คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง พอจะมีสิทธิ์ไหม - MAN'R - Feat. MaryJane คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


A
D
E
Bm
F#m

Intro : A / D / Bm / E /


เพียงอยากจะถAามว่าคนๆนี้

มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอ

คำว่าDรักที่ฉันพูดไป

มันออกจากใจจริงๆนะเออ

Bmเอื้อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้

เพEราะใจต้องการเพียงเธอ

เปรีAยบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์

และDคงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้น

Bmกลัวว่าเธอไม่สนใจ

แต่มันคงไม่เกินใจEที่จะไปคว้าเธอมา


เมื่อAรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนอย่างเธอ

Dต่มั่นใจและคิดว่ายังไงก็ใช่เธอ

Bmนเมื่อเจอคนในฝัน

ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอนั้นผ่Eานไปเท่านั้น

Aผิดตั้งแต่เริ่มรักหรือเปล่าช่วยบอกที

Dรู้ไว้นะคนดีว่าใจทั้งใBmจฉันยกให้เธอ

ตกหลุมรักเEธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน

Bmคงมีสิทธิ์ทำได้แค่มF#mอง

แต่เหนือสิ่งอื่นใEดนั้นคือการครอบครอง

หมายปBmองจะครองF#mรัก

แต่เจ็บยิ่งEนักหากฉันไม่ได้เธอเคียงใจ


* เพียงอยากจะถAามว่าคนๆนี้

มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอ

คำว่าDรักที่ฉันพูดไป

มันออกจากใจจริงๆนะเออ

Bmเอื้อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้

เพEราะใจต้องการเพียงเธอ

เปรีAยบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์

และDคงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้น

Bmกลัวว่าเธอไม่สนใจ

แต่มันคงไม่เกินใจEที่จะไปคว้าเธอมา


อยAากจะบอกว่ารัก แต่ก็ไม่รู้จะบอกยังไง

ไม่Dรู้จะบอกยังไง กลัวเธอไม่รัก ฉันคงเสียใจ

F#mม่ลืมเลือน.. ไDม่เคยลืมเลือน..

เหมือนดาวบนF#mฟ้าช่างยาวนาน

ดาวบนDฟ้าช่างไกลห่าง ฉันไม่เF#mคยลืมเธอ

Dธอจะเป็นแบบไหนก็รักแบบนั้น


Bmถึงวันหนึ่งช้ำแต่ฉันจะF#mรัก ฉันยอมทน

Eถึงแม้ต้องแข่งกับใครหลายคน เพื่อชิงใจ

BmอกกับใจเสF#mมอถึงช้ำไม่เสียดEาย

ถ้ามันพ่ายให้พ่าย.. ในรัก


* เพียงอยากจะถAามว่าคนๆนี้

มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอ

คำว่าDรักที่ฉันพูดไป

มันออกจากใจจริงๆนะเออ

Bmเอื้อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้

เพEราะใจต้องการเพียงเธอ

เปรีAยบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์

และDคงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้น

Bmกลัวว่าเธอไม่สนใจ

แต่มันคงไม่เกินใจEที่จะไปคว้าเธอมา


เปรีAยบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์

Dนทุกคืนทุกวันฉันมองอย่างนั้น

Aครๆ ก็พูดมาว่าฉันเป็นได้แค่นั้น

จะเหนื่Dอยจะล้าก็ได้เก็บไว้แค่ฝัน


Outro : / A /

เนื้อเพลง พอจะมีสิทธิ์ไหม - MANR - Feat. MaryJane

เพียงอยากจะถามว่าคนๆนี้
มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอ
คำว่ารักที่ฉันพูดไปมันออกจากใจจริงๆนะเออ
เอื้อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้
เพราะใจต้องการเพียงเธอ
เปรียบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์
และคงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้น
กลัวว่าเธอไม่สนใจ
แต่มันคงไม่เกินใจที่จะไปคว้าเธอมา

เมื่อรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักคนอย่างเธอ
แต่มั่นใจและคิดว่ายังไงก็ใช่เธอ
ในเมื่อเจอคนในฝัน
ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอนั้นผ่านไปเท่านั้น
ผิดตั้งแต่เริ่มรักหรือเปล่าช่วยบอกที
รู้ไว้นะคนดีว่าใจทั้งใจฉันยกให้เธอ
ตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน
คงมีสิทธิ์ทำได้แค่มองแต่เหนือสิ่งอื่นใด
นั้นคือการครอบครอง
หมายปองจะครองรัก
แต่เจ็บยิ่งนักหากฉันไม่ได้เธอเคียงใจ

* เพียงอยากจะถามว่าคนๆนี้
มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอ
คำว่ารักที่ฉันพูดไปมันออกจากใจจริงๆนะเออ
เอื้อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้
เพราะใจต้องการเพียงเธอ
เปรียบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์
และคงไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้น
กลัวว่าเธอไม่สนใจ
แต่มันคงไม่เกินใจที่จะไปคว้าเธอมา

อยากจะบอกว่ารักแต่ก็ไม่รู้จะบอกยังไง
ไม่รู้จะบอกยังไง กลัวเธอไม่รัก ฉันคงเสียใจ
ไม่ลืมเลือน ไม่เคยลืมเลือน
เหมือนดาวบนฟ้าช่างยาวนาน
ดาวบนฟ้าช่างไกลห่าง
ฉันไม่เคยลืมเธอ
เธอจะเป็นแบบไหนก็รักแบบนั้น

ถึงวันหนึ่งช้ำแต่ฉันจะรักฉันยอมทน
ถึงแม้ต้องแข่งกับใครหลายคนเพื่อชิงใจ
บอกกับใจเสมอถึงช้ำไม่เสียดาย
ถ้ามันพ่ายให้พ่าย

* เพียงอยากจะถามว่าคนๆนี้
มันมีสิทธิ์ไหมกับใจของเธอ
คำว่ารักที่ฉันพูดไปมันออกจากใจจริงๆนะเออ
เอื้อนเป็นบทกวีไม่สนใจใครในตอนนี้
เพราะใจต้องการเพียงเธอ
เปรียบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์
และคงจะไม่มีทางครอบครองสิ่งนั้น
กลัวว่าเธอไม่สนใจ
แต่มันคงไม่เกินใจที่จะไปคว้าเธอมา

เปรียบฉันเป็นดั่งหมาหมายปองดวงจันทร์
ในทุกคืนทุกวันฉันมองอย่างนั้น
ใครๆ ก็พูดมาว่าฉันเป็นได้แค่นั้น
จะเหนื่อยจะล้าก็ได้เก็บไว้แค่ฝัน

comment facebook...