คอร์ดเพลงใหม่

คอร์ดเพลงแนะนำ

Like & Share ...
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • 0
 • +1
 • +2

เลื่อนอัตโนมัติ

หยุด

คอร์ดเพลง ผู้ชนะ - เสก โลโซ คอร์ดง่ายๆ

[ Tune down 1/2 tone to Eb ] | คอร์ดง่ายๆ


C
D
G
F
Em
Dm
Am

Intro : / C / F / C / F /


หากชีCวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งEmคนต้องเดินก้าวไป

ให้เราFรู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็Gไปให้ถึงที่นั่น

เพราะชีCวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนEmรู้ด้วยใจตั้งมั่น

เส้นทางไFกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างGฝันเท่านั้นทำได้


* ฉันคือหนึ่งAmคน ที่Dmทนฟันฝ่า พGลังศรัทธาคือCสิ่งดี

   ไEmด้มาเท่าAmกัน เหมือนDmกันทุกที่

   เตรียมFใจที่มี ให้มั่นGคงเข้าไว้..


** ขอเพียงแค่Cฝันให้ไกล แล้วEmไปให้ถึงที่จุดหมายF  G

     โปรดCจงมั่นใจ ที่Emทำลงไปน่ะถูกแล้วF  G

     อย่าCฟังคำคน อย่าEmสนใจใครอย่าเปลี่ยนแFนว

     คนแน่แGน่วเท่านั้น ผู้ชนะ..

Instru : / C / F /


หากปัญCหาเข้ามาถั่งโถม อย่าไปโEmหมให้จงผ่อนคลาย

ค่อยๆFคิดสบายๆ ปล่อยมันGไปตามเรื่องสักวัน

เพราะชีCวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนEmรู้ด้วยใจตั้งมั่น

เส้นทางไFกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างGฝันเท่านั้นทำได้


* และฉันคือหนึ่งAmคน ที่Dmทนฟันฝ่า พGลังศรัทธาคือCสิ่งดี

   ไEmด้มาเท่าAmกัน เหมือนDmกันทุกที่

   เตรียมFใจที่มี ให้มั่นGคงเข้าไว้..


** ขอเพียงแค่Cฝันให้ไกล แล้วEmไปให้ถึงที่จุดหมายF  G

     โปรดCจงมั่นใจ ที่Emทำลงไปน่ะถูกแล้วF  G

     อย่าCฟังคำคน อย่าEmสนใจใครอย่าเปลี่ยนแFนว

     คนแน่แGน่วเท่านั้น ผู้ชนC Gะ..

Instru : / C / Em / F / G /
             / C / Em / F / G /* ฉันคือหนึ่งAmคน ที่Dmทนฟันฝ่า พGลังศรัทธาคือCสิ่งดี

   ไEmด้มาเท่าAmกัน เหมือนDmกันทุกที่

   เตรียมFใจที่มี ให้มั่นGคงเข้าไว้..


** ขอเพียงแค่Cฝันให้ไกล แล้วEmไปให้ถึงที่จุดหมายF  G

     โปรดCจงมั่นใจ ที่Emทำลงไปน่ะถูกแล้วF  G

     อย่าCฟังคำคน อย่าEmสนใจใครอย่าเปลี่ยนแFนว

     คนแน่แGน่วเท่านั้น ผู้ชนC Gะ..


** ขอเพียงแค่Cฝันให้ไกล แล้วEmไปให้ถึงที่จุดหมายF  G

     โปรดCจงมั่นใจ ที่Emทำลงไปน่ะถูกแล้วF  G

     อย่าCฟังคำคน อย่าEmสนใจใครอย่าเปลี่ยนแFนว

     คนแน่แGน่วเท่านั้น ผู้ชนะ..

Outro : / Am G D / F G C /

เนื้อเพลง ผู้ชนะ - เสก โลโซ

คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

หากชีวิตคือการดิ้นรน คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป
ให้เรารู้เส้นทางแห่งใจ แล้วก็ไปให้ถึงที่นั่น
เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น
เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างฝันเท่านั้นทำได้

* ฉันคือหนึ่งคน ที่ทนฟันฝ่า พลังศรัทธาคือสิ่งดี
ได้มาเท่ากัน เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มี ให้มั่นคงเข้าไว้..

** ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ..

หากปัญหาเข้ามาถั่งโถม อย่าไปโหมให้จงผ่อนคลาย
ค่อยๆคิดสบายๆ ปล่อยมันไปตามเรื่องสักวัน
เพราะชีวิตคือการต่อสู้ ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น
เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน คนช่างฝันเท่านั้นทำได้

* และฉันคือหนึ่งคน ที่ทนฟันฝ่า พลังศรัทธาคือสิ่งดี
ได้มาเท่ากัน เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มี ให้มั่นคงเข้าไว้..

** ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ..

* ฉันคือหนึ่งคน ที่ทนฟันฝ่า พลังศรัทธาคือสิ่งดี
ได้มาเท่ากัน เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มี ให้มั่นคงเข้าไว้..

** ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ..

** ขอเพียงแค่ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ ที่ทำลงไปน่ะถูกแล้ว
อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่วเท่านั้น ผู้ชนะ..

comment facebook...