คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง พอดี - COCKTAIL คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


Bb
C
F
Gm
Dm
Am

Intro : / Bb C / Am Dm / (2Time)


ครั้งหนึ่งเคยผูกBbพัน..  C

แต่ช่วงเวลาก็แAmสนสั้น  Dm

ครั้งหนึ่งรู้จักBbกัน..  C

แต่ความสัมพันธ์ครั้งAmนั้นมันไม่ยืนยDmาว

อาจเป็นเพราะBbฉันเอง..  C

ยังไม่ประAmสาไม่รู้เรื่องรDmาว

และมันคงไBbม่ถึงคราว

คราวที่ตัวCฉันเข้าใจ

ครั้งหนึ่งเคยจับBbมือ..  C

ถือแขนประคองกอดแAmนบใจ  Dm

ครั้งหนึ่งก็เคยBbถือ..  C

ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าขAmองคนเดียวของใDm

แต่มันก็คBbรั้งเดียว..  C

ผ่านมาให้Amซึ้งให้ตรึงแล้วDmพ้นไป

แม้วันนี้Bbฉันไม่มีอะไร

ก็ได้แต่หCวังในใจแค่เพียง


* สักวันหนึ่งเราจะBbพบกันใหม่  C

ในวันเวลาที่Amดีกว่านี้  Dm

สักวันหนึ่งเราจะBbรักกันใหม่  C

ในวันที่ใจเราสAmองตรงกันพอDmดี

ไม่มีใครBbรู้อนาคตใCคร

และมันจะเAmป็นยังไงก็ตDmามที

ก็ได้แต่หBbวังว่าคงจะมี

วันที่เราสCองตรงกันพอดี


Instru : / Bb C / Am Dm / (2Time)


ครั้งหนึ่งเคยทำรBb้าย..  C

เคยทำให้เธอต้องเAmสียใจ  Dm

ครั้งหนึ่งเคยหวั่นไBbหว..  C

อภัยให้ฉันได้ไAmหมเถอะนะคนDmดี

ความผิดของBbฉันเอง..  C

ที่ไม่รักAmษาเธอไว้ให้Dmดี

และวันนี้เBbท่าที่พอจะมีก็มีแต่หCวังในใจเท่านั้น


* สักวันหนึ่งเราจะBbพบกันใหม่  C

ในวันเวลาที่Amดีกว่านี้  Dm

สักวันหนึ่งเราจะBbรักกันใหม่  C

ในวันที่ใจเราสAmองตรงกันพอDmดี

ไม่มีใครBbรู้อนาคตใCคร

และมันจะเAmป็นยังไงก็ตDmามที

ก็ได้แต่หBbวังว่าคงจะมี

วันที่เราสCองตรงกันพอดี


Instru : / F / Bb / F / Bb C /


* สักวันหนึ่งเราจะBbพบกันใหม่  C

ในวันเวลาที่Amดีกว่านี้  Dm

สักวันหนึ่งเราจะBbรักกันใหม่  C

ในวันที่ใจเราสAmองตรงกันพอDmดี

ไม่มีใครBbรู้อนาคตใCคร

และมันจะเAmป็นยังไงก็ตDmามที

ก็ได้แต่หBbวังว่าคงจะมี

วันที่เราสCองตรงกัน


* สักวันหนึ่งเราจะBbพบกันใหม่  C

ในวันเวลาที่Amดีกว่านี้  Dm

สักวันหนึ่งเราจะBbรักกันใหม่  C

ในวันที่ใจเราสAmองตรงกันพอDmดี

ไม่มีใครBbรู้อนาคตใCคร

และมันจะเAmป็นยังไงก็ตDmามที

ก็ได้แต่หBbวังว่าคงจะมี

วันที่เราสCองเจอกันตรDmงนี้

ก็ได้แต่หGmวังในใจว่าAmสักวันหนึ่ง

ความBbรักของเราจะCพบ พบกันพอดี

เนื้อเพลง พอดี - COCKTAIL

ครั้งหนึ่งเคยผูกพัน แต่ช่วงเวลาก็แสนสั้น
ครั้งหนึ่งรู้จักกัน แต่ความสัมพันธ์ครั้งนั้นมันไม่ยืนยาว
อาจเป็นเพราะฉันเอง ยังไม่ประสาไม่รู้เรื่องราว
และมันคงไม่ถึงคราว คราวที่ตัวฉันเข้าใจ

ครั้งหนึ่งเคยจับมือ ถือแขนประคองกอดแนบใจ
ครั้งหนึ่งก็เคยถือ ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของคนเดียวของใจ
แต่มันก็ครั้งเดียว ผ่านมาให้ซึ้งให้ตรึงแล้วพ้นไป
แม้วันนี้ฉันไม่มีอะไร ก็ได้แต่หวังในใจแค่เพียง

* สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ ในวันเวลาที่ดีกว่านี้
สักวันหนึ่งเราจะรักกันใหม่ ในวันที่ใจเราสองตรงกันพอดี
ไม่มีใครรู้อนาคตใคร และมันจะเป็นยังไงก็ตามที
ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมี วันที่เราสองตรงกันพอดี

ครั้งหนึ่งเคยทำร้าย เคยทำให้เธอต้องเสียใจ
ครั้งหนึ่งเคยหวั่นไหว อภัยให้ฉันได้ไหมเถอะนะคนดี
ความผิดของฉันเอง ที่ไม่รักษาเธอไว้ให้ดี
และวันนี้เท่าที่พอจะมีก็มีแต่หวังในใจเท่านั้น

* สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ ในวันเวลาที่ดีกว่านี้
สักวันหนึ่งเราจะรักกันใหม่ ในวันที่ใจเราสองตรงกันพอดี
ไม่มีใครรู้อนาคตใคร และมันจะเป็นยังไงก็ตามที
ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมี วันที่เราสองตรงกันพอดี

* สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ ในวันเวลาที่ดีกว่านี้
สักวันหนึ่งเราจะรักกันใหม่ ในวันที่ใจเราสองตรงกันพอดี
ไม่มีใครรู้อนาคตใคร และมันจะเป็นยังไงก็ตามที
ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมี วันที่เราสองตรงกัน

* สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ ในวันเวลาที่ดีกว่านี้
สักวันหนึ่งเราจะรักกันใหม่ ในวันที่ใจเราสองตรงกันพอดี
ไม่มีใครรู้อนาคตใคร และมันจะเป็นยังไงก็ตามที
ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมี วันที่เราสองเจอกันตรงนี้
ก็ได้แต่หวังในใจว่าสักวันหนึ่งความรักของเราจะพบ พบกันพอดี

comment facebook...