คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Bm
Am

Intro : / G / Bm / Em / D C D /


Gในกลางดึกคืนหนึ่ง ฉันEmฝันถึงเธอ

ภาพAmเธอยังคง สวยCงามอย่างเคย

Gมันก็ตั้งนานแล้ว ที่Emเราไม่เจอ

แต่Amฉันไม่เคย จะลืมเCธอสักDที


* ฝันถึงAmแฟนเก่า ในEmฝันมันช่างดี

เหมือนไม่Amเคยเก่า และเหมือนว่าEmเธอยังอยู่ตรงนี้

เพราะด้วยAmเรื่องต่างๆ มากมายในวันEmนั้น

ที่ทำให้เราไม่ได้ไปCกันต่อ จนถึงวันDนี้


** ได้แต่สงGสัยว่าถ้าวันBmนั้น ฉันไม่EmทำเธอเสียDใจ

เราจะยังAmคบกันอยู่ไDหม เธอยังจะCรักฉันใช่ไDหม

แล้วถ้ายังGคบกันในวันBmนี้ คงมีEmความสุขใช่ไDหม

แต่มันก็CคงสายBmไป

เพราะในวันCนี้ฉันทำได้แค่Dฝัน ถึงแฟGนเก่า


Gที่ยังเป็นแบบนี้คงเพราะBmลึกลงไป

หมดAmทั้งหัวใจ ฉันCมีแต่เDธอ


* ฝันถึงAmแฟนเก่า ในEmฝันมันช่างดี

เหมือนไม่Amเคยเก่า และเหมือนว่าEmเธอยังอยู่ตรงนี้

เพราะด้วยAmเรื่องต่างๆ มากมายในวันEmนั้น

ที่ทำให้เราไม่ได้ไปCกันต่อ จนถึงวันDนี้


** ได้แต่สงGสัยว่าถ้าวันBmนั้น ฉันไม่EmทำเธอเสียDใจ

เราจะยังAmคบกันอยู่ไDหม เธอยังจะCรักฉันใช่ไDหม

แล้วถ้ายังGคบกันในวันBmนี้ คงมีEmความสุขใช่ไDหม

แต่มันก็CคงสายBmไป

เพราะในวันCนี้ฉันทำได้แค่นเก่า


Instru : / G Bm / Em D / Am D / C D /


หากตอนGนั้นตัวฉันไม่Bmทำ อะEmไรพลาดไD

เราจะAmรักกันอยู่ไหม เธอจะไม่Cหายไปใช่ไDหม

เพราะในวันGนี้ ฉันเพิ่งBmรู้ ไม่มีEmเธอคงไม่ไDหว

ขอเธอกลับAmมาจะได้ไDหม เพราะในวันCนี้ วันDนี้..


** ได้แต่สงGสัยว่าถ้าวันBmนั้น ฉันไม่EmทำเธอเสียDใจ

เราจะยังAmคบกันอยู่ไDหม เธอยังจะCรักฉันใช่ไDหม

แล้วถ้ายังGคบกันในวันBmนี้ คงมีEmความสุขใช่ไDหม

แต่มันก็CคงสายBmไป

เพราะในวันCนี้ฉันทำได้แค่นเก่า


Outro : / G Bm / Em D /
           / Am D / C D / G /

เนื้อเพลง ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down

ในกลางดึกคืนหนึ่งฉันฝันถึงเธอ
ภาพเธอยังคงสวยงามอย่างเคย
มันก็ตั้งนานแล้วที่เราไม่เจอ
แต่ฉันไม่เคยจะลืมเธอสักที

* ฝันถึงแฟนเก่า ในฝันมันช่างดี
เหมือนไม่เคยเก่า และเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
เพราะด้วยเรื่องต่างๆ มากมายในวันนั้น
ที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อ จนถึงวันนี้

** ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า

ที่ยังเป็นแบบนี้คงเพราะลึกลงไป
หมดทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ

* ฝันถึงแฟนเก่า ในฝันมันช่างดี
เหมือนไม่เคยเก่า และเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
เพราะด้วยเรื่องต่างๆ มากมายในวันนั้น
ที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อ จนถึงวันนี้

** ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า

หากตอนนั้นตัวฉันไม่ทำอะไรพลาดไป เราจะรักกันอยู่ไหม
เธอจะไม่หายไปใช่ไหม เพราะในวันนี้ฉันเพิ่งรู้
ไม่มีเธอคงไม่ไหว ขอเธอกลับมาจะได้ไหม
เพราะในวันนี้ วันนี้

** ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า

comment facebook...