คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว) Visualizer - เรนิษรา คอร์ดง่ายๆ

[ Original key ] | คอร์ดง่ายๆ


G
C
D
Em
Cm

Intro : / G / D / C / Cm / (2Time)


Gทำไมยังเป็นDฉันที่ต้องผิดหCวัง

รักCmใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว

GอดตัวเองทุกคDรั้ง เมื่ออากาศหนCาว

ค่ำCmเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา


* Emถ้าหากฉันจะDขอพรบ้างได้ไCหม

ขอใครได้Cmไหม ให้เขาอยู่Emยาว

คนที่กอดฉันไDว้ เมื่ออากาศหCนาว

มันจะมีใช่ไDหม


** ก็Gเมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง

สุดDท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง

ทำไมต้องEmเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหCวัง   D

อากาศหGนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง

ลมDพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง

สุดท้ายก็Emเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหCวัง   D

เหมือนเดิม


Instru : / G / D / C / Cm / (2Time)


Gนช่วงที่ความDรัก ผลิบานอีกคCรั้ง

พระCmจันทร์และดอกไม้ ดูเปลี่ยนไG

มองกลับมาที่Dฉัน ยังไม่ไปไCหน

ทุกCmคนจากไป ไม่กลับมา


* Emถ้าหากฉันจะDขอพรบ้างได้ไCหม

ขอใครได้Cmไหม ให้เขาอยู่Emยาว

คนที่กอดฉันไDว้ เมื่ออากาศหCนาว

มันจะมีใช่ไDหม


** ก็Gเมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง

สุดDท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง

ทำไมต้องEmเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหCวัง   D

อากาศหGนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง

ลมDพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง

สุดท้ายก็Emเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหCวัง   D

เหมือนเดิม


Instru : / G / G / D / D /
            / Em / Em / C / D /สิ้นหน้าหนGาว คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง

ดอกไDม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น

ขอให้ไม่Emเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหCวัง   D

อีกเGลย..

เนื้อเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง - เรนิษรา

ทำไมยังเป็นฉันที่ต้องผิดหวัง
รักใครกี่ครั้งต้องปวดร้าว
กอดตัวเองทุกครั้ง เมื่ออากาศหนาว
ค่ำเย็นจนเช้า ก็ยังเหงา

ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม
ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว
คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว
มันจะมีใช่ไหม

ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
เหมือนเดิม

ในช่วงที่ความรัก ผลิบานอีกครั้ง
พระจันทร์และดอกไม้ ดูเปลี่ยนไป
มองกลับมาที่ฉัน ยังไม่ไปไหน
ทุกคนจากไป ไม่กลับมา

ถ้าหากฉันจะขอพรบ้างได้ไหม
ขอใครได้ไหม ให้เขาอยู่ยาว
คนที่กอดฉันไว้ เมื่ออากาศหนาว
จะเป็นเธอใช่ไหม

ก็เมื่อฉันรักใคร ฉันต้องเป็นคนผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อรักไป หัวใจต้องแตกทุกครั้ง
ทำไมต้องเป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อากาศหนาวทำให้หัวใจฉันกลับมาเหงาอีกครั้ง
ลมพัดเธอหายไป เหลือไว้แค่เพียงความหลัง
สุดท้ายก็เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
เหมือนเดิม

สิ้นหน้าหนาว คงทำให้ใจฉันมีความหวังอีกครั้ง
ดอกไม้ข้างในหัวใจฉันไม่เฉาเหมือนวันนั้น
ขอให้ไม่เป็นฉัน ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง
อีกเลย..

comment facebook...