คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผ่าน - Slot Machine คอร์ดง่ายๆ

[ Capo on bar 2 ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F
Em
Bm
Am

Intro : / G /
           / G / C / G / C /Gม่ว่าเจอสิ่งใด เนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยน สักCวัน

Gคยวิ่งตามความฝัน แต่บางครั้งก็ต้องหยุด แค่Cนั้น

เมื่อก่อนเคยEmรัก เคยผูกพัน

แต่มาวันAmนี้ เหมือนเป็นเพียง คนเคยได้รู้จักกัน


วัGนนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง วุ่นCวาย

หากGความทุกข์ทนจางหาย

อาจจะมองเห็นความสุข อีกคCรั้ง..


* จึงทำให้Emฉัน ได้เข้าใจ

   ทุกสิ่งเปลี่ยนAmผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป


** อGย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ

     Cยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ

     เGก็บคืนและวันที่ผ่าน ที่เคยได้ปวดร้าว

     Cยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ..

Instru : / G / C /


Gวันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักCคน

ในคGวามมืดมนสับสน อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากCนัก..


* จึงทำให้Emฉัน ได้มั่นใจ

   ทุกสิ่งเปลี่ยนAmผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป


** อGย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ

     Cยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ

     เGก็บคืนและวันที่ผ่าน ที่เคยได้ปวดร้าว

     Cยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ..


Amน ความมืดมิด ยังมีดวงFดาว

และแดดยามเช้า พาให้เราก้าวไปG  C..

Instru : / C Bm / Am D /


** อGย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ

     Cยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ

     เGก็บคืนและวันที่ผ่าน ที่เคยได้ปวดร้าว

     Cยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ..

Outro : / G / C / G / C / G /

เนื้อเพลง ผ่าน - Slot Machine

ไม่ว่าเจอสิ่งใด เนิ่นนานไปก็แปรเปลี่ยน สักวัน
เคยวิ่งตามความฝัน แต่บางครั้งก็ต้องหยุด แค่นั้น
เมื่อก่อนเคยรัก เคยผูกพัน
แต่มาวันนี้ เหมือนเป็นเพียง คนเคยได้รู้จักกัน

วันนี้มีสุขใจ แต่ต่อไปสักวันคง วุ่นวาย
หากความทุกข์ทนจางหาย
อาจจะมองเห็นความสุข อีกครั้ง..

* จึงทำให้ฉัน ได้เข้าใจ
ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

** อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ
ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ
เก็บคืนและวันที่ผ่าน ที่เคยได้ปวดร้าว
ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ..

วันที่ทำผิดไป อาจเจอใครที่เข้าใจ สักคน
ในความมืดมนสับสน
อาจเจอคนที่จริงใจ ไม่ยากนัก..

* จึงทำให้ฉัน ได้มั่นใจ
ทุกสิ่งเปลี่ยนผันสักเท่าไร ฉันจะก้าวเดินต่อไป

** อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ
ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ
เก็บคืนและวันที่ผ่าน ที่เคยได้ปวดร้าว
ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ..

ใน ความมืดมิด ยังมีดวงดาว
และแดดยามเช้า พาให้เราก้าวไป..

** อย่าลืมเรื่องราวที่ผ่าน ที่เคยได้เจ็บช้ำ
ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่เคยได้จดจำ
เก็บคืนและวันที่ผ่าน ที่เคยได้ปวดร้าว
ยังมีเรื่องราวที่ดี ที่รอให้จดจำ..

comment facebook...