดจะรักกันไปหากว่าใจหวัง


* ยังไม่เคยลืมคำสัญAญาที่เคยให้Eไว้

จะรอเพียงแค่เF#mธอไม่ว่าเป็นภพชาDติใด

ต่อให้โชคชะAตาจะกั้นเราไกลแค่ไEหน

ยังเป็นเธอเสF#mมอในทุกๆลมหายใจ

Dต่อให้ต้องตายก็ยอม


Aทุกรูปกายย่อมมีการเกิดดับ

แต่คEวามรักฉันจะอยู่กันไปอีกชั่วกัป

F#mทุกการเกิดและตั้งอยู่มันก็ต้องดับ

หากDผูกสัญญาก็วนเวียนไปนานอีกชั่วกัป


Aทุกรูปกายย่อมมีการเกิดดับ

แต่คEวามรักฉันจะอยู่กันไปอีกชั่วกัป

F#mทุกการเกิดและตั้งอยู่มันก็ต้องดับ

หากDผูกสัญญาก็วนเวียนไปนานอีกชั่วกัป


Outro : / A / E / F#m / D /

เนื้อเพลง พานภพ - ปู่จ๋าน ลองไมค์ feat. คิงส์ ชนาวิทย์

ยังไม่เคยลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้
จะรอเพียงแค่เธอไม่ว่าเป็นภพชาติใด
ต่อให้โชคชะตาจะกั้นเราไกลแค่ไหน
ยังเป็นเธอเสมอในทุกๆลมหายใจ
ต่อให้ต้องตายก็ยอม

เมื่อใจเราสองนั้นได้มาผูกพัน
มันจึงเหมือนเอาเชือกด้ายมามัดมือแล้วก็ผูกกัน
จิตตกอยู่ในภวังค์ก็เหมือนกับการผูกกรรม
ดวงจิตประภัสสร หรือว่าโทษที่รอลงทัณฑ์
แม้คืนวันได้ผันผ่านเป็นอสงไขย
ใจยังยึดมั่นถือมั่นมันยังหลงใหล
เวียนว่ายตายเกิดที่คฤหัสถ์ต่างก็สงสัย
จะเกิดภพชาติใดจะตามเธอไปไม่ว่าหนไหน
เมื่อเทียนไขได้โดนจุดขึ้นมันย่อมมีแสง
เมื่อความรักได้เกิดขึ้นมันย่อมมีแผล
เมื่อมีน้ำเป็นธรรมดามันย่อมมีแหฺน
ราตรีย่ำมามีดวงดาราและก็มีแข
เมื่อเราหว่านแห ลงในรักจิตก็ปรุงแต่ง
นำรักมาเชยชม แล้วใช้อารมณ์มาร่วมกินแบ่ง
มีกรรมเป็นแดนเกิดและไม่ประเสริฐในทุกตำแหน่ง
จะเกิดภพชาติใดฉันตามเธอไปในทุกหนแห่ง

* ยังไม่เคยลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้
จะรอเพียงแค่เธอไม่ว่าเป็นภพชาติใด
ต่อให้โชคชะตาจะกั้นเราไกลแค่ไหน
ยังเป็นเธอเสมอในทุกๆลมหายใจ
ต่อให้ต้องตายก็ยอม

หาได้มีญาณ มีเพียงรูปกายที่หลงในรัก
หลงรูปกลิ่นเสียง ในใจมันจึงไม่มีมรรค
สมุทัยนิโรธแต่ทำไมใจยังทุกข์นัก
หรือว่าต้องนิพพานจะทำให้ใจเรานั้นได้พัก
ใจไม่แกร่งพอ เพราะไม่ใช่ธาตุปฐวี
บางครั้งก็เจ็บแสบเหมือนโดนฟาดอัสนี
ผืนดินกลบหน้าแล้วเน่าไปในปฐพี
จะวนไปสักกี่กัป ฉันก็จะรักกับเธออยู่ดี
ฉันยอมไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสาร
ฉันยอมจำเจกับการได้ครองสังขาร
อาทรและฟุ้งซ่านไม่อาจจะเข้ากรรมฐาน
เพราะรักที่ให้ไปมันมากมายและก็ไพศาล
หลงในรักไม่ใช่ตะโจหรือว่ามังสัง
หลงในเธอไม่ใช่เพียงรูปหรือว่าเนื้อหนัง
หากต้องจากกันไปจะเจอกันใหม่อีกในภายหลัง
ไม่ว่าภพชาติใดจะรักกันไปหากว่าใจหวัง

* ยังไม่เคยลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้
จะรอเพียงแค่เธอไม่ว่าเป็นภพชาติใด
ต่อให้โชคชะตาจะกั้นเราไกลแค่ไหน
ยังเป็นเธอเสมอในทุกๆลมหายใจ
ต่อให้ต้องตายก็ยอม

ทุกรูปกายย่อมมีการเกิดดับ
แต่ความรักฉันจะอยู่กันไปอีกชั่วกัป
ทุกการเกิดและตั้งอยู่มันก็ต้องดับ
หากผูกสัญญาก็วนเวียนไปนานอีกชั่วกัป
ทุกรูปกายย่อมมีการเกิดดับ
แต่ความรักฉันจะอยู่กันไปอีกชั่วกัป
ทุกการเกิดและตั้งอยู่มันก็ต้องดับ
หากผูกสัญญาก็วนเวียนไปนานอีกชั่วกัป

ให้ชีพมลายก็ยอม
จะเป็นเธอเสมอ
ให้ชีพมลายก็ยอม

comment facebook...